Home

Wat is een natuurlijk getal Wikikids

Het getal honderd elf bestaat uit één honderdtal, één tiental en één los getal (eenheid). Het getal elfhonderd elf Afkomstig van Wikikids , de interactieve Nederlandstalige Internet-encyclopedie voor en door kinderen. https://wikikids.nl/index.php?title=Getal&oldid=431475 Het natuurlijke getal vormt de basis van de getaltheorie, dat weer een van de fundamenten is van de wiskunde. Hier volgt een lijst van de natuurlijke getallen waarover een Wikipedia-artikel bestaat, met uitzondering van de natuurlijke getallen die uitsluitend in gebruik zijn als jaartal. In de afzonderlijke artikelen wordt behalve op wiskundige aspecten ook op andere aspecten van het betreffende natuurlijke getal ingegaan, zie bijvoorbeeld 46664, het gevangenisnummer van Nelson. Ieder natuurlijk getal groter dan 1 is ofwel een priemgetal of een samengesteld getal. Het natuurlijke getal 14 is bijvoorbeeld een samengesteld getal omdat het door de getallen 2 en 7 is te delen. Wanneer een getal dat het kwadraat is van een ander getal in priemfactoren wordt ontbonden, is het aantal priemgetallen dat daarvoor nodig is een even getal Die geeft aan om welke gelijke delen van het gehele getal het gaat. In bovengenoemd voorbeeld zijn dat er dus drie. Het getal boven de breukstreep (of links daarvan) heet de teller. Die geeft aan om hoeveel gelijke delen het gaat. In bovengenoemd voorbeeld zijn het er dus twee. Je begrijpt natuurlijk wel dat als dat er drie zijn, dus 3/3, het getal eigenlijk helemaal geen breuk is, maar gewoon 1. Dus: een breuk, waarvan de teller gelijk is aan de noemer, is altijd gelijk aan 1 De natuurlijke getallen zijn de getallen waarmee we tellen, dus de aantallen. Er is een kleinste natuurlijk getal, tegenwoordig 0, maar vroeger 1, en bij elk getal een volgende. Op 0 volgt 1, dan 2, enz. We kunnen de natuurlijke getallen voorstellen als alle rijen cijfers (0 t/m 9) van willekeurige lengte, zonder decimaalteken (,) of minteken (-)

natuurlijk getal natuurlijk getal zelfst.naamw. [wiskunde] een getal dat het resultaat is van een telling van een eindig aantal dingen, dus een van de getallen <math>0,1,2,3,4,5,ldots</math> waarbij hier in het midden wordt gelaten of de nul hier ook toebehoort Bron: Wikiwoordenboek - natuurlijk getal.. Vermenigvuldigen is een onderdeel van het rekenen en geeft het aantal malen aan, dat je hetzelfde getal optelt. Bijvoorbeeld 3 x 5 (spreek uit 3 keer of 3 maal 5). Dat is een andere manier om 5 + 5 + 5 te schrijven. (Dat laatste spreek je uit als 5 en 5 en 5, of ook wel gezegd 5 plus 5 plus 5) Een natuurlijk getal, die een telling nummer kan worden genoemd, wordt weergegeven door de cijfers 1, 2, 3 tot oneindig. Het getal 0 is opgenomen als natuurlijke getallen wordt gedefinieerd als niet-negatieve gehele getallen, maar niet wanneer ze worden gedefinieerd als enige positieve gehele getallen Een negatief getal is een getal onder het getal 0. Het wordt altijd voorafgegaan door een minteken. Dus -5, -30 (spreek uit min vijf, min dertig) enzovoort zijn negatieve getallen. Positieve getallen zijn groter dan 0 en je hoeft er niets voor te zetten (mag wel, dan staat er een plusteken voor: +5, +30 (spreek uit plus vijf, plus dertig) enzovoort

