Home

Restwaarde inventaris

3. Restwaarde. De laatste variabele is de restwaarde die het bedrijfsmiddel vermoedelijk heeft op het moment dat je het niet meer kunt gebruiken voor jouw onderneming. Meestal maak je hiervoor een schatting, waarvoor je het beste contact kan opnemen met de leverancier. Rekenvoorbeeld afschrijving zakelijke lapto Beste, Ik heb ook een vraag m.b.t afschrijvingen. is het zo dat je bij afschrijvingen rekening houdt met 20% restwaarde ? dan heb ik het over bijvoorbeeld een laptop of telefoon. etc.etc. ik lees verschillende reacties hierover op internet. graag reacties. hakimo

Vanaf 1 januari 2007 bent u verplicht om af te schrijven over minimaal 5 jaar zonder rekening te hoeven houden met een restwaarde, jaarlijks dus 20% van de aanschafprijs. Inventaris: Inventaris wordt meestal afgeschreven in zo'n 5 tot 8 jaar afhankelijk van de aard en doel van de betreffende inventaris Nadien daalt de restwaarde veel langzamer. Een concreet voorbeeld brengt wellicht wat meer licht in de duisternis: Als je een wagen van 50.000 EUR lineair afschrijft over vijf jaar boek je elk jaar 10.000 EUR afschrijving en daalt de boekwaarde van de wagen op het actief van je balans elk jaar met 10.000 EUR De restwaarde: de waarde van uw aankoop op het moment dat u het niet meer binnen uw bedrijf kunt gebruiken. Dit kunt u via het internet vinden (bijvoorbeeld Marktplaats of Ebay) of met uw leverancier overleggen. Bewaar een print bij uw administratie

Bij bedrijfsmiddelen moet u denken aan machines, transportmiddelen, gereedschappen, inventaris en dergelijke. Maar ook goodwill of vergunningen kunt u beschouwen als bedrijfsmiddelen. Voor het berekenen van de afschrijving en voor de diverse investeringsregelingen is het van belang om te weten wat precies het bedrag is, dat u hebt geïnvesteerd in een bedrijfsmiddel De restwaarde is de waarde die het bedrijfsmiddel heeft aan het einde van de (geschatte) gebruiksduur. Deze moet je aan het begin van de afschrijvingsperiode schatten. Furer: Als blijkt dat je de restwaarde verkeerd hebt ingeschat, dan moet je de jaarlijkse afschrijvingen aanpassen Het bedrag dat je periodiek afschrijft is afhankelijk van de levensduur en de restwaarde. De restwaarde mag je met een korreltje zout nemen maar als je bijvoorbeeld dure machines hebt gekocht en weet dat deze gemiddeld een restwaarde van 25% van de aanschafwaarde houden, dan kun je dus de overige 75% afschrijven gedurende de levensduur gebouwen, machines, auto's, inventaris en andere duurzame zaken die u voor de bedrijfsvoering gebruikt (de materiële bedrijfsmiddelen) vergunningen en andere niet-tastbare zaken die nut hebben voor de onderneming en waarvan het gebruik leidt tot een waardevermindering van de vergunningen (de immateriële bedrijfsmiddelen Restwaarde De restwaarde is hoeveel het bedrijfsmiddel nog waard is na 5 jaar. Dat kun je op voorhand niet weten, dus moet je een schatting maken. Probeer dat zo reëel mogelijk te doen. Geen zorgen als je er iets naast zit, dat kan je met Moneymonk makkelijk rechtzetten als het bedrijfsmiddel na 5 jaar afgeschreven is

