Home

Voorbeelden SMART doelen jeugdzorg

Met behulp van de SMART-methode kun je concrete, richtinggevende en haalbare (leer)doelen formuleren die S pecifiek, M eetbaar, A cceptabel, R ealistisch en T ijdgebonden zijn. Je gebruikt de SMART-methode voor kortetermijndoelen die binnen een bepaalde termijn behaald moeten worden en die gemeten kunnen worden Voorbeelden van persoonlijke SMART-doelen. Ik wil over 1 jaar 5 kilo zijn afgevallen door middel van NewFysic. Ik wil voor het eind van dit jaar ingeschreven staan bij een sportschool. Ik wil voor het eind van deze maand naar een attractiepark zijn geweest met mijn zoontje Samen doelen stellen. Gezamenlijk heldere doelen stellen draagt bij aan een goede werkrelatie tussen de jeugdprofessional en het gezin en daarmee uiteindelijk ook aan de effecten van de hulp. Oplossingsgerichte en motiverende gesprekstechnieken helpen om gezamenlijk doelen te stellen Voorbeeld SMART-doelstellingen. Hierna treft u een voorbeeld van een smart doelstelling op: Persoonlijk niveau. U wilt graag van woning veranderen. En wellicht herkent u zich in de situatie dat u zo af en toe roept: 'eigenlijk zou ik nog best eens een andere woning willen'. Het woord 'eigenlijk' geeft de vrijblijvendheid al aan

Smartie Doelen formuleren maakt een abstracte hulpvraag hanteerbaar. Een cliënt kan met behulp van Smartie Doelen zijn hulpvraag hanteerbaar maken. De hulpverlener kan samen met de cliënt de hulpvraag in concrete stappen en doelen vertalen. Smartie Doelen formuleren geeft handvatten om de doelen zo concreet mogelijk te maken. Zichtbare en meetbare doelen motiveren meer om door te zetten Integrale jeugdhulp heeft als doel de ontwikkeling van het kind te bevorderen, zijn veiligheid waar nodig te herstellen en problemen van het kind of binnen het gezin te verminderen. Hierdoor kunnen gezinnen en kinderen beter deelnemen aan de samenleving. Met integrale jeugdhulp wordt meer. Doelen worden gebruikt om de richting en het resultaat van tevoren vast te leggen. Doelen stellen is echter lastig. Men is geneigd zich te richten op activiteiten en niet op doelen. Ook het concreet en meetmaar maken van doelen is lastig. Dit artikel geeft kort en bondig, en met voorbeelden toegelicht, hoe SMART doelen te maken zijn. Definiti Hieronder vind je verschillende SMART leerdoelen voorbeelden die veelgebruikt worden. Minder uitstellen: 'ik wil vanaf het begin van een blok elke week 2 uur leren voor mijn tentamen.' Meer communicatieve vaardigheden: 'ik wil tijdens iedere projectgroep de voorzitter zijn. Voorbeelden van doelen. Ik wil meer rust in mijn hoofd Ik wil beter omgaan met stress of stressklachten Ik wil meer ontspannen met mijn werk omgaan Ik wil grip krijgen op mijn klachten Ik wil een betere balans tussen mijn werk en privé Ik wil meer succes hebben in mijn werk Ik wil beter grenzen kunnen stellen Ik wil meer voor mezelf op kunnen kome

3.3 SMART doelen stellen enkele voorbeelden 43 5.1 Inleiding 5.2 Michael tijdelijk uit huis 5.3 Een toekomst voor Robbert Doelrealisatie 13-07-2004 13:43 Pagina 2. 6. Gaan werken met doelrealisatie:de implementatie 51 ma Kwaliteitszorg in de Jeugdzorg II heeft om die reden in 2002 voorgesteld om bij de zorgaanbieders een traject uit t Formuleer je doelen SMART en zeil scherp aan de wind. Deze pagina over SMART doelen bevat uitleg over de methode, handige tips, verdieping, een handleiding en tal van SMART doelen voorbeelden waarmee je slimmer kunt sturen, je processen en je organisatie kunt verbeteren. Hoe ga je je doelen SMART formuleren en deze met elkaar bereiken SMART IE-doelstellingen . Stel jezelf de volgende vragen: Specifiek • Waar gaat de verandering over? • Op welke afdeling vindt het plaats? • Is de doelgroep duidelijk beschreven? Microsoft Word - Oefenblad doelen.doc Author: mave5 Created Date SMART doelen zijn een goed idee omdat de meeste mensen van nature hun doelen veel te vaag en vrijblijvend formuleren. Een S.M.A.R.T.-Doel is een heerlijk concreet doel, en dus is de kans dat er in de praktijk wat van terecht komt gelijk een stuk groter Voorbeelden van SMART-doelen. Vanaf komend jaar verzorgen wij per dag voor alle kinderen twee actieve beweegmomenten van 30 minuten. Vanaf januari 2020 werken alle locaties volgens het vernieuwde voedingsbeleid dat volledig is gebaseerd op de richtlijnen van het Voedingscentrum