die voortgezet wordt door er steeds 1 bij te tellen of er 1 af te trekken. De gehele getallen omvatten 0, de natuurlijke getallen, dus de getallen waarmee wordt geteld, en de tegengestelden daarvan, de negatieve gehele getallen. Een geheel getal heet 'geheel' omdat het niet gebroken is en zonder cijfers achter de komma kan worden geschreven. De getallen 21, 4 en −121 zijn bijvoorbeeld gehele getallen, terwijl 9,75, 5½ en 12 {\displaystyle {\sqrt {12}}} geen gehele getallen zijn. Goniometrie is het gedeelte van de wiskunde wat zich alleen maar bezig houdt met hoeken.Bij goniometrie meet men hoe groot deze hoeken zijn, met niets anders dan een rekenmachine!Bij goniometrie wordt veel gebruik gemaakt van driehoeken, aangezien deze nodig zijn bij het uitrekenen van een hoek De natuurlijke getallen zijn alle positieve gehele getallen (1,2,3,4...). Soms wordt 0 hier ook toe gerekend. Het natuurlijk getal is erg intuïtief: het bestaat al erg lang gebruikt om te tellen. Optelling en vermenigvuldiging van natuurlijke getallen leveren ook weer een natuurlijk getal op Het natuurlijk getal is dus te schrijven als m×n (met m en n beide natuurlijke getallen). Via inductie volgt nu dat m en/of n weer te schrijven zijn als het product van twee andere natuurlijke getallen (en als dat niet gaat is m en/of n een priemgetal). Dit kan herhaald worden tot er enkel priemgetallen overblijven. En dus is elk natuurlijk getal te schrijven als een product van priemfactoren

Getal - Wikikids

 1. > De natuurlijke getallen. Definitie: Met de 'natuurlijke getallen' bedoelen we alle getallen waarmee een hoeveelheid kan worden uitgedrukt.. Om natuurlijke getallen te noteren, maken we gebruik van Arabische cijfers (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9). Algemeen gezien wordt 0 ook als natuurlijk getal aanzien, maar dit is zeker niet altijd het geval geweest
 2. Wat later duidelijk werd was dat Er bestaat een oneindige verzameling een extra axioma moest worden. De vraag is dan natuurlijk wel hoe je dat zo eenvoudig mogelijk formuleerd, en met `zo eenvoudig mogelijk' bedoel ik niet `lekker makkelijk te snappen' maar `met gebruik van zo eenvoudig verzameltheoretisch gereedschap'
 3. natuurlijk getal - Zelfstandignaamwoord 1. (wiskunde) een getal dat het resultaat is van een telling van een eindig aantal dingen, dus een van de getallen 0,1,2,3,4,5,\ldots waarbij hier in het midden wordt gelaten of de nul hier ook toebehoort Woordherkomst Woordgroep van natuurlijk en getal
 4. Er zijn oneindig veel natuurlijke getallen. Het getal 3,5 is geen natuurlijk getal, omdat dit een komma bevat. Voorbeelden van natuurlijke getallen zijn 0, 1, 2, 3, maar ook 78, 1.002 en 498.328.382 zijn natuurlijke getallen. Een deler is een getal waardoor je een ander getal deelt, zodat de uitkomst een natuurlijk getal is
 5. Ze luidt dat er tot een getal x bijvoorbeeld x/lnx priemgetallen zijn, waarbij lnx het natuurlijk logaritme van x is. Als je niet meer weet wat het natuurlijk logaritme is, dan maakt het volgende voorbeeld je wel duidelijk hoe gigantisch groot het aantal priemgetallen is: onder de getallen in de orde van grootte van een biljoen (10 tot de macht 12) bevinden zich meer dan 35 miljard priemgetallen
 6. Wat betekent Natuurlijk getal? Hieronder vind je 2 betekenissen van het woord Natuurlijk getal. Je kunt ook zelf een definitie van Natuurlijk getal toevoegen. 1: 1 3. Natuurlijk getal. Een geheel getal, gelijk aan of groter dan nul. 1, 32, 104, 129538 zijn voorbeelden van natuurlijke getallen

Ook vertel ik je wat meer over hoe je een procent kan nemen van een natuurlijk getal. Zeker kijken dus, dan weet je straks heel wat meer. Veel sportieve groetjes, Jannes. Jannes. Geen toegang tot dit filmpje. Om dit filmpje te bekijken, moet je abonnee zijn van Xnapda Het is niet een onbekende waarde maar een hele verzameling van mogelijke waarden. In een dergelijk geval spreken we van 'variabele' of 'veranderlijke'. ©2004-2021 Wiskundeleraar - logi

