Home

EHealth ouderenzorg

cartoon ouderenzorg - Google zoeken | Cartoons GZHZ

E-health is een instrument bij uitstek voor het behoud van zelfstandigheid, zelfs het vergroten daarvan en het bieden van een betere kwaliteit van leven. Wat de oudere zelf (niet zo goed of minder kunnen) verzorgt de e-health in hard-en software. De early adapters en beter gefortuneerde ouderen hebben dat zelf al ontdekt Uit de eHealth-monitor 2019 blijkt dat In de ouderenzorg positieve ervaringen worden opgedaan met eHealth. Met behulp van e-health en andere ict-toepassingen in de zorg krijgen cliënten meer regie over hun eigen gezondheid. Het geeft meer inzicht in de gezondheid. Telemonitoring bevordert de zelfredzaamheid van cliënten

E-health in de ouderenzorg - ZBV

eHealth is het gebruik van hedendaagse informatie- en communicatietechnologieën, in het bijzonder internettechnologie om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren. Hieronder vallen ook toepassingen voor het vastleggen of uitwisselen van medische gegevens. Artikel. Wegwijzer bekostiging e-health zet regels uiteen voor 201 E-health ouderenzorg. Ouderenzorg is de zorg voor ouderen met gezondheidsproblemen. Ouderen krijgen vaak meerdere gezondheidsproblemen tegelijk. Bijvoorbeeld: slecht zicht, hartproblemen, diabetes, moeilijk lopen, geheugenverlies, eenzaamheid of somberheid

Wat is consumenten-eHealth? Consumenten-eHealth is direct op de markt aan consumenten aangeboden informatie- en communicatietechnologie, zonder tussenkomst van zorgverleners, met als doel de gezondheid van gebruikers te ondersteunen of te verbeteren. Deze definitie is afkomstig van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ, 2015) E-health is een instrument bij uitstek voor het behoud van zelfstandigheid, zelfs het vergroten daarvan en het bieden van een betere kwaliteit van leven. Kortweg, wat de oudere zelf (niet zo goed of minder kan) verzorgt de e-health in hard- en software. De early adapters en beter gefortuneerde ouderen hebben dat zelf al lang ontdekt De toepassing van technologie in de ouderenzorg kan veel opleveren voor cliënten, hulpverleners en doelmatigheid van bedrijfsvoering. Ondersteund door e-health kunnen cliënten meer zelf de regie nemen over hun eigen leven en kan veiligheid worden verbeterd

De aansluiting tussen e-health en 50-plussers kan beter. Verschillende barrières zorgen ervoor dat e-health nog niet succesvol is onder ouderen. Dat stelt Gaby Anne Wildenbos in haar proefschrift 'Design Speaks: Improving patient-centeredness for older people in a digitalizing healthcare context', waarmee zij op 22 maart 2019 zal promoveren aan het Amsterdam Universitair Medisch Centrum Effectieve steun voor mensen met een chronische ziekte via eHealth. Samen ICT-oplossingen voor ouderen ontwikkelen en vermarkten. Evaluatie van eHealth-technologie. BoostMe: de implementatie van een innovatief integraal m-health aanbod gericht op vroege interventie en behandeling van depressie bij adolescenten Het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) had als doel de zorg voor ouderen met complexe hulpvragen te verbeteren. Talrijke organisaties hebben daarvoor landelijk en regionaal de handen ineengeslagen. Doel was een samenhangend zorgaanbod dat beter is afgestemd op de individuele behoeften van ouderen

eHealth implementeren Kennisplein Zorg voor Bete

 1. eHealth in de ouderenzorg Tijdschrift: Geron > Uitgave 2/2017 Auteurs: Saskia Timmer, Jack Van Gils » Toegang tot de volledige tekst krijgen. Belangrijke opmerkingen. Over de auteurs. Saskia Timmer, managing consultant Redmax, is veranderkundige met een achtergrond in de zorg. Verbetering van de.
 2. EHealth is het gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën, met name internet-technologie, om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of verbeteren. Cliënten en zorgprofessionals kunnen zo via digitale apparaten diagnoses stellen, uitslagen communiceren en informatie inzien en uitwisselen
 3. ste 80% van de chronisch zieken direct toegang tot zijn eigen medische gegevens
 4. De eHealth-monitor is een jaarlijks terugkerend onderzoek (sinds 2013), waarin Nictiz en het NIVEL de beschikbaarheid en het gebruik van eHealth in Nederland in kaart brengen. Onder zorgverleners verstaan we in dit factsheet zowel verpleegkundigen als verzorgenden, dit in verband met de leesbaarheid. Onder ouderenzorg verstaan w
 5. ister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) vooral: doorpakken
 6. E-health is het gebruik van technologie ter ondersteuning of verbetering van de gezondheid en de gezondheidszorg. Denk aan het elektronisch patiëntendossier (EPD) of cliëntendossier (ECD), of apps voor bijvoorbeeld verpleegkundig rekenen of dubbele medicatiecontrole