Restwaarde: De waarde die het bedrijfsmiddel vermoedelijk nog zal hebben aan het eind van de vermoedelijke gebruiksduur. Probeer een reële waarde te bepalen. Voor ICT-apparatuur (computers, telefoon, etc) zal de waarde € 0 zijn na de vermoedelijke gebruiksduur. Auto's hebben na een aantal jaar nog een aanzienlijke waarde De restwaarde: de geschatte waarde die het bedrijfsmiddel vermoedelijk nog zal hebben op het moment dat je het niet meer kunt gebruiken voor de uitoefening van je onderneming. Voor het bepalen van de restwaarde kun je je laten adviseren door de leverancier van het bedrijfsmiddel Net als bij gewone afschrijving, mag de boekwaarde van het bedrijfsmiddel niet lager worden dan de restwaarde. Er bestaan meerdere regelingen voor willekeurige afschrijving. De 2 belangrijkste zijn: willekeurige afschrijving op milieubedrijfsmiddelen (VAMIL

Bedrijfsmiddelen fiscaal afschrijven: zo zit dat Ikgastarte

 1. Op het verplicht afboeken van de herinvesteringsreserve bestaat een uitzondering. De herinvesteringsreserve die ontstaat door de vervreemding van een bedrijfsmiddel waarop u niet afschrijft, of waarop u in meer dan 10 jaar afschrijft, hoeft u namelijk pas af te boeken als u een bedrijfsmiddel aanschaft met eenzelfde economische functie als het vervreemde bedrijfsmiddel
 2. der dan 20% van de huidige nieuwwaarde. Voorbeeld: U heeft 15 jaar geleden een nieuw bankstel gekocht voor € 2.000,-. De gemiddelde levensduur van een bankstel is 10 jaar
 3. dering mag brengen op je winst, is dan de aanschafwaarde

Een ondernemer heeft 3 jaar geleden een auto aangeschaft. Het bedrag waarvoor de auto destijds is gekocht bedraagt € 20.000. De auto is lineair afgeschreven, waarbij een afschrijvingstermijn is gehanteerd van 5 jaar en een restwaarde van € 5.000. De ondernemer wil zijn auto verkopen, omdat hij zijn oog heeft laten vallen op een grotere auto Allereerst trekt u de restwaarde van de aanschafkosten af. Het resterende bedrag deelt u vervolgens door de gebruiksduur. Koopt u bijvoorbeeld een machine van 10.000 euro, gaat deze 10 jaar mee en kunt u er na die 10 jaar nog 1.500 euro voor krijgen, dan wordt de jaarlijkse afschrijving: (€ 10.000 - € 1.500)/10 = € 850 met de restwaarde van zowel het gebouw als de verbouwing. Stel dat een bedrijfspand een boekwaarde heeft van 100.000 euro en de WOZ-waarde is 350.000 euro

Na die 5 jaar is de auto niet meer geschikt als lesauto en zal de auto worden verkocht aan een derde partij. De rijschoolhouder verwacht dat hij de auto na 5 jaar nog kan verkopen voor € 5.000 (restwaarde). De auto wordt 5 jaar gebruikt, waardoor de kosten voor het gebruik van deze auto ook over 5 jaren moet worden verdeeld De inventaris in een gebouw - de wetgever spreekt van 'werktuigen' - kunnen daarentegen worden afgeschreven tot de restwaarde. Voor de ondernemer kan het vanwege de inkomstenbelasting dus gunstig zijn om een zo groot mogelijk deel van het gebouw (bijvoorbeeld een stal) onder de 'werktuigen' te kunnen boeken De computer kostte een jaar geleden € 1.785, dat is € 1.500 ex btw. Een gebruikelijke afschrijving voor computers is een vijfde deel per jaar, met 10% restwaarde. (€ 1.500 -/- 10% = € 1.350 / 5 = € 270,- per jaar afschrijving). De waarde na een jaar schatten we daarom op € 1.230 Achtergrond. De afschrijving vormt een kostenpost in de winst-en-verliesrekening en leidt tot een lager resultaat in de verslagperiode en zal in de regel tot uitdrukking komen als afschrijvingskosten.Afschrijving is een goed voorbeeld van het accrualbeginsel, dat stelt dat kosten niet gelijk hoeven te zijn aan uitgaven