Een veelvoud van een getal is datzelde getal steeds vermenigvuldigd met een ander getal. Het getal wordt dus steeds een aantal keren groter. Om te bepalen of een getal een veelvoud is van het getal, moet je kijken of het getal deelbaar is door dat getal of dat het getal voorkomt in de tafel van vermenigvuldiging van dat getal Wiskunde - logaritmen, het getal e, ln Wil je graag weten wat een logaritme, het getal e, en een ln is? Deze wiskundige termen zien er erg ingewikkeld uit. Wanneer het duidelijk is hoe hiermee gerekend moet worden wordt het steeds makkelijker Een getal (bijvoorbeeld 35) bestaat meestal uit meerdere cijfers (in dit voorbeeld: een 3 en een 5). Significante cijfers zijn die cijfers die echt iets betekenen. Je hebt gelijk wanneer je meerdere metingen doet - wat normaal gesproken natuurlijk gebeurt Eigenlijk zou de wortel van een getal twee uitkomsten kunnen hebben: positief en negatief. Immers: (-5) x (-5) = 25; Dus zou ook (-5) kunnen zijn, maar er is afgesproken dat dit antwoord niet goed is. Voor worteltrekken is afgesproken dat de uitkomst van een vierkantswortel altijd een niet-negatief getal is, dus 0 of groter dan 0

Wiskunde - logaritmen, het getal e, ln Wil je graag weten wat een logaritme, het getal e, kan je de macht vrij makkelijk deduceren, maar bij 4 log 3 is dat natuurlijk niet meer zo evident. Let wel, dit kan aan mij liggen, want ik ben het rekenen met machten en wortels niet echt gewend. Reactie infoteur, 31-03-201 Wat is een natuurlijk getal? Geschiedenis, bereik, eigenschappen Wiskunde kwam voort uit de algemene filosofie in ongeveer de zesde eeuw voor Christus. e., en vanaf dat moment begon zijn triomftocht door de wereld

De natuurlijke getallen zijn de getallen waar we mee tellen. Meestal beginnen we te tellen met 1, maar vaak wordt ook 0 tot de natuurlijke getallen gerekend. In ieder geval is er een kleinste natuurlijk getal (1 of 0), en bij elk natuurlijk getal een opvolger. Zo is 2 de opvolger van 1, en 7 de opvolger van 6. En zo is ook 284 de opvolger van 283 Dat is nogal omslachtig, we kunnen daar sneller achter komen door van het eerste getal (aantal) het tweede af te trekken: 19 — 7 = 12 (negentien min zeven is twaalf).. We krijgen weer een natuurlijk getal als uitkomst als er genoeg kruisjes stonden Dat lijkt tot een wildgroei aan natuurlijk getallen te leiden maar daar hebben we wat op gevonden: als die N-en zijn isomorf. Dat wil als N en M beide verzamelingen natuurlijke getallen zijn, met speciale elementen respectievelijk a en b, en afbeeldingen φ en ψ, dan is er een bijectieve afbeelding f van N naar M die voldoet aan f(a)=b en f(φ(s))=ψ(f(s)) In Wat is een natuurlijk getal?I hebben we gezien hoe Dedekind de natuurlijke getallen `maakte' uitgaande van een Dedekind-oneindige verzameling.. Bijna tegelijkertijd deed Guiseppe Peano een poging de theorie van de natuurlijke getallen geheel logisch te funderen. Hij formuleerde daarbij, naast een rij logische uitgangspunten, de volgende axioma's waar de verzameling, N, der natuurlijke.