E-Health - Acti

'E-health is zeer geschikt voor senioren' Mark van Dorresteijn De online interventies waarvoor ouderen actief met de computer aan de slag moeten, lijken hen te motiveren Een voorbeeld is de inzet van iPads bij ouderenzorg. Via die iPads kunnen ouderen met hun thuiszorgverlener overleggen, hulp inroepen of zelf online informatie opzoeken. Zo draagt eHealth bij aan langer zelfstandig kunnen wonen, met zo min mogelijk inmenging van hulpverleners

Verschillende gemeente deden al wat aan een verbeterde ouderenzorg en hun omgeving in de stad. Zo organiseerde Den Haag met 50 andere age-friendly cities verspreid over de hele wereld een internationaal congres Dat is te lezen in de e-Health Monitor 2016. Beter aansluiten bij de cliënt. In elke sector van zorg en welzijn wordt steeds vaker gebruik gemaakt van e-health. Bijvoorbeeld ook in de gehandicaptenzorg. Mark Vervuurt, projectleider e-health en behandelaar bij ASVZ: 'Je kunt er niet meer omheen om e-health in te zetten

E-health ouderenzorg - Wolk Heupairba

 1. Op dit moment onvoldoende bewijslast dat eHealth daadwerkelijk de uitkomsten van patiënten verbetert. Kanttekening is wel dat veel eHealth innovaties/implementaties falen door: slechte betrokkenheid gebruikers; aanname dat eHealth altijd, overal en voor iedereen werkt; weinig aandacht voor implementatie (nu de focus op technologie) (p. 305)
 2. In de ouderenzorg geven steeds meer verpleegkundigen aan dat zij of collega's in hun organisaties zorgrobots inzetten, bijvoorbeeld robots die bepaalde huishoudelijke taken kunnen doen of knuffelrobots. Het gebruik van robots is gestegen van 3 procent in 2016, naar 10 procent in 2018. De eHealth-monito
 3. Wat is eHealth? eHealth is het gebruik van informatie- en communicatietechnologieën, en vooral internet-technologie, om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren. eHealth toepassingen helpen patiënten en artsen om elektronisch met elkaar te communiceren
 4. Ouderenzorg en eHealth. Lees op dignis.nl meer over eHealth in de ouderenzorg. Lees meer . 1 op de 4 mensen krijgt psychische problemen 30.000 mensen krijgen elk jaar hulp van onze professionals. Je bent niet alleen Verhalen van anderen. Ondersteuning.
 5. Ehealth wordt vaak in verband gebracht met self health. Door patiënten uit te rusten met apps en meetinstrumenten, gaan ze zelf metingen doen. Daarmee worden ze indirect ook meer verantwoordelijk voor hun eigen gezondheid