(Leer)doelen formuleren met de SMART-methode (Voorbeelden

 1. Voorbeeld 2 Niet SMART: Communicatie. Wel SMART: Na deze cursus ben ik in staat om: Zo hard te praten dat ook degene die het verste van me af zit, me kan verstaan. Tussen alle zinnen even pauze te nemen, zodat ik niet te snel ga praten. Als een werkgroep vastloopt, vragen te stellen, zodat de groep weer verder komt
 2. De SMART-methode zorgt ervoor dat je doelen échte doelen worden. Dit komt doordat je je doel Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden maakt. Als je doel alle 5 die punten aanvinkt, maak je het jezelf makkelijker om leerdoelen te behalen
 3. Voorbeelden van SMART-leerdoelen. Tot zover de theorie. Laten we nu eens inzoomen op een aantal praktische voorbeelden van SMART-doelen. Voorbeeld #1: Sales. Als b2b-verkoper ben je constant op zoek naar nieuwe klanten. Stel dat je in de komende zes maanden vijf nieuwe accounts wilt binnenhalen. Zo maak je deze doelstelling SMART

Voorbeeld: Uit je kernkwadrant komt dat het een uitdaging voor je is om je meer te profileren. kernkwadrant inlevingsvermogen. Je kunt hier het volgende persoonlijk doel van maken: Ik wil mij meer profileren. Dit doel is echter zo algemeen dat je hier moeilijk gericht aan kunt werken Voorbeelden van SMART doelen die lastiger te formuleren zijn. Voorbeeld SMART doel 1 Spreken in het openbaar. Veel mensen hebben moeite om in het openbaar, voor groepen, te spreken. Er kan dan onzekerheid ontstaan over de waarde van jouw verhaal, wat zullen de anderen er van vinden SMART doelen stellen Doelstellingen worden vaak te vaag en vrijblijvend geformuleerd als wensen, intenties, of goede voornemens. Om succesvol leiding te geven moet je zoveel mogelijk SMART doelen stellen SMART doelen. Een tweede fout is: we moeten persoonlijke leerdoelen SMART maken. Dat gaat niet lukken! SMART is een prima hulpmiddel en dat kan ook een klein beetje helpen bij het verfijnen van persoonlijke leerdoelen. Maar er zijn andere methoden die u beter helpen om persoonlijke doelen te stellen en te halen Ik ben van mening dat je SMART doelen bijna overal voor kunt gebruiken. Het voorbeeld dat ik in dit artikel geef heeft dan ook te maken met een persoonlijk doel wat je stelt en niet een bedrijfsdoel. Zo kun je de stappen wat mij betreft ook prima voor de zorg gebruiken

Voorbeelden van SMART-doelen Zelfontwikkelin

 1. Voorbeeld . Een indicatiedoel kan bijvoorbeeld zijn : SMART doelen te stellen. Prettige werkrelatie . Naast de vaststelling van de doelen is het en de doelen die met Bureau jeugdzorg zijn afgesproken vertaald kunnen worden naar concrete werkdoelen. Zorgaanbieders krijge
 2. Ik ga stage lopen,20 weken lang in de zorg. Nu moet ik dagelijks voor aanvang een leerdoel opstellen waaraan ik die dag wil gaan werken. Aan het einde van de dag moet ik naderhand van dat leerdoel reflecteren op mijn handelen. Dit allemaal volgens een schema. Nu moet ik dus dagelijks doen! 20 weken lang en 4 dagen in de week. Dat zou betekenen dat ik 80 leerdoelen zou moeten hebben....
 3. imaal een 7½. Hieronder leggen we de vijf criteria uit en geven bij ieder smart doel een voorbeeld
 4. SMART formuleren van leerdoelen april '16 SMART formuleren van leerdoelen Het stellen van doelen stuurt je gedrag. Als je geen doelen hebt, maakt het niet zoveel uit wat je doet. Het is belangrijk dat je je leerdoelen SMART ofwel specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden kunt maken
 5. voorbeeld persoonlijke leerdoelen voor POP (Persoonlijk Ontwikkelingsplan) Rubriek en POP Leren leren Ik wil leren structuur aan te brengen in mijn taak. Ik wil leren me aan mijn planning te houden. Ik wil leren mijn planning bij te stellen als dat nodig is. Ik wil leren een plan te maken hoe ik een opdracht ga aanpakken