Lijst van natuurlijke getallen - Wikipedi

Samengesteld getal - Wikipedi

Een constante relatieve groeisnelheid van p, levert een groeifactor g = e p. Het getal e ontstaat als volgt: ga uit van een waarde 1 op t=0 en een relatieve groeisnelheid van 1. Dit houdt in, dat steeds de richtingscoëfficiënt gedeeld door de grootte gelijk is aan 1. Over een tijdsinterval 1 zal, bij ongewijzigde absolute groeisnelheid cartomagiër noemen. Een bekende goocheltruc met kaarten is de truc met de vier azen. Mentalisme: de goochelaar treedt op als geheugenkunstenaar of gedachtelezer. Als telepaat, zegt men ook wel. Bij SBS was er een tijdje terug zelfs een hele competitie in. Komisch goochelen: Dan doet de goochelaar net, of zijn trucs mislukken Vermoedelijk maakten de oude Egyptenaren al studies van perfecte getallen. Het is bekend dat Pythagoras perfecte getallen onderzocht. Perfecte getallen hadden in die tijd een religieuze status. In de beginjaren van het christendom bijvoorbeeld was er een theorie dat de getallen 6 en 28 door God gekozen waren als perfecte getallen: 6 is het aantal dagen waarin God de aarde had geschapen en 28. Heel getal + breuk vermenigvuldigen met een heel getal + breuk (twee gemengde breuken). Strategie = de helen keer de noemer (!) en dat getal optellen bij de teller van de breuk. 1 1/2 x 1 1/5 = Ook hier geldt: 1. Zet de hele getallen om in stukken zo groot als de noemer van de breuk die er direct naast staat (heel getal keer noemer). 2

Breuk (rekenen) - Wikikids

 1. Een onderzoeksvraag dwingt je ertoe om na te denken wat je juist wil te weten komen over de groei van de sterrenkers. Om een goede onderzoeksvraag te kunnen stellen moet je - zoveel mogelijk informatie verzamelen over alles wat met het thema te maken heeft - één facet eruit kiezen dat je nader wil onderzoeken Belangrijk is dat je je onderzoeksvraag niet te breed of te smal maakt
 2. Een logaritme van een getal met een bepaald grondgetal is het getal waarmee je het grondgetal moet verheffen om het getal achter de log te bekomen. Met woorden uitleggen is niet zo eenvoudig, enkele voorbeelden maken het misschien duidelijker: 2log8=3 want 2^3=8 (2 tot de derde macht is 8) 10log100=2 (of gewoon log100=2) want 10^2=100 elog(e^4)=4 want e^4=e^4 Ik hoop dat het zo wat duidelijker.
 3. Uitdaging. Getallen kennen veel verschillende eigenschappen. Het is erg belangrijk dat je de notatie van getallen goed begrijpt. Zo komen we in de wiskunde vaak decimale getallen tegen, ook wel kommagetallen genoemd. Zoals de naam het al zegt staat er in deze getallen een komma, met daarachter decimalen

Het getal Phi word aangegeven met dit teken Φ (spreek je uit als Fie). Phi is het getal 1.618 en heeft niks te maken met π (wat 3,14 is). Het klink misschien het zelfde, maar het is toch iets heel anders. Als je de gulden snede wilt toepassen in je eigen design ontwerp dan kun je een makkelijk rekensommetje toepassen Wat is het verschil tussen natuurlijke en gehele getallen, ik dacht namelijk dat het hetzelfde was maar bij mijn opgavens over log. en exp. staat bij de ene vraag: voor welk geheel getal en bij de andere vraag voor welk natuurlijk getal. anneli Iets anders - donderdag 8 augustus 2002 Antwoord Natuurlijke getallen zijn de getallen 0,1,2,3,4,..

Wiskunde/Getallen - Wikibook

[getaltheorie] - In de getaltheorie is de indicator of totiënt van een positief natuurlijk getal n, genoteerd als φ(n), het aantal positieve natuurlijke getallen kleiner dan of gelijk aan n die onderling ondeelbaar zijn met n. Zo is φ(8) = 4, omdat de vier getallen 1, 3, 5 en 7 geen grootste gemene deler hebben met 8 (be.. Wat is een passiefhuis? Een passiefhuis is een zeer energiezuinig gebouw gericht op een optimaal winter- en zomercomfort. Tijdens het grootste deel van het jaar kan een passieve woning op kamertemperatuur blijven zonder een klassiek verwarmings- of koelingssysteem te gebruiken