Volgens de gebruikelijke nieuwwaarde regeling in een brandpolis wordt de volledige huidige nieuwwaarde vergoed tenzij de dagwaarde minder dan 40% is van de huidige nieuwwaarde Afschrijvingslijsten verplicht openbaar. In juli 2019 kondigde het Verbond van Verzekeraars aan dat de afschrijvingstabel een standaard onderdeel gaat worden van de verplichte Verzekeringskaart bij reis-, inboedel- en recreatiewoningverzekeringen Dit betekent dat je elk jaar een hoge afschrijving hebt. Een leren bankstel, espressomachine of kooktoestel gaan in de praktijk veel langer mee. Dit betekent dat de afschrijving op deze spullen jaarlijks lager is. De restwaarde ofwel dagwaarde is in verhouding dan ook hoger bij deze spullen (als ze even oud zijn) Aanschafkosten min de restwaarde, gedeeld door de levensduur; Door de bank genomen zet je de gemiddelde levensduur van een laptop op 5 jaar. Deel dit artikel: Bespaar op inkomstenbelasting. Stappenplan voor zzp'ers. Download gratis e-book . Anderen bekeken ook: Administratie. Boekhouden. Boekhouding. Boekhoudsoftware De restwaarde is de geschatte verwachte opbrengst van het productiemiddel bij de verkoop aan het eind van de levensduur. Vind hier alle informatie en begrippen met betrekking tot je boekhouding

In dat geval kunt u de waarde in het economisch verkeer gebruiken om te bepalen hoeveel de inventaris waard is. Let wel op: deze waarden mag u niet gebruiken voor de belastingaangifte! 4. De restwaarde. Goederen die u na verloop van tijd doorverkoopt, hebben een restwaarde. Het bedrag dat u ontvangt bij de verkoop is de restwaarde Een investering (zoals de auto) gaat naar verwachting een aantal jaar mee en houdt vervolgens ook nog een restwaarde over. Om precies te zijn is een afschrijving Het saldo van je Inventaris (mocht je de investering hieraan gekoppeld hebben). Het saldo van je Afschrijvingen op je winst- en verliesrekening. Rompslomp support Restwaarde . Een laptop van 5 jaar oud is verouderd en daardoor economisch gezien niets meer waard. De restwaarde van uw laptop is € 0. Maximale afschrijving. U mag per jaar maximaal 20% van de aanschafprijs afschrijven. Voor uw laptop is dat 20/100*€ 1.000 = € 200. Dat past mooi in 5 jaar. Berekening afschrijvin Hallo iedereen. Ik ben kleine zelfstandige (vertaler), en weet dat ik alle aangeschafte inventaris boven de 450 euros af moet schrijven over enkele jaren. Maar ik heb natuurlijk daarnaast ook afgelopen jaren allerlei andere dingen aangeschaft, zoals software,boeken,stoel etc etc die minder dan 45..

Afschrijvingen restwaarde inventaris - Financiering

De restwaarde moet ik in dit geval zelf schatten omdat de fabrikant van de steiger dit niet kan/wil afgeven. - Inventaris € 3.250,00 - Te vorderen BTW € 682,50 - Aan Crediteuren € 3.932,50 De factuurdatum is bepalend voor de (teruggaaf in de) BTW-aangifteperiode De restwaarde na 4 jaar is 5.000. In totaal mag je dan 20.000 afschrijven, met maximaal 20% van 25.000 = 5.000 per jaar. Dus na 4 jaar zit je op de restwaarde en schrijf je niet verder af Dan zou de cum.afschrijving inventaris natuurlijk 250 moeten zijn (en geen 100). Op Inventaris staat dan nog de 500 en op Afschrijving inventaris staat 50+100+100=250. De 'boekwaarde' is dan 250. Als het artikel defect is met 0 restwaarde dan boek je Afschrijvingskosten 250 A/ Afschrijving inventaris 250