Behandelplan gehandicaptenzorg. SMART doelen stellen. SMART staat voor: Specifiek; Meetbaar; Acceptabel; Realistisch; Tijdgebonden; De eigenschappen Meetbaar en Acceptabel gelden ook voor MAGIE-doelen. Een SMART-doelstelling is richtinggevend: het geeft aan wat je wilt bereiken en stuurt het gedrag van je medewerkers en van jezelf.Bovendien wordt aangegeven welke resultaten wanneer moeten. Voorbeelden smart doelen 'De cliënt loopt over een maand beter De cliënt loopt over een maand zonder hulpmiddelen. Mevrouw drinkt voldoende per dag. Mevrouw drinkt elke dag een liter en dit wordt bijgehouden op de vochtbalans. Meneer Kremer kan weer lopen. Meneer Kremer kan zich binnen een maand weer verplaatsten in zijn kamer

Dit is hoe je het effect van webcare meet

Oftewel: bij smart doelen zorg je ervoor dat je weet wanneer je het doel wel of niet behaald hebt. Dit zorgt ervoor dat je tussentijds kunt bijsturen of achteraf kunt evalueren waarom een doel wel of niet geslaagd is. Antwoord bij dit smart doelen voorbeeld: een gemiddeld resultaat van minimaal een 7½ SOS-Doelstelling Een aantal van onze sub-doelstellingen op een rij waar wij ons voor willen inzetten: minder uithuisplaatsingen minde Voorbeeld SMART-model Naam: Studentnummer: Bijbehorende leervraag bij deze SMART: Datum: SMART onderdeel Bijbehorende vragen Specifiek - Wat wil je bereiken? - Wat ga je doen om het leerdoel te bereiken? - Hoe ben je tot dit leerdoel gekomen en waa rom is dit belangrijk? Meetbaar - Wanneer en h oe weet je dat je dit einddoel hebt bereikt

3.2.4 Doelen stellen 6.5 Voorbeeld beloningskaart 6.6 Voorbeeld weekschema 7.1 Gebruikte symbolen genogram 7.2 Voorbeeldvragen genogram 10.1 De STAP-methode voor casuïstiekbespreking . 5 De toenemende marktwerking in de jeugdzorg leidde tot concurrentie, afnemend Voorbeelden van slimme SMART-doelen. Ik wil vanaf volgende week elke week twee uur leren voor mijn tentamens. Dit semester wil ik vijftien studiepunten halen. Deze maand schrijf ik me in voor twee communicatiecursussen. Vanaf nu praat ik met minimaal twee klanten per dag om zo beter inzicht te krijgen in wat zij verwachten

Smart doelen voorbeelden als basis voor jouw eigen projectdoel. Je kan deze voorbeelden gebruiken om je eigen doel SMART te omschrijven. SMART doel voorbeelden overheid. 1. Er worden door bezwaarprocedures van omwonenden te weinig windmolens geplaatst om milieudoelen te halen 2 5-jul-2020 - Bekijk het bord Jeugdzorg van Aria op Pinterest. Bekijk meer ideeën over sociale vaardigheden, maatschappelijk werk, onderwijs houden is het stellen van doelen (RVZ, 2011). Kwalitatief goede doelen zorgen ervoor dat een cliënt zich ontwikkelt, wat leidt tot een hogere kwaliteit van bestaan (Schalock et al., 2002). De VGN (2010) stelt een aantal criteria, waaraan doelen moeten voldoen. In dit onderzoek worden doelen geëvalueerd op verschillende niveaus maken tussen de doelen van de ouders en de eigen verantwoordelijkheid. Dit geldt in het bijzonder wanneer er sprake is van (een vermoeden van) kindermishandeling, een kind dat onder toezicht is gesteld of wanneer een van de ouders een verstandelijke beperking heeft. Een voorbeeld van stuurmanskunst 16-jul-2020 - Bekijk het bord 'Doelen stellen met kinderen' van Sascha van Lieshout, dat wordt gevolgd door 104 personen op Pinterest. Bekijk meer ideeën over leerdoelen, doelen, onderwijs