Technische hulpmiddelen (eHealth) in de zorg Kennisplein

 1. Dit rapport van Vilans geeft een interessante visie op de ouderenzorg in het jaar 2035. Het is in verhaalvorm geschreven zodat je als lezer goed een beeld krijgt van hoe de ouderenzorg er uit kan komen te zien. Het beschrijft het dagelijkse leven van een thuiswonende oudere. Hierbij passeren de volgende thema's de revue.
 2. eHealth is sterk in opkomst. In alle zorgsectoren zijn wel een of meerdere pilots met dit thema te vinden. Ook in de langdurige zorg zijn er diverse pilots, van gebruik van iPads in de ouderenzorg, tot de cliënt met een licht verstandelijke beperking die online gaat en een deel van zijn begeleiding online ontvangt via een (aangepaste) computer en internet. Dit boek gaat in op de achtergrond.
 3. Wie denkt dat e-health alleen geschikt is voor jonge mensen, heeft het mis. E-health kan juist een grote rol spelen binnen de ouderenzorg. Denk bijvoorbeeld aan een app die ouderen eraan herinnert om regelmatig te drinken. Een dispenser die automatisch op de juiste tijd medicijnen verstrekt
 4. eHealth gaat over digitale toepassingen in de zorg: het gebruik van informatie- en communicatietechnologie ter ondersteuning of verbetering van de gezondheid en de gezondheidszorg. Patiënten en artsen kunnen zo via de computer diagnoses stellen, uitslagen communiceren en informatie uitwisselen
 5. Ook concluderen onderzoekers dat eHealth sneller geaccepteerd wordt als gebruikers goed zijn geïnformeerd over de voordelen, en als ze kunnen oefenen met eHealth applicaties. NIVEL-onderzoeker Anke de Veer: Je moet ze eigenlijk verleiden, laten zien hoe het werkt en ze een tijdje de gelegenheid geven het uit te proberen, zodat ze merken hoe gemakkelijk het te gebruiken is en dat ze er echt.
 6. Zorggroep ELZHA verbetert zorg voor kwetsbare ouderen met eHealth Eén van de grootste zorggroepen van Nederland, Eerstelijns Zorggroep Haaglanden (ELZHA), zet eHealth in om de zorg voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken verder te verbeteren. De Module Ouderenzorg ondersteunt de hulpverleners om proactieve, persoonsgerichte en samenhangende zorg te leveren. ELZHA bedient met ruim 200.

E-health pure noodzaak voor ouderenzorg - ICT&healt

 1. Een meerderheid van de verpleegkundigen en verzorgenden in de ouderenzorg wil gebruikmaken van online toepassingen om hun zorg te regelen. Toch blijft het gebruik van e-health in de praktijk achter. Zo is meer dan de helft van de zorgverleners voorstander van digitale medicatiecontrole, terwijl slechts 22 procent van deze zorgverleners deze digitale oplossing gebruikt
 2. Dan is de Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) mogelijk iets voor uw samenwerkingsverband. Het doel van SET is zorgen dat ouderen en mensen met een (risico op) chronische ziekte of beperking met een grotere kwaliteit van leven langer thuis kunnen wonen
 3. 2. Website effectieve ouderenzorg. op de website effectieve ouderenzorg is evidence-based informatie te vinden over de ouderenzorg en over alle bestaande projecten. De screeningsproducten (ISAR-HP, geriatrisch assessment) die zijn ontwikkeld worden beschikbaar gesteld. 3. Toolkit geriatrische probleme
 4. De eHealth-monitor meet sinds 2013 de beschikbaarheid en het gebruik van e-health in Nederland. De boodschappen door de jaren heen illustreren de ontwikkelingen op het gebied van e-health. Van experimentele noviteiten op het gebied van gezondheidszorg - over en later met de patiënt - naar een meer doelgerichte integratie van e-health in het zorgproces
 5. Het Netwerk Ouderenzorg Regio Noord wil -onvervulde- behoeften en kwetsbaarheid van ouderen beter en eerder signaleren. Veel ouderen ervaren namelijk verschillende combinaties van problemen, zoals psychosociale en medische problemen, waardoor deze kwetsbare ouderen een verhoogd risico hebben op nieuwe problemen, zoals vallen
 6. E-health oplossingen als zorgrobots, video-consults met artsen en het inzetten van digitale technologieën voor het veiliger maken van woningen worden al volop toegepast. Voor de meeste professionele zorgaanbieders is digitaal al het nieuwe normaal

Binnen het Nationaal Programma Ouderenzorg is de ISCOPE-studie (Integrated Systematic Care for Older PEople) uitgevoerd. Doel van deze ISCOPE-studie was het invoeren van een eenvoudig signaleringssysteem voor problemen in fysiek, psychisch en sociaal functioneren bij ouderen. Voor die ouderen die op de signaleringsvragenlijst een combinatie van problemen bleken te hebben, werd aansluitend zorg. Bekijk deze 9 onvermijdelijke trends in de ouderenzorg. Hoewel niemand precies weet hoe de toekomst eruit ziet, zijn er wel een aantal trends te ondersche