Investeren, investeringsaftrek en willekeurig afschrijven

 1. € 10.000,- is € 20.000,-. Deel dit getal door het aantal jaren, € 20.000,- delen door 5 jaren is € 4.000,- per jaar. In dit voorbeeld is de bezitter van het voertuig dus € 4.000,- per jaar kwijt aan waardever
 2. Als u schade heeft aan uw inboedel, dan krijgt u meestal de nieuwwaarde vergoed. Soms vergoeden we alleen de dagwaarde
 3. g SKEPP vertelt je er alles over in dit blog
 4. De meest zaken zoals laptops, inventaris en eenvoudige machines schrijf je in 5 jaar af zonder restwaarde. Auto's meestal in 5 jaar met een restwaarde van 30%. Panden kennen een bodemwaarde en overige grote bedrijfsmiddelen kennen vaak specifieke regels die je het beste met je accountant kunt overleggen. 3. Willekeurig afschrijve
 5. der grote afschrijving hebben en redelijk waardevast zijn
 6. Overige inventaris kost 5.000 en heeft een levensduur van vijf jaar, restwaarde nihil. Na aankopen heeft hij nog 3.000 euro over welke in de kas gestort worden. Omzet 2007: 100.000 euro, incl. 2.500 euro wat betrekking heeft op een grote leverantie van snacks op 24dec

Restwaarde van het bedrijfspand. De afschrijving op gebouwen verschilt, dit zal afhangen van de wijze waarop het gebouw wordt gebruikt. Belegging: een gebouw dat voor 70% of meer wordt verhuurd aan een derde mag tot de bodemwaarde (WOZ-waarde) worden afgeschreven, dit is zeer beperkt De restwaarde, prestige, betrouwbaarheid, merkentrouw, financiën en dergelijke zullen ongetwijfeld van invloed zijn op uw keuze voor een bepaald merk of model. Hoeveel schrijft de auto van uw keuze af, of daalt deze in waarde? Doe uw voordeel met een lage aanschafprijs van de tweedehands personenauto van uw voorkeur dankzij de. Wij betalen de dagwaarde of nieuwwaarde als uw spullen niet gerepareerd kunnen worden. Welk bedrag we betalen hangt af van hoe oud uw spullen zijn en waar de schade is ontstaan

Afschrijvingen en alles wat je erover moet weten - Balansleze

Dotatie van een boekwinst aan de herinvesteringsreserve (HIR) biedt in 2016, 2017 en 2017 tot uitstel van belastingheffing, mits aan voorwaarden wordt voldaan Hoe snel vermindert een auto in waarde? Je hoort vaak dat een nieuw gekochte auto al minder waard is zodra je ermee naar huis rijdt. Deze vermindering in waarde wordt de afschrijving genoemd

We stellen dat de restwaarde van de laptop €400,- is. De gebruiksduur is 3 jaar, en we boeken de investering op de rekening Inventaris. Rompslomp berekent nu automatisch de afschrijvingen, €200,- per jaar. Als alles klopt, klik je op Maak investering aan Uw spullen houden altijd een waarde. Daarom is de restwaarde nooit minder dan 15%. < = minder dan > = meer dan Artikel en aanschaf-/ nieuwwaarde Aantal jaren dat we afschrijven Afschrijvingspercentage per jaar Afschrijvingspercentage per maand Sport en hobby (elektrische) Fiets < € 100 2 50,00% 4,17% < € 200 3 33,33% 2,78% < € 300 5 20,00.