Doelen beschrijf je in termen van gedrag en uiterlijk van de cliënt. Het verwachte resultaat formuleer je in één zin. (Bron: Kijken, denken, doen, de kunst van planmatig zorgverlenen, Sjaak Groot en Nicolien van Halem). Een goed doel is SMART geformuleerd: het is duidelijk waar het over gaat (specifiek), het moet meetbaar zij Allemaal voorbeelden van vragen die je zult moeten beantwoorden om een SMART doel te formuleren. Dit zou er 1 kunnen zijn: 'Het verbeteren van mijn 'spreken in het openbaar' vaardigheden door de komende 2 maanden 5 keer voor een groep te staan Kwaliteitsdoelstellingen ISO 9001 voorbeelden. Wanneer je doelstellingen wilt gaan formuleren, dan is het zaak dat je de doelstellingen dus concreet maakt. De makkelijkste manier om doelstellingen concreet te maken is met behulp van de SMART-methode Doelen stellen is een absolute must voor mensen die succes willen, doelen willen behalen en blijvend geluk willen creëren in hun leven. Zonder duidelijke doelen krijgt je in leven geen richting en weet je niet waar je bent of wilt zijn. Het overgrote deel van de mensen stelt zichzelf überhaupt geen doelen

Met een SMART doel heb je duidelijk en helder op papier staan wat je wilt bereiken; je hebt een handvat om mee aan de slag te gaan. In dit artikel neem ik je stap voor stap mee bij het stellen van een SMART doel, aan de hand van een voorbeeld Stel SMART-doelen op. Een zeer populaire manier om doelen, studiedoelen en ambities waar te maken is de SMART-methode. SMART doet natuurlijk direct denken aan het Engelse woord voor 'slim', maar het is eigenlijk een afkorting, die staat voor: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden

Samen doelen stellen - Doelen opstellen en beslissen over

SMART doelen stellen & formuleren: 13 tips & voorbeelden Dit artikel is geschreven door Nienke Bussink In 2012 afgestudeerd als Sociaal Pedagogisch Hulpverlener 2.2.3 SMART 13 2.2.4 Maximaal één variabele 15 2.3 Bepalen inhoud GAS-schaal 17 VOORBEELDEN GAS 1.1 Introductie Het zelfstandig boodschappen doen, het mee kunnen doen met de gymles, Doelen van patiënten kunnen echter zo specifiek zijn, dat hoewe Voorbeeld van een SMART doel Hieronder vind je een simpel voorbeeld van een SMART doel. Specific: ik wil meer kandidaten aantrekken voor mijn vacatures. Measurable: ik streef naar een groei van 10%, in vergelijking met het resultaat in januari. Achievable: ik pas nieuwe schrijftechnieken toe en benader dagelijks twintig kandidaten

Het SMART-Zorgtraject - de zorgcoachHoogbegaafd leren ict-toolsblog: tool voor het formuleren

Een van de belangrijkste doelen voor effectief rapporteren in de zorg is op een manier rapporteren die voor iedereen die het leest zo duidelijk mogelijk is. Handige handvatten zijn 'SMART' en 'SOAP'. SMART. Specifiek. Geen woorden als 'vaak', 'regelmatig', maar '8 keer' Natuurlijk is er in die eeuwen wel het een en het ander veranderd in de manier van doelen stellen, maar één theorie die sinds de jaren '60 nog steeds erg populair blijkt, is het stellen van SMART doelstellingen; Hoe 1 woord je helpt jouw doelen te behalen. Je hebt daar vast en zeker wel eens over gehoord, die SMART doelstellingen GRATIS E-BOOK: https://www.leroyseijdel.nl/de-magie-van-1-minuut BOEKENTIP VIDEO: http://bit.ly/de-zeven-eigenschappen-van-effectief-leiderschap HET ARTIKEL:.. SMART werkt ook voor je persoonlijke doelen . De SMART-methode kun je in heel veel situaties gebruiken. Bij het stellen van doelen voor je loopbaan bijvoorbeeld. Het werkt ook heel goed om tijdens een vergadering actiepunten SMART te maken. Of persoonlijke doelen, zoals werken aan je conditie

Social intranet: zo verdien je de investering terug [case

De magie van 1 minuut is een korte en krachtige methode om snel meer structuur, focus en discipline te krijgen. De actie hoort bij de 1 Minuut Community > Voorbeelden van doelen en afspraken op basis van het gesprek met je cliënt (downloadcentrum, let op eerst inloggen of een account aanmaken) Hoe betrek je je collega's bij goede rapportage? Goed rapporteren is belangrijk voor goede zorg. Het is een goed onderwerp om eens in je team te bespreken Hieronder vind je een voorbeeld van een eenvoudig Persoonlijk Ontwikkelingsplan.. Tips voor het opstellen van een POP. Benoem afzonderlijke SMARTe ontwikkelingsdoelen (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdgebonden).. Geef per doel aan: welke concrete activiteit je gaat ondernemen.; wat het gewenste resultaat is: wat zijn de zichtbare, waarneembare of zelfs meetbare kennis en. Het gaat erom dat je je krachten combineert en met helder denken doelen bereikt. Dit terwijl je je doel ook begrijpt en vermogen definieert om waarde te leveren aan anderen. Met het nieuwe jaar in zicht, wordt het tijd je persoonlijke doelen te stellen op de werkvloer en hier mee aan de slag te gaan. Doelen geven duidelijkheid Formuleer korte en heldere SMART-doelen. Bekijk deze instructie en zie hoe je dat doet