E-health in de langdurige zorg - Q-Consul

Steeds meer zorgverleners in de ouderenzorg gebruiken eHealth-toepassingen: grote kloof tussen behoefte aan en gebruik van digitale dubbele medicatiecontrole. Auteurs: Gebruiker. Liselotte van Dijk. Publicatie. Publicatie datum. 15-03-2018. De aantrekkelijkheid van de intramurale ouderenzorg voor de hbo-opgeleide verpleegkundige eHealth-monitor 2019 - Infographic. Themaverdiepingen. Themaverdieping 1: Noodzaak en meerwaarde. Themaverdieping 2: Online inzage en contact. Themaverdieping 3: Zelfmanagement en telemonitoring. Themaverdieping 4: Begeleiding en ondersteuning op afstand Het proberen en daadwerkelijk 'doen' helpt de meerwaarde van eHealth te ervaren. Positieve ervaringen met eHealth. In de ouderenzorg en bij chronisch zieken zijn er positieve ervaringen met eHealth. De helft van de chronisch zieken en kwetsbare ouderen meet zelf hun gezondheidswaarden, zoals gewicht, bloedsuiker en bloeddruk Belangrijke randvoorwaarden bij de uitvoering van deze vorm van gestructureerde ouderenzorg zijn: automatisering d.w.z. koppeling van het instrument aan het KIS (Keten Informatie Systeem) Sinds de start van het project zijn er in de regio Maastricht-Heuvelland 971 ouderen bezocht m.b.v. de [G]OUD basisvragenlijst Standaardisatie eHealth in geriatrische revalidatie: het bereiken van internationale consensus over de definitie en uitgangspunten (indeling, doelen, doelgroepen) van eHealth in de geriatrische revalidatie op basis van systematische review en (inter)nationale survey middels een Delphi methode

eHealth is sterk in opkomst. In alle zorgsectoren zijn wel een of meerdere pilots met dit thema te vinden. Ook in de langdurige zorg zijn er diverse pilots, van gebruik van iPads in de ouderenzorg, tot de cliënt met een licht verstandelijke beperking die online gaat en een deel van zijn begeleiding online ontvangt via een (aangepaste) computer en internet e-Health is het gebruik van hedendaagse informatie- en communicatietechnologieën, met name via internet, om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren. De volgende indeling wordt gehanteerd (bron NZA): E-zorg e-diagnosestelling e-consulten e -care zoals monitoring eHealth; Ouderenzorg wordt steeds slimmer. maart 19, 2020. Het aantal ouderen van 75 jaar en ouder neemt de komende jaren fors toe. Er zullen meer ouderen zijn die alleen wonen en meer ouderen die kampen met gezondheidsproblemen. Verder zijn ouderen hoger opgeleid en digitaal vaardiger, hebben ze meer geld te besteden en blijven ze langer gezond Ehealth die bijdraagt aan het bewust maken van deze keuzes vinden wij van groot belang, daarom stimuleren wij Ehealth interventies de regierol van de patiënt versterken. Deze mening wordt gedeeld door patiënten: ruim 40% ziet e-health als een mogelijkheid zelf meer verantwoordelijkheid in de zorg te krijgen (NIVEL, bijlage 1) Momenteel wordt eHealth vooral via zorgverleners ingezet in het kader van een behandeling. Het gebruik van consumenten-eHealth gebeurt slechts op beperkte schaal. De verwachting is dat niet alleen steeds meer zorgverleners gebruik gaan maken van eHealth, maar dat ook het gebruik van consumenten-eHealth sterk toeneemt

Wanneer gaat zorgtechnologie in de ouderenzorg doorbreken

Ouderen en e-health nog geen goede match - Zorgvisi

Implementatie . Veranderen gaat niet vanzelf. Ook het werken met e-health vraagt zorg en aandacht. Wij vinden een implementatie succesvol wanneer het gebruik van e-health een standaard onderdeel is van de dagelijkse werkzaamheden van de professional en waarbij de cliënt door de inzet van e-health de gezondheid bevordert op een efficiënte manier die past bij de eigen zorgwensen Een handreiking voor iedereen die wil kennismaken of starten met eHealth: zorgverleners in alle zorgsectoren: medisch, ggz, jeugdzorg, ouderenzorg, 1e-lijnszorg o.a. huisartsen en psychologen en managers van zorginstellingen Na het succes van twee eerdere edities wordt Mobile Healthcare, het grootste congres over eHealth en mHealth in Nederland, voor het derde jaar georganiseerd in de Utrechtse Jaarbeurs.Op donderdag 23 november worden de resultaten van de jaarlijkse eHealth monitor bekend gemaakt, door Nictiz en NIVEL