Fiscale afschrijving - Belastingtips

Inventaris (Een) — ook wel staat genoemd — of boedelbeschrijving is eene opsomming van de bestanddeelen van eenen boedel. Hij bevat natuurlijk zoowel het actief als het passief; aan het slot wordt het passief vaak van het actief — of zoo noodig omgekeerd — afgetrokken, ten einde het voor- of nadeelig saldo te constatéren Bepalen afschrijving auto. Vraag gesteld door gbrandriet op 12 april 2018 . Ik vraag mij af hoe u de afschrijving van een auto bepaald. En dan heb ik het niet over belasting, verzekering of benzinekosten maar de vage kosten zoals reparatie, bouwjaren, kilometers per jaar Waarde inboedelverzekering berekenen Hoe bereken ik de waarde van mijn inboedel? Ga je een inboedelverzekering afsluiten, dan is het belangrijk de waarde van je inboedel goed te berekenen. De inboedelwaarde bepaalt namelijk de premie van je inboedelverzekring en ook hoeveel je maximaal uitgekeerd krijgt bij schade Er worden diverse valse sms en e-mail berichten verspreid waarin u gevraagd wordt om de verlengingskosten te betalen. Klik nooit op een link vanuit dit bericht

Investeren in bedrijfsmiddelen - Belastingdiens

Een inventaris is een lijst of een opsomming van voorwerpen op een bepaalde plaats gemaakt volgens een vaste procedure. Het opmaken van een inventaris heet inventariseren. Zo is de inventaris van een bedrijf een opsomming van gedane investeringen, voorraden, vorderingen, geldmiddelen en schulden aanwezig in dat bedrijf, bij het einde van een boekj.. De boekwaarde of boekhoudkundige waarde is de waarde van activa zoals ze op de balans staan genoteerd. De boekwaarde is gelijk aan de aanschafwaarde minus de afschrijvingen.De boekhoudkundige waarde wijkt in veel gevallen af van de werkelijke waarde De waarde van de vaste activa wordt bepaald door de afschrijvingstermijnen, restwaarde en waarderingsgrondslagen. Door te 'spelen' met deze variabelen kan de intrinsieke waarde van de onderneming worden opgevijzeld. Ook het verlagen van de voorzieningen (vreemd vermogen) leidt ertoe dat het eigen vermogen toeneemt Hoe verwerk je een aangekochte computer met e-Boekhouden.nl Een computer die je voor je onderneming hebt aangeschaft wordt eigenlijk op twee manieren binnen je bedrijf geïntegreerd. De eerste is, dat je deze gaat gebruiken voor het doel waarvoor je het hebt gekocht. De tweede is dat de computer in j

Voordelen van de Afschrijvingsstaat in Excel. Deze afschrijvingsstaat in Excel biedt veel voordelen:. Je registreert snel je vaste activa in één tabel, want je hoeft slechts 6 velden per regel in te vullen. De afschrijvingsstaat is snel en simpel op te stellen voor ieder gewenst boekjaar door simpelweg het rapportagejaar te kiezen. Dit sjabloon houdt rekening met tussentijdse verkoop of. Basisprincipe. Als u een auto koopt, mag u de totale aankoopprijs van het voertuig niet in één keer aftrekken. U moet de beleggingswaarde (met inbegrip van de btw die u niet hebt kunnen aftrekken) verdelen over de volledige normale gebruiksduur van uw voertuig.Dat noemt men de afschrijving Of je nu een hardwerkende zzp-er, werknemer of grootaandeelhouder bent: niets rijdt zo lekker als een auto op de zaak. Iedereen die regelmatig van of naar een werkplek moet rijden of klanten bezoekt, ziet de waarde van een auto op de zaak ongetwijfeld in. Een verrassend klein deel weet echter wat de afschrijving van de auto voor impact op de boekhouding heeft en hoeveel jaar dit in beslag neemt

Altijd de scherpste deals in professionele horeca, keuken en catering apparatuur! ︎ Ruim 30.000 artikelen ︎ Levering binnen 24 - 48 uur ︎ Gratis verzending binnen Nederlan De restwaarde; Gebruiksduur; Ik zal een voorbeeld geven van een inventaris die bijvoorbeeld €80.000,- kost. Deze wordt in 5 jaar tijd wordt afgeschreven naar €0. De afschrijving die we gebruiken is lineair. Dat betekent dat het inventaris elk jaar met hetzelfde bedrag in waarde daalt