Veelvoud [wiskunde] - ==Eigenschappen== ==Voorbeelden== De gehele getallen 14, 49, 0 en -21 zijn veelvouden van zeven. De gehele getallen 3 en -6 zijn geen veelvouden van 7. ==Decimaal veelvoud== De term decimaal veelvoud wordt wel gebruikt voor het geval dat n een macht van 10 met positieve gehele exponent is 1 decimaal = 1 getal achter de komma. 2 decimalen = 2 getallen achter de komma. 3 decimalen = 3 getallen achter de komma. Een voorbeeld met getallen die eerder in dit artikel besproken zijn en waarbij de opdracht is: rond dit getal af op een heel getal. Het getal 4,6 wordt dan 5. Het getal 3,76 wordt dan 4. Het getal 2,324 wordt dan 2 Een stuwmeer is een kunstmatig meer. Een stuwmeer ontstaat omdat een men een stuwdam in een rivier plaatst die het water tegenhoudt. Over het algemeen wordt dit gedaan om een groot verval te creeëren waardoor een waterturbine aangedreven kan worden die een elektrische generator laat draaien

Natuurlijk getal - 3 definities - Encycl

Video: Vermenigvuldigen - Wikikids

Wat een natuurlijk getal? / deadreign

Elk getal in de beroemde reeks van Fibonacci is de optelsom van de twee getallen daarvoor. Zo ontstaat een oneindige rij cijfers die je vaak tegenkomt in de praktijk. Bijvoorbeeld in zonnebloemen, muziek en architectuur Ik weet wat een priemgetal is en kan een natuurlijk getal ontbinden in priemfactoren Lees grondig de definitie. Elk woord hierin is belangrijk. Leer ook de priemgetallen kleiner dan 20 uit het hoofd

Negatief getal - Wikikids

Het getal 60 zou in een zestigtallig stelsel met nul geschreven worden als bij ons de 10, namelijk het spijker voor 1 met een 0 erachter. Zonder 0 krijgt het getal 60 echter precies hetzelfde spijker als het getal 1, al dan niet met een lege plek erachter. Vervolgens kon het betreffende spijker ook nog hogere getallen vertegenwoordigen, wanneer. Faculteit wordt algemeen gebruikt voor het berekenen van waarschijnlijkheid en permutaties, of de mogelijke volgorde van gebeurtenissen. De faculteit wordt aangegeven met een uitroepteken (!), wat betekent dat je alle getallen in aflopende volgorde vermenigvuldigt vanaf de faculteitsgetal.Begrijp je eenmaal wat een faculteit is, dan is het eenvoudig om uit te rekenen, zeker met behulp van een.

Geheel getal - Wikipedi

Goniometrie - Wikikids

Soorten getallen Wetenschap: Wiskund

Worteltrekken: vierkantswortel van getal handmatig berekenen Het berekenen van de wortel van een getal kan soms eenvoudig zijn, door de kwadraten erin te herkennen. Dit wordt anders indien er sprake is van een lang getal of een getal met enkele decimalen achter de komma. In dat geval kan men zonder een rekenmachine het antwoord niet snel. Priemgetallen Generator en Checker ondersteunt de volgende handelingen op natuurlijke getallen: Controleer - bepaalt of het opgegeven nummer is een priemgetal, Volgende zoeken - vindt het kleinste priemgetal groter is dan de bijgeleverde nummer, Zoek vorige - vindt het grootste priemgetal kleiner dan het opgegeven getal. Prime nummer is een natuurlijk getal met preciestwee verschillende.

Wat in dit verhaal opvalt, is dat de waarde van geld in de loop van de tijd verschoven is van 'echte' waarde (goud) naar een afgesproken waarde (getallen op een briefje of in een computer). Dit laatste is natuurlijk alleen maar mogelijk als er voldoende vertrouwen is in degene met wie de afspraken gemaakt zijn (de bank) Natuurlijk gedrag van de koala Koala's zijn een van de meest bekende Australische diersoorten. Iedere reiziger die terugkomt uit dit prachtige continent heeft er wel een foto van in zijn of haar bezit. Koala's worden ook vaak koalabeer genoemd, maar deze naam is niet juist