SMART doelen: voorbeelden uitgewerkt! Wat kun je ermee

SMART-doel: Binnen 3 maanden zal ik 5 nieuwe klanten binnenhalen voor mijn taartenzaak, met behoud van mijn bestaande klantenbestand. Hierdoor kan ik mijn bedrijf langzaam laten groeien en mijn eigen bakkerij openen. Werk aan het bereiken van je doelen. Zodra een lijst met doelen is gemaakt, heb je natuurlijk een plan nodig om ze te behalen SMART staat voor specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. Als je doelstellingen met deze criteria opstelt, worden ze duidelijk en concreet. Bij een samenwerking is dan voor iedereen helder waar je naartoe werkt. En wanneer je zelfstandig aan de slag gaat, houden SMART doelen je scherp. De SMART methode werkt voor alle.

Een hulpvraag omzetten in concrete doelen Movisi

Over het SMART maken van je leerdoelen De mate waarin je in de formulering van je leerdoelen met onderstaande aspecten rekening houdt, bepaalt of je in staat zult zijn om de leerdoelen - binnen de afgesproken tijd - te bereiken en daarmee dus de mate van je tevredenheid over je eigen acties Excellent artikel! Zelf veel 'de SMART-methode' gebruikt als reclasseringswerker, tijdens leerstraffen, om de 'kids' te leren (leer)doelen voor zichzelf op te stellen Werkt uitstekend én motiverend Reactie infoteur, 01-04-2016 Prachtig om deze methode te implementeren in je werk! Ik pas het zelf ook toe in mijn werk als woonbegeleider doelen waarvan het handelingsniveau om het doel te bereiken gemiddeld is (Locke & Latham, 2002). Mede daarom moeten doelen worden opgesteld waarbij gebruikt dient te worden gemaakt van het begrip SMART (Specifiek, Meetbaar, Aanvaardbaar, Realistisch en Tijdgebonden). Inmiddels is SMART een bekend begrip binnen de jeugdzorg (Yperen van, 2004)

Voorbeeld leerdoelen; Mediawijsheid De leerling Medialisering van de samenleving: Kan de rol van media betrekken op het eigen gedrag en dat van de samenleving: Kan de invloed van de media op overheid, beleid, maatschappij en cultuur aan de hand van voorbeelden uitleggen: Kan de rol van media op het proces van politieke besluitvorming beschrijve Probleemstelling formuleren? Lees hier waar een goede probleemstelling aan voldoet, welke typen probleemstellingen er zijn en wat goede voorbeelden zijn Formuleer je goede voornemens SMART. Goede voornemens en SMART doelen. Je hebt vast wel een keer van SMART-doelen gehoord. Dit betekent dat je je doelen: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden maakt. Dit kun je ook heel goed doen met je voornemens. Want, voornemens zijn eigenlijk ook doelen die je wilt bewerkstelligen

Coachen houdt in dat je een medewerker, collega of team - coachee of coachees - helpt werkgerelateerde doelen te verwezenlijken en zich verder helpt te ontwikkelen. Als coach help je de ander leren. Niet door te onderwijzen, maar door te inspireren en te ondersteunen. Hierdoor ben je in staat het zelfreflecterende en zelfsturende vermogen van de coachee(s) optimaal te stimuleren Voorbeeld #1 - Een Persoonlijk Doel. Het eerste voorbeeld komt uit het boek Fit at Last: Look and Feel Better Once and For All, dat ik schreef met Tim Kearin, mijn goede vriend en Personal Trainer.Hoewel mijn oorspronkelijke doel niet bepaald SMART was, was het wel specifiek: ik stelde me voor naar mijn 50-jarige reünie van mijn klas op Cornell te gaan en mijn klasgenoten te horen zeggen. Smart doelen formuleren. Wanneer je verbeterdoelen vaag of vrijblijvend formuleert, bereik je niet wat je wilt. Daarom is het slim verbeterdoelen SMART te formuleren. De letters van SMART staan voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. Wanneer doelen aan deze vijf criteria voldoen, bereik je sneller wat je wilt. Wel zo. Kind-ontwikkelplan 2.4 ingevuld voorbeeld met in rood tips! Algemene gegevens Naam kind Geboortedatum 22-08-2005 Doelstelling Welke doelen staat er centraal voor dit kind het komende half jaar? Het eerste blad vul je als mentor zelf in, hierin staan lange termijn doelen. Het tweede blad vul je samen met je mentorkind in Doelen sturen je gedrag. Als je geen doelen hebt, maakt het niet zoveel uit wat je doet. Doelen zijn makkelijk omdat ze je helpen bij het nemen van beslissingen. Dat geldt niet alleen voor jou als individu, maar ook voor groepen en organisaties. Als tijdens een groepsoverleg bijvoorbeeld blijkt dat men het niet me