E-health en ICT in de zorg - ZonM

Verpleegkundigen in de ziekenhuiszorg en ouderenzorg dragen medische gegevens veelal nog op papier over. Ruim de helft van de verpleegkundigen in de ouderenzorg geeft in 2017 aan dat in de organisatie gebruik wordt gemaakt van elektronische gegevensuitwisseling. eHealth doelstellingen van VW Met de ehealth app kunnen cliënten in hun dagelijks leven op het juiste moment de juiste ondersteuning vinden. Waar ze ook zijn. In de tijd die ze op dat moment beschikbaar hebben. Zo volgen mensen hun persoonlijke route naar herstel. De makkelijk benaderbare mobiele app motiveert hen op die weg

Dit blijkt uit de zesde editie van de eHealth-monitor van Nictiz en het Nivel: E-health in verschillende snelheden. De eHealth-monitor wordt op 8 november aangeboden aan het ministerie van VWS. De snelheid waarmee de implementatie van e-health mogelijk is, wordt bepaald door meerdere factoren: de complexiteit van het zorgproces, de interactie tussen zorggebruiker en zorgverlener en de urgentie. Hier vind je nieuws, achtergrondverhalen, cases, best practices en interviews op het gebied van e-Health. Bijdragen? Mail naar dennis.de.vos@emerce.nl Hoe verhoog je de regie en kwaliteit op eigen leven met behulp van innovatieve technologie voor en met ouderen? Laat je op 19 november 2020 tijdens de 4e editie van het congres Ouderenzorg Tech inspireren door sprekers met visie en door praktische en waardevolle voorbeelden uit de praktijk De toekomst van ouderenzorg ActiZ is de branchevereniging van circa 400 zorgorganisaties, die met 400 duizend medewerkers ruim 2 miljoen kwetsbare ouderen en chronisch zieken verzorgen en verplegen. Onze missie . Thema's binnen onze missie. Financieren Alles.

Nationaal Programma Ouderenzorg - ZonM

eHealth in de ouderenzorg mijn-bs

Huiswerk, maar dan digitaal; dát is e-health. Het voordeel van het feit dat het digitaal is, is dat het daarmee ook interactief is. Zo kan de patiënt met mindfulness aan de slag en kijken naar een filmpje over een bodyscan, werken aan zijn/haar zelfbeeld of een training volgen om weer 'fluitend naar je werk' te kunnen [pdf-embedder url=https://www.nictiz.nl/wp-content/uploads/eHealth19_Rapport.pdf Toedienen medicijnen in ouderenzorg nog veiliger door slimme app. Met slimme eHealth-toepassingen kunnen COPD-patiënten zorg veilig thuis krijgen. (meer) Lees meer. Geplaatst in Actueel, eHealth 0 Reacties. 24/7 contact via chat bij Universitair Gezondheidscentrum Heyendael

Service blueprint: alle ondersteunende trajecten van eenDomotica in de ouderenzorg - kwaliteit van wonen en leven

VWS heeft daarvoor onder andere een subsidieregeling (ESET) in het leven geroepen voor e-health toepassingen en andere digitale initiatieven die het langer, zelfstandig, thuis wonen van ouderen mogelijk maken en/of stimuleren. Digitale regietour ouderenzorg Je neemt deel aan lopende projecten op het gebied van ouderenzorg en levert een belangrijke bijdrage aan nieuwe projectaanvragen op dit terrein. Je bent een enthousiaste, bevlogen en gepromoveerde onderzoeker met aantoonbare werkervaring en een netwerk op het terrein van E-health en/of ouderenzorg Je neemt deel aan lopende projecten op het gebied van ouderenzorg en levert een belangrijke bijdrage aan nieuwe projectaanvragen op dit terrein. Functie-eisen. Je bent een enthousiaste, bevlogen en gepromoveerde onderzoeker met aantoonbare werkervaring en een netwerk op het terrein van E-health en/of ouderenzorg Baan ✓ Projectleider E-healthmonitor en ouderenzorg op Werkzoeken.nl. ✓ Je leidt als 'meewerkend voorman- of vrouw' projecten waarin beleidsrelevant onderzoek uitgevoerd wordt op de thema's 'E-health' en 'ouderenzorg'. Je doet dit met projectteams van professionals varië. Een slimme app die helpt de conditie te verbeteren, een online afspraak bij de huisarts of digitale hulpmiddelen waardoor mensen langer thuis kunnen wonen. Dit zijn allemaal voorbeelden van e-health. De overheid stimuleert de zorgsector om meer e-health toe te passen. E-health kan namelijk bijdragen aan de gezondheid van mensen. En het kan helpen de zorg betaalbaar te houden