2-mrt-2018 - Deze pin is ontdekt door c fi. Ontdek (en bewaar!) je eigen pins op Pinterest De boxplot. Een boxplot is een grafische voorstelling waarmee je snel een overzicht van de verdeling van een verzameling gegevens kunt krijgen. Met boxplots kun je makkelijk verschillende verdelingen vergelijken. Hieronder staat een voorbeeld. In een boxplot kan je de kwartielen, de mediaan en de grootste en de kleinste waarde aflezen.. boxplot en somfrequentiepolygoo Leerdoel 9: De leerling weet wat een priemgetal is en kan onderzoeken of een natuurlijk getal een priemgetal is. Je leert wat priemgetallen zijn en deze op te zoeken. Lees eerst Uitleg 2; maak de bijbehorende opgaven 3, 4 en 5; Actions Het getal suggereerde een precisie die er niet is. Mensen gingen desondanks op basis van deze waarde beslissingen nemen. De waarde wordt nu niet meer in een getal uitgedrukt maar in een kleurverloop. Dat is inderdaad wat vager, maar de fructaanindex is zelf ook wat vaag dus het benadert de werkelijkheid veel beter

Het verschil tussen een natuurlijk persoon en een rechtspersoon is dat er geen sprake is van een mens van vlees en bloed, maar van een organisatie die de verplichtingen aangaat. Definitie Een rechtspersoon is een organisatie die als juridische eenheid (rechtssubject) opereert en eigen rechten en verplichtingen heeft die los staan van de rechten en verplichtingen van de eigenaar of bestuurder Een samentrekking is een zin waarin een woord of een woorddeel wordt weggelaten uit een zinsdeel (of woordsgroep), omdat hetzelfde woord al eens in de zin voorkomt. Het deel wat wordt weggelaten zorgt er dan voor dat de zin korter wordt, en dus wordt samengetrokken De processoren zijn zo snel geworden dat we tegenwoordig in Giga Herz (GHz) aangeven wat de kloksnelheid is van een processor is. De snelheden van een processoren liggen tegenwoordig tussen de 1,0 GHz en de 4,0 GHz. Hoe hoger dit getal hoe meer taken een processor per seconde kan doen. Laat u niet leiden door alleen de kloksnelheid Vrijheid, verdraagzaamheid, broederschap. Drie trefwoorden waarmee de vrijmetselarij kan worden gekarakteriseerd. De vrijmetselarij gaat uit van ieders recht om zelfstandig te zoeken naar waarheid, streeft naar de algemene broederschap der mensen, kweekt verdraagzaamheid, zoekt op wat mensen en volken vereent en tracht verdeeldheid weg te nemen Wat is een wijkagent en wat doet een wijkagent allemaal? Een wijkagent. Misschien ken jij jouw wijkagent wel. milieudelicten en criminaliteit. De wijkagent krijgt daarbij natuurlijk wel hulp van andere collega's, maar uiteindelijk is hij/zij wel het aanspreekpunt voor de wijk

Om een (komma)getal met een kommagetal te moeten delen is nog veel te lastig voor kinderen van groep 7 en/of 8. De techniek van vermenigvuldigen met 10, 100, of 1000 heeft je kind nodig wanneer de deler een kommagetal is en daar een heel getal van gemaakt moet worden. Dat gaat als volgt: Kommagetal delen door 10. Voorbeeld: 12 : 0,2 = Je maakt. Inleiding. Het geheim van De Gulden Snede is een stukje, oude, raadselachtige Wiskunde. We komen De Gulden Snede op diverse plekken tegen. Zo vinden we deze terug in de architectuur, bij de lengte van je vingerkootjes, in de verhoudingen van je gezicht en zelfs bij groente, zoals bloemkool Dus als we het over een breuk hebben, 1/5, Dan hebben we het niet alleen over een stuk pizza dat ik gegeten heb of zoiets. Dit is eigenlijk een getal. Een breuk t is eigenlijk een getal. Dat we kunnen plaatsen op de getallenlijn. Nou zeg jij, natuurlijk, dat klopt voor 1/5. Maar hoe zit het met die andere streepjes? Hoe moeten we die noemen