De SMART-formule is de meest gangbare manier voor het formuleren van doelen en wordt veel gebruikt in het onderwijs en het welzijnswerk. Afhankelijk van het soort doel kan je ook een andere formule gebruiken voor het formuleren van het doel. Onderstaand een overzicht van andere hulpformules voor het formuleren van doelen 4 veel gemaakte fouten bij het opstellen van SMART-doelen. Er hangt geen concreet tijdbestek aan het doel; Veel doelstellingen worden geformuleerd met een deadline als 'over 1 jaar'. Dat is echter geen concrete deadline. Uiteraard wel op het moment van schrijven, maar een maand later staat het doel nog steeds over een jaar De SMART reeks is de meest gebruikte methode om te toetsen of de doelstelling wel juist geformuleerd is: is de doelstelling specifiek, meetbaar, ambitieus (genoeg), realistisch en zit er een tijdsbepaling is? Deze methode zal ongetwijfeld niet nieuw voor je zijn. Een doelstelling SMART formuleren is nog niet het meest lastige CPB NOTITIE - Wijkteams en praktijkondersteuners in de jeugdzorg Pagina 5 van 27 . Een van de beoogde doelen van de decentralisatie was een verschuiving van tweedelijnshulp naar vrijtoegankelijke hulp, met als gevolg een betere en goedkopere uitvoering van jeugdzorg. De gedacht

1. SMART doelen zijn bedoelt om afspraken te evalueren, niet om groei te stimuleren. SMART is ontwikkeld voor technici en conducteurs om bedrijfseisen te omschrijven. Het helpt in dat kader gewoon goed om duidelijke afspraken te maken over bijvoorbeeld levering van goederen, en om misverstanden te voorkomen omdat het eindresultaat duidelijk is. Bijna iedereen kent S.M.A.R.T. wel. Wij hebben hier ook een uitgebreide uitleg van SMART doelen. (Vanaf hier schrijf ik PRISMA en SMART gewoon zonder de puntjes, omdat het fijner leest.) In elke opleiding word je geacht om al je doelen SMART te maken, tot ergernis van velen. SMART is een prima methodiek om jou te [

Jeugdzorg 2014 - 2015 Bijlage 11 Het nieuwe functieboek Zie ook artikel 7.1 van deze cao Inleiding In deze cao is het nieuwe functieboek opgenomen. Hierin zijn de functies generiek beschreven waardoor een bredere inzetbaarheid van werknemers ondersteund wordt. Dit functieboek staat in bijlage 11.A Voorbeelden van lokale doelen. Doelgroep Doel (SMART Een doelstelling is SMART als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: Specifiek - Is de doelstelling eenduidig? Meetbaar - Onder welke (meetbare/observeerbare) voorwaarden of vorm is het doel bereikt

SMART doelen stellen; een voorbeeld. Een voorbeeld van een doel dat je jezelf zou kunnen stellen met betrekking tot jouw loopbaan is; Ik wil een andere baan. Je hebt het niet naar zin, je denkt dat er meer in zit en zou graag meer voldoening uit je werk halen Bij R is het de bedoeling dat je je doel realistisch stelt. Even een heel erg uitvergroot voorbeeld. Stel je hebt een taalkindje met een Q score van 65. Dan is het niet realistisch dat dit kindje binnen 6 maanden een Q score bereikt van 85 oftewel leeftijdsadequaat is. Dit zijn doelen die niet volgens de SMART eisen zijn • Jeugdzorg speelt zich bij uitstek af op het speelveld van meerdere, vaak tegengestelde belangen. Wanneer de jeugdzorgwerker niet alleen de jeugdige maar ook leden uit bijvoorbeeld het gezinssysteem als cliënt heeft, neemt hij een houding aan van meervoudige partijdigheid Vernieuwing in jeugdzorg. De Rijksoverheid, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), jeugdhulpaanbieders, jeugdhulpprofessionals en cliënten werken samen om de jeugdzorg te verbeteren. In het Actieprogramma Zorg voor de Jeugd hebben zij belangrijke doelen gesteld voor 2018-2021, zoals betere toegang tot jeugdhulp De letters SMART vormen een geheugensteun voor het formuleren van leerdoelen. Deze letters staan voor vijf criteria waaraan leerdoelen zouden moeten voldoen en waaraan je leerdoelen kunt toetsen. Specifiek: het leerdoel is niet vaag maar beschrijft concrete condities en duidelijke resultaten Meetbaar: het leerdoel is zo geformuleerd dat op basis daarvan gemeten/getoetst kan worden of de.