EHealth Vilan

Senioren zijn actief op internet, maar zijn ze ook bekend met de digitale toepassingen in de zorg? Wat vinden ze ervan? Uit het grote KBO-PCOB- onderzoek onder 1700 senioren blijkt dat zij het internet vooral gebruiken voor sociale contacten en informatie. Voor e-health lijkt 'onbekend maakt onbemind' op te gaan onder senioren. Dat meldt KBO-PCOB Er wordt al jaren gesproken over innovatie in de zorg. Verregaande digitalisering van de zorg moet de zorg beter, goedkoper en klantgerichter maken. Ondanks veel microdrukte vallen de macroresultaten op het gebied van e-health tegen. Belangrijke obstakels (verbeterpunten) worden al jaren over het hoofd gezien In het oerwoud van (gezondheids)apps is het eHealth platform van Serviant een verademing. Eén online omgeving voor professional en cliënt, met een breed aanbod aan functionaliteiten. In te zetten in elk fase van zorg. Geschikt voor GGZ, jeugdzorg, gehandicaptenzorg, ouderenzorg en informele zorg Dat blijkt uit de eHealth-monitor 2019 van Nivel en Nictiz. Verpleegkundigen in het ziekenhuis denken het meest positief over ict-toepassingen: 81 procent gebruikt graag e-health, 73 procent van de verpleegkundigen in de ouderenzorg ook. Van de zorggebruikers is slechts 33 procent enthousiast over e-health RVZ Het perspectief van artsen in de ouderenzorg op het gebruik van eHealth 6 - beïnvloeden. Voor dit onderzoek is allereerst een literatuur-studie gedaan naar wat artsen in algemene zin vinden van het gebruik van eHealth-toepassingen op het gebied van zelfmana-gement, gezamenlijke besluitvorming en patient empower-ment

Visie op Ouderenzorg in de toekoms Om deze thema's te bespreken komt de kenniskring eHealth vier keer per jaar bij elkaar. De leden van de kring komen vanuit de breedte van de gehele zorgsector: de ouderenzorg, ziekenhuizen, gehandicaptenzorg, de eerste lijn en de voorkant: de publieke gezondheid. Ook nemen onderwijsinstellingen (HZ, Scalda, Hoornbeeck) deel aan de kring E-health biedt extra informatie, oefeningen en vooral heldere psycho-educatie voor de patiënt. E-health biedt een goede invulling voor zelfmanagement in een eigen tempo en op een zelfgekozen tijdstip. E-health is ondersteunend aan gesprekken; de informatie vanuit zowel de gesprekken als de oefeningen blijft op deze manier beter hangen eHealth gaat over digitale toepassingen in de zorg: Zowel de ouderenzorg (VVT sector) als de gehandicaptenzorg met de daarbij behorende activiteiten (verpleging en verzorging) behoren tot de care sector. In de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) worden zowel Care als Cure toegepast

Stimuleren gebruik e-health E-health (digitale zorg

E-health is niet dé oplossing voor chronisch zieken, maar kan de zorg van morgen wel verbeteren. Dat zegt Esther Talboom-Kamp die onlangs promoveerde aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Zij pleit voor blended care: een mix van traditionele zorg en e-health. E-health is vooral nuttig om patiënten gereedschappen te geven om zelf de regie te houden en te informeren over hun. Tijdens de tweede commissievergadering voor de Stimuleringsregeling e-health thuis (SET) op 4 juli 2019 heeft ZonMw vier nieuwe subsidieaanvragen goedgekeurd. Het gaat om goedkeuring voor e-healthprojecten van Sensire, Marente, Activite en Omring. De subsidieregeling stelt voor de komende drie jaar jaarlijks 28 miljoen euro beschikbaar

Het gebruik van e-health neemt toe: in de zorg in het algemeen, en specifiek in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Zo gebruikt een meerderheid van de begeleiders vaak een computer of een tablet om informatie op te halen uit het cliëntendossier of om zorggerelateerde informatie op te zoeken op internet Schippers, gemonitord. In deze eHealth-monitor is expliciet aandacht besteed aan de mate waarin de drie doelstellingen zijn gerealiseerd. Eén van de doelstel-lingen gaat over beeldschermzorg en domotica (Box 4.1). Deze doelstelling richt zich vooral op de ouderenzorg; om die reden worden eerst de bevindingen vanuit de ouderenzorg gepresenteerd e