Financiering week 2 college 2 hoofdstuk 4Afschrijvingskosten – Xtra Coaching Studenten

Video: 12 vragen en antwoorden over afschrijven De Zaa

Afschrijven berekenen en voorbeelde

Je hebt een televisie gekocht voor 1.500 euro en na 3 jaar is deze niets meer waard. De afschrijving is dan 500 euro per jaar. Als de televisie na twee jaar wordt gestolen, is de restwaarde nog maar 500 euro. Dit is minder dan 40% van de nieuwwaarde. De verzekeraar keert dan ook de dagwaarde uit Je zou dus eind 2010 een bedrag van 575 euro hebben afgeschreven en heeft de machine een restwaarde van 300 euro volgens deze constructie. Echter weet iedereen dat hardware snel in prijs daalt dus je mag blij zijn als je nog 50 tot 100 euro terug krijgt voor zo'n machine Inventaris zoals een bureau en bureaustoel ; De geschatte waarde over vijf jaar is dan de restwaarde van de auto. De afschrijvingen verlopen dan over de aanschafwaarde - restwaarde. Als de auto gekocht is voor bijvoorbeeld € 20.000 en de auto is na vijf jaar € 8.000 waard Voor een sterke start van je bedrijf wil je de bankzaken goed regelen. Een zakelijke rekening is dan een must. Lees waarom en ontdek de voordelen Bereken de looptijd van van uw lening. Hoelang moet u aflossen voordat uw lening is afgelost? Gebruik onze 15 rekentools voor lenen

Wat is afschrijven? - Belastingdiens

Zo werkt afschrijving (1) Geplaatst op: 19-10-2016, 17:16:32. Bedrijfskosten mag je in het jaar dat ze opkomen ten laste brengen van je winst. Voor investeringen in bedrijfsmiddelen geldt echter een andere regel Wat is afschrijven? Afschrijven is het proces waarbij je de aanschaf van een bedrijfsmiddel over meerdere jaren uitsmeert. Onder bedrijfsmiddelen vallen onder andere gebouwen, machines, auto's en inventaris, maar ook niet tastbare zaken als vergunningen Waardebepaling inboedel bij scheiding - Lees op Geld.nl hoe waardebepaling inboedel werkt bij een scheiding en waar je speciaal op moet letten

Afschrijving laptop, computer en telefoon: zo zit het

Een inventaris is de omschrijving van een inboedel of een opsomming van voorwerpen op een bepaalde plaats, gemaakt volgens een vaste procedure. Een bedrijf maakt een inventaris. Dit is een opsomming van investeringen die zijn gemaakt, de vorderingen binnen het bedrijf, de beschikbare voorraden en de geldmiddelen en schulden binnen het bedrijf Nieuwwaarde regeling inventaris. Onder nieuwwaarde wordt verstaan de prijs die men moet betalen, na een schade, om soortgelijke goederen van dezelfde soort en kwaliteit nieuw aan te kopen. Niet onder nieuwwaarde regeling vallen: Indien de dagwaarde van het goed minder is dan 40% van de nieuwwaarde