Doel en doelgroep - Integrale jeugdhulp NJ

Maar het bepalen van en sturen op KPI's en SMART doelen luistert erg nauw. Een misgreep is snel gemaakt. Of voor je het weet heb je er veel te veel van of ontstaat er discussie over de definitie. We hebben voor jou de 5 grootste KPI-blunders en valkuilen op een rij gezet. Zodat je die in de toekomst kunt vermijden SMART-doelstellingen formuleren. SMART is een manier of ezelsbruggetje om doelen te formuleren op professioneel of persoonlijk vlak. Een doel halen begint met het goed formuleren van de doelstellingen.De winst van het doel moet groter moet zijn dan dat wat je nu hebt De SMART methode De Nederlandse versie van de Rumba methode is de SMART methode. De SMART methode wordt tegenwoordig veel gebruikt in het bedrijfsleven om bepaalde doelen te bereiken. Minder klachten van klanten, een hogere omzet of een betere samenwerking. Wanneer een doel duidelijk beschreven staat heeft het meer kans van slagen Voorbeelden van goede SMARTI doelen: Over 2 jaar ontvangt 80% van de cliënten gebaxterde medicatie, zodat medicatiefouten afnemen en verpleegkundigen meer tijd hebben voor andere werkzaamheden. 90% van de bezoeken aan cliënten vindt plaats op de overeengekomen tijd, met een marge van een half uur Stel grote doelen. Het gebeurt vaak dat mensen hun doelen te laag stellen, zo van 'dat kan ik tenminste halen'. Het gaat hier niet om realistische doelen, het gaat om het stellen van het doel dat je echt wilt bereiken. Het is veel motiverender om te werken voor wat je echt wilt dan om te werken aan iets dat je wel denkt te kunnen bereiken

Doelen SMART formuleren (uitgebreide toelichting

Deze doelen formuleer je natuurlijk SMART. Dit verwerk je in je sollicitatiebrief. Word je uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, zorg er dan voor dat je een aantal voorbeelden volgens de STAR-methode paraat hebt. Het spreekt voor zich dat de interviewer tijdens het gesprek hier zeker op zal doorvragen. Andere voorbeelden Voorbeeld: In het Handboek brede school staat het volgende plaatje over het vertalen van een algemene doelstelling naar concrete verwachtingen. Hulp bij het formuleren van doelen Er zijn verschillende hulpmiddelen voor het helder formuleren van doelstellingen Wie kent Starr Methode Voorbeeld Zorg niet. Iegelijk heeft een zeker nodig voor jullie activiteiten degene ze elke dag nodig hebben. We weten deze het aantreffen en de krijgen door de Starr Methode Voorbeeld Zorg met de beste deugdelijkheid een beetje tijd kost, dus wij hebben gelijk breed scala aan Starr Methode Voorbeeld Zorg verzameld van verschillende bronnen die bezoekers misschien moeten In Amsterdam heeft 1 op de 5 kinderen en jongeren overgewicht of obesitas. Voor de Amsterdamse aanpak Gezond Gewicht (een Amsterdamse vertaling van de landelijke JOGG Jongeren Op Gezond Gewicht Jongeren Op Gezond Gewicht -aanpak) is de inzet van velen nodig: van kinderen en ouders zelf, maar ook van professionals op scholen, in de zorg, bij welzijnsinstellingen, buurtorganisaties, sportclubs.