de ouderenzorg gaat het hierbij in het bijzonder om het toepassen van ICT in de gezondheidszorg, wat ook wel 'eHealth' wordt genoemd. Hierbij valt te denken aan allerlei toepassingen, zoals een e-consult Ouderenzorg Contactgegevens Case managers dementie Verdeling huisartsen casemanagers november 2020 Corona adviezen Ketenzorg Informatie voor patienten Terugkomavond Projecten. Ouderenzorg Palliatieve zorg OPEN Kindermishandeling en huiselijk geweld Gecombineerde. Deze toepassing stelt artsen in de mogelijkheid om na te gaan of er een wilsverklaring inzake euthanasie werd geregistreerd bij een gemeente. Wanneer een patiënt wilsonbekwaam is of zich in een stadium bevindt waardoor hij, volgens de wet van 28 mei 2002 betreffende euthanasie, eventueel in aanmerking zou kunnen komen voor euthanasie, dan kan de behandelende arts zich wenden tot de databank.

Kansen voor e-health in ouderenzorg. Uit de positieve reacties op de mogelijkheden van e-health, blijkt dat er nog een flinke groei mogelijk is, juist voor het inzetten in de ouderenzorg. Verder onderzoek kan uitwijzen waarom gebruik achterblijft, welke belemmeringen daarin een rol spelen en hoe het gebruik verder gestimuleerd kan worden. Lees. E-health wordt steeds belangrijker om zorg toegankelijk te houden, zegt Dohmen. Mensen blijven steeds langer zelfstandig thuis wonen en gebruiken zorg in de buurt, in combinatie met de extra druk op de zorg door de vergrijzing en het toenemende aantal chronisch zieken. Zonder e-health loopt het vast Dit initiatief van Lentis/Dignis Ouderenzorg maakt onderdeel uit van de landelijke eHealth week, die het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) organiseert van 21 tot en met 27 januari Om een ongeboren kind dat bijvoorbeeld een groeiachterstand heeft goed te blijven monitoren, hoef je niet meer altijd naar het ziekenhuis. Door het toepassen van e-health technieken wordt voorkomen dat de vrouw dagelijks voor controle naar het ziekenhuis moet, of wordt opgenomen Een aantal jaar geleden ging huisartsenorganisatie Cohesie met ouderenzorg aan de slag. Zorgverleners van verschillende disciplines in de regio werken nu samen binnen het zorgprogramma Geïntegreerde Ouderenzorg om kwetsbare ouderen eerder in beeld te krijgen

Koninklijk Paar bezoekt Rijnland-Palts en Saarland - dag 3

voorzieningen in de ouderenzorg; psychiatrische verzorgingstehuizen; revalidatieconventies; palliatieve multidisciplinaire begeleidsingsequipes. Toegang krijgen tot RaaS gebeurt via het federale eHealth. Je moet inloggen met je elektronische identiteitskaart of een andere identificatiemethode zoals itsme Persoonlijke routes: de toekomst van interventies in de zorg. Geen mens is hetzelfde en dus ziet de weg naar verandering er voor iedereen anders uit. Op basis van dit uitgangspunt zijn we bestaande interventies in de zorg gaan optimaliseren Kansen voor e-health in ouderenzorg. Het grote verschil tussen gebruik van e-health en de wens om het in te zetten, geeft aan dat een flinke groei van e-health mogelijk is in de ouderenzorg. Verder onderzoek kan uitwijzen waarom gebruik achterblijft, welke belemmeringen daarin een rol spelen en hoe het gebruik verder gestimuleerd kan worden Programma post-hbo Ouderenzorg in de eerste lijn. De opleiding Ouderenzorg in de eerste lijn bereidt jou voor op werkzaamheden binnen de eerste lijn. De opleiding heeft in 2018 een ingrijpende verandering doorgemaakt om nog beter dan voorheen aan te sluiten bij de huidige ouderenzorg in de eerste lijn

Telemedicine, de efficiënte combinatie van ICT en zorgAlle nieuws - In voor zorg!