2008 financieel jaarverslag

Bedrijfsmiddelen en afschrijven - Jort

Vraag Bij een vaktechnische bijeenkomst werden de deelnemers het niet eens over de juiste berekening van de fiscale afschrijving. Uitgaande van een bedrijfsmiddel met een aanschafprijs van 10.000 en een restwaarde van 2.000 na een gebruiksperiode van 5 jaar kwamen de volgende berekeningen naar voren Bedrijfswaarde bepalen met vuistregels & historische cijfers. 27 november 2019, Peter Rikhof, Brookz. Voor de berekening van de waarde van een bedrijf wordt vaak gebruik gemaakt van vuistregels en historische cijfers Bij de lineaire afschrijvingsmethode schrijf je elk jaar gelijke bedragen af tot wanneer je de restwaarde bereikt. Als je bijvoorbeeld aan auto aanschaft die 20.000 euro kost en je raamt een restwaarde van 2.000 euro, moet je 18.000 euro afschrijven. Bij een levensduur van vier jaar (48 maanden) schrijf je 375 euro per maand af Als een ondernemer een bedrijfsauto, machines, computers, meubilair, inventaris of apparatuur voor zijn bedrijf koopt, kan hij op deze bedrijfsmiddelen afschrijven. De kosten zijn derhalve niet ineens aftrekbaar, maar in de loop der jaren. Door de afschrijving wordt de winst lager en betaalt u dus minder belasting Bij het doen van de winstaangifte inkomstenbelasting moet de restwaarde van activa zoals machines, inventaris, vervoermiddelen etc ingevuld worden. Helaas is dit niet zichtbaar op de activalijst terwijl deze wel is ingevuld bij het opvoeren van het betreffende activum. Aangezien deze restwaarde ontbreekt geeft dit heel heel veel extra rompslomp

Huisreglement Topform Fitness

Jaarlijks dus 30% van de aanschafprijs. Vanaf 1 januari 2007 ben je verplicht om af te schrijven over minimaal 5 jaar zonder rekening te hoeven houden met een restwaarde, jaarlijks dus 20% van de aanschafprijs. Inventaris: Inventaris afschrijving in zo'n 5 tot 8 jaar afhankelijk van de aard en levensduur van de betreffende inventaris De computer kostte een jaar geleden € 1.785, dat is € 1.500 ex btw. Een gebruikelijke afschrijving voor computers is een vijfde deel per jaar, met 10% restwaarde. (€ 1.500 -/- 10% = € 1.350 / 5 = € 270,- per jaar afschrijving). De waarde na een jaar schatten we daarom op € 1.230 De liquidatiewaarde is de geschatte verkoopwaarde van de afzonderlijke activa, zoals vrachtwagens, machines en inventaris. Om zicht te krijgen op de liquidatiewaarde van alle objecten in de onderneming, wordt een liquidatiebalans opgesteld. Definitie liquidatiewaarde

 • Martha Plimpton Spielberg.
 • Whatsapp status ideas Nederlands.
 • Eigenschappen vloeistoffen.
 • Pommerse gans karakter.
 • Kweeperen recepten.
 • Tweedehands Horeca meubilair Groningen.
 • Melk uit tepel na zwangerschap.
 • Monique van Loon bart Visser.
 • Leren gevoelens te uiten.
 • De mooiste kust van Italië.
 • Mee eters verwijderen met naald.
 • Buitensauna ton.
 • Franse brocante webshop.
 • Biobrandstof uit algen.
 • Ik heb zo waanzinnig gedroomd.
 • Bekende legendes.
 • Afrikaanse kunst.
 • Oorpijn kind.
 • Climbing for Life 2021.
 • Groothoeklens Nikon.
 • Ampersand betekenis.
 • Zeg maar niets meer engelse versie.
 • Be pure home Statement.
 • Temperatuur Marrakech.
 • Kakariki blauw.
 • American Sniper boek.
 • Stichting MAMAS opzeggen.
 • Knie oefeningen bij artrose.
 • NIP nummer opzoeken.
 • Kip gekookt of ongekookt wegen.
 • Anthony Eden.
 • Schaduw calculator.
 • Handige tips baby.
 • Star Wars experience London.
 • Mannen voor mannen.
 • Biobrandstof uit algen.
 • Is Céline Dion overleden.
 • Alcohol controle vandaag.
 • Knie oefeningen bij artrose.
 • Duikbedrijven vacatures.
 • Golfclubs Antwerpen.