SMART leerdoelen voorbeelden: studie, werk en persoonlijke

Het onderzoeken van de elementen van SMART is een uitstekend startpunt voor het debriefen van het plan en het verbeteren van toekomstige doelen. Uw beurt - SMART Goals-sjabloon . Je kunt Storyboard That gebruiken om je eigen doelen te maken. Maak een kopie van dit storyboard voor SMART-doelen sjablonen om als vertrekpunt te gebruiken Het stellen van doelen en het niet nakomen is heel frustrerend. FFT helpt je doelen stellen zonder jezelf te frustreren! Lees hier meer Zorg dat je jezelf regelmatig met je SMART-doelen confronteert. Alleen dan kun je er serieus aan werken. Ik zie te vaak dat er vol overgave SMART-doelen geformuleerd worden, die vervolgens in een la verdwijnen. Aan de slag! Nu je weet hoe je je doelen SMART kunt formuleren, kun je aan de slag SMART doelen, je kent deze term vast wel, maar toch is het vaak weer de vraag zijn mijn doelen SMART genoeg? Of hoe SMART is SMART? Toch krijgen wij als logopedist steeds meer te maken met het opstellen van SMART doelen. Kwaliteitstoets en methodisch logopedisch handelen Zo wordt vanuit de kwaliteitstoets 2017 geschreven dat wij [

Waarom 'bold' beter is dan 'smart'-doelen - MT

Voorbeelden van doelen - psy-imag

Voorbeelden. We geven een paar voorbeelden waarin het niveau van jeugdzorg een vertraging in het juiste hulptraject kan veroorzaken. (Dit is nog steeds geciteerd). 1. Een gaaf meisje van 2 jaar zit in een speelkamer ter observatie. De moeder heeft haar op een kleed gezet met een doos kleurrijke blokken en daarna de kamer verlaten SMART DOELEN STELLEN 1 SMART doelen stellen . Doelstellingen worden vaak te vaag en vrijblijvend geformuleerd als wensen, intenties, of goede voornemens. Om succesvol leiding te geven moet je zoveel mogelijk SMART doelen stellen. SMART DOELEN STELLEN 3 Goede voorbeelden Help studenten met het instellen van SMART-doelen voor hun toekomst. Deze activiteit vraagt studenten om een doel te visualiseren dat ze willen bereiken en de stappen die ze moeten nemen om daar te komen Bij het stellen van doelen wordt de SMART-methode veel gebruikt. SMART-doelen zijn: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. Een goede manier om op een rationele en procesmatige manier je doelen te behalen, maar het kan de beperking hebben dat je (te) weinig wordt uitgedaagd of ongemotiveerd raakt De Amerikaanse schrijver en hoogleraar management Peter Drucker introduceerde de SMART-methode in de jaren '50 van de vorige eeuw. Het is een onderdeel van zijn managementtheorie Management by Objectives, die gaat over het strategisch managen van mensen. In deze theorie werken werknemers of afdelingen met vooraf opgestelde doelen

Wat zijn SMART doelen? SMART is een criterium voor doelen stellen, waardoor je teamleden meer kans hebben om hun doelen te bereiken. Door je teamleden te helpen bij het stellen en bereiken van doelen is de beste manier om de motivatie hoog te houden, doorlopende feedback te geven en de individuele werkdruk te koppelen aan bredere bedrijfsdoelstellingen Dit onderdeel van SMART doelen stellen speelt vooral wanneer je doelen stelt die invloed op anderen hebben. Bijvoorbeeld als je doelen stelt in je gezin of in een organisatie. Stel dat jij graag de klanttevredenheid wilt vergroten, maar je baas wil de kosten verlagen

 • Tulavirus.
 • Figuurlijke krantenkoppen.
 • Zuid Afrikaanse band Pinkpop.
 • Simpele Paleo recepten.
 • LabyMod 1.9 4.
 • Kleurengids vtwonen.
 • Carpaal tunnel syndroom testen.
 • CC Lake.
 • Oxazepam 50 mg.
 • Wanneer mandarijnen lekker.
 • Woningbouwvereniging Goeree Overflakkee.
 • Letters oefenen groep 3.
 • Honda Civic eg9.
 • Dierentuin in Friesland.
 • Goedkoop tuinhout Enschede.
 • Speaker test.
 • Broodrooster bol.
 • Tomaten trillen.
 • Reclassering landelijk.
 • Moeilijke som maken.
 • Beenham grillen aan het spit.
 • Hardenberg nieuws.
 • Verkouden MRI scan.
 • Islam wassing scheet.
 • Waterpokken pasgeboren baby.
 • Aanplakking omgevingsvergunning corona.
 • Farming Simulator 21 release date.
 • Duct tape transparant.
 • Funda verhuisservice.
 • Cijfer stickers.
 • Schort HEMA.
 • LEGO basisset.
 • Hoesje Samsung A40.
 • Beginnende relatie.
 • Tattoo sterrenbeeld tweeling Chinees.
 • Kat schokt.
 • UMC kaakchirurgie.
 • Content idea generator.
 • European Bike Week faakersee 2021.
 • Moteur de recherche Vertaling.
 • Plattegrond Leuken Weert.