De e-Health Scriptieprijs wordt sinds 2016 uitgereikt door het V&VN Platform Verpleegkundige Zorg- en Informatietechnologie, mede mogelijk gemaakt door ZonMw.. De scriptieprijs is een stimuleringsprijs voor studenten verpleegkunde en verplegingswetenschappen, om de aandacht voor het gebruik van e-health en zorgtechnologie in de verpleegkunde en verzorging te vergroten

e-Health in de ouderenzorg - Ela

Digitaal ondersteunde zorg kan daarbij gericht ingezet worden om de verspreiding van innovatieve werkwijzen (eHealth) te bevorderen, zowel thuis als in het verpleeghuis. Dit kabinet stelt hiervoor 40 miljoen euro beschikbaar, daarna 5 miljoen per jaar. Ouderenzorg Goede ouderenzorg is voor het CDA een kwestie van beschaving De eHealth-monitor 2017 van Nictiz en het NIVEL is uit. Vijf jaar na de eerste monitor krijgen we een steeds beter beeld van de uitdagingen én de kansen die e-health biedt. Uit de monitor van dit jaar blijkt dat er veel kansen zijn voor e-health. Bewust keuzes maken over het waarom en voor wie is essentieel voor zinvol gebruik van e-health Het programma van de E-Health week bij Meander. 22 januari 13.00 - 15.00 uur, Groepswoningen, Schoolstraat 30 Bocholtz Robotica in de zorg met diverse demonstraties; 22 januari 13.00 - 15.00 uur, GZC D'n Dippo, Klein Haasdal 4, Schimmert Marktkraam met diverse innovaties; 24 januari 13.30 - 16.00 uur, De Dormig, Op de Heugden 100, Landgraa Congres Ouderenzorg Tech. Het opschalen van eHealth oplossingen door COVID-19 vindt in een stroomversnelling plaats. Zorgtechnologie zoals eHealth/ mHealth, domotica, technische hulpmiddelen, zorg/ sociale robots, zelfdiagnose helpen om langer zelfstandig thuis te kunnen wonen

De lastige praktijk van het individueel zorgplan | VilansPatiëntenverhaal psychose | Mijn GezondheidsgidsArtikel ZO over eHealth - SGEWerkplaats Zinvolle robotica in de zorg | Vilans

03 Het belang van ethiek bij e-health. 04 De ethiek van data. 05 De (on)toegankelijkheid van digitale zorg. 06 Dilemma's in het directe zorgcontact. 07 Praktische hulpmiddelen. 08 Ethiek en design. 09 De Ethische Data Assistent (DEDA) in de zorg? 10 Zorg en privacy bij e-health. 11 Moreel beraad The department Dermatology and Allergology and the department Rheumatology and Clinical Immunology have developed some eHealth solutions. The aim of the eHealth solutions is making good care available, self management driven, effective and tailored for as many people as possible En digitale oplossingen associëren we vaak met gemak. Je hoeft niet meer naar de dokter, want er is nu een mogelijkheid om te beeldbellen. Dat is comfortabel, maar het is ook weer een beweging minder. Daarom gaat onze aandacht tijdens de Slimme Zorg Estafette uit naar oplossingen om met behulp van eHealth mensen juist in beweging te krijgen eHealth in België dr. Michiel Callens Directeur R&D, Landsbond Christelijke mutualiteiten; lid van raad van bestuur en overlegcomité eHealth; lid van de stuurgroep ICT Vitalink Samenvatting De elektronische uitwisseling van gezondheidsgegevens, kortweg eHealth, is ook in ons land uit de startblokken

 • Cardi B sister.
 • Motorkap openen Ford Focus.
 • PNG afbeelding.
 • Berichtverzoeken uitschakelen Facebook.
 • Van de Boshoeve.
 • Sporten Breda kind.
 • Twin Peaks season 4.
 • Wat is een 2 DIN autoradio.
 • Broodhuis Berlaar.
 • Motorhotel Harz.
 • Intratuin kerstboomverlichting.
 • Mini Cooper problemen forum.
 • Aston Martin Vanquish.
 • Tulp Zwolle.
 • UMC kaakchirurgie.
 • Avengers: infinity war imdb.
 • Aantal inwoners Amsterdam.
 • Meta data.
 • Hypo symptomen.
 • Hernia wiki.
 • Potara Earring.
 • Ok blog.
 • Krampus 2015 cast.
 • Body Worlds bankgiroloterij.
 • Mondhoeken liften operatief.
 • Bedelarmband samenstellen.
 • Farming Simulator 21 release date.
 • Wachttijd Primstar.
 • Recreatieve triathlon.
 • Columbia kleding Outlet.
 • Lipaandoeningen.
 • Pokemon Platinum ROM GBA.
 • WordPress ondertitel aanpassen.
 • Scheepvaartkantoor Rotterdam.
 • Aaron Paul Movies.
 • Gratis bouwtekening overkapping PDF.
 • Beste chucky film.
 • Prometheus IMDb.
 • Tangenborgh Emmen Meerstede.
 • Canon 70D aanbieding.
 • Vrouwengevangenis.