Priemfactor - Wikipedi

Wat is schattend rekenen? Het kan best lastig zijn om uit het hoofd te rekenen met getallen die uit meerdere cijfers bestaan. Om ongeveer het antwoord te vinden, maak je er mooie ronde getallen van. Daarvoor rond je de getallen af. Dit rekent gemakkelijker. Deze manier van rekenen, heet schattend rekenen. Het ≈ teken betekent 'is ongeveer. Om te weten wat het volgende getal in de getallenreeks van even getallen is, moet je weten waar deze getallen in de getallenrij staan. De even getallen kun je verder tellen met een sprong van 2. Er zit namelijk een oneven getal tussen. 'Twee, vier, zes, acht..' Het getal 8 komt dus na het even getal 6 Beste mensen, via een intern programma van het werk krijgen we lijsten uitgeprint met getallen die tijden moeten bewijzen, toch deze tabellen geven alle tijden door in seconden, (vb: een gemiddelde tijd van 700 zou dan betekenen 700/60(sec) = 11 min, wat juist is of nog een ander voorbeeld als de gemiddelde tijd op de tabel aangeeft 2100 dan betekend dit 2100/60(sec) = 35 min, tot hier alles. Wat we zojuist met de taart hebben gedaan, kan met elk natuurlijk getal worden gedaan: stel je voor dat je twee cijfers wilt delen, maar dat komt niet uit. Dan verzin je gewoon een nieuw getal dat het resultaat is van deze deling. Dus de breuk betekent niets anders dan het resultaat van Als een getal met oneindig veel decimalen geen herhalend patroon heeft, is het een irrationaal getal. De verzameling van de rationale getallen is niet eindig, maar wel aftelbaar . De rationale getallen liggen dicht op de reële rechte, wat betekent dat elk punt op die rechte willekeurig dicht benaderd kan worden door een rationaal getal

Een direct bewijs is het meest 'klassieke' bewijs: je vertrekt van het gegeven en door logisch te redeneren en eventueel vorige resultaten te gebruiken, werk je naar het te bewijzen toe. Voorbeeld Beschouw volgende bewering: 'Zij n een natuurlijk getal. Als n even is, is n 2 ook even'. Het getal n is even, dus het is te schrijven als 2k Dit zijn 7 getallen, het 'middelste' getal is dus het 4e getal in deze rij, en dat is toevallig: 4. Als je een even aantal getallen hebt, is de mediaan het gemiddelde van de 'middelste 2' getallen (dat hoef je natuurlijk niet ècht te doen). Dus 100 keer een '4', 200 keer een '5', Het is misschien wat raar om te doen,. Wat zijn procenten. Een procent is een honderdste. We gebruiken een % om het aan te geven. Dus 5 procent is hetzelfde als 5%, 0.05, 5/100 of vijf honderdsten. Zo eenvoudig is het! Dat is mooi, maar we gebruiken meestal niet enkel procenten. Soms willen we de verhouding weergeven tussen 2 getallen. Bijvoorbeeld: wat is 40% van 20 WikiKids. WikiKids is een interactieve Nederlandstalige Internet-encyclopedie voor en door kinderen. Iedereen kan meehelpen de inhoud van deze encyclopedie te schrijven. Meedoen? Neem eens een kijkje. Je kunt er natuurlijk ook informatie opzoeken

 • Musa basjoo binnen overwinteren.
 • Caldonazzo bezienswaardigheden.
 • Stage op Curaçao ervaring.
 • Phlox.
 • Boek Obama Nederlands.
 • Lotgenoten vastzetten pols.
 • Sperziebonen bakken met ui.
 • Mini Cooper problemen forum.
 • Beiaardier opleiding.
 • Inbouwspot veerklemmen.
 • Walther P22.
 • NH Hotel zomeraanbieding.
 • AWD plattegrond.
 • Opel Tigra Cabrio.
 • E120 Fristi.
 • IKEA VIDGA plafondbeslag.
 • Ginseng Crème Kruidvat.
 • Zalmtartaar met appel.
 • Schuine pony 2019.
 • Teym Chelsea Boot.
 • REISJUNK Europa.
 • Gehoorbeschadiging herstel.
 • APRR Nederlands.
 • Bijzondere rondreizen Europa.
 • Wat te doen in Driebergen.
 • Workaholics cast.
 • Pam Grier.
 • Katherine Kelly Lang net worth.
 • Cranenbroek zwembad.
 • Menggas 20 liter.
 • Bad ring.
 • Dafalgan codeïne verslavend.
 • Schrijven NT2.
 • Koningsspelen 2012 lied.
 • Kenwood Chef accessoires.
 • Cowboy accessoires.
 • Aanbouw huis zijkant.
 • Stream 3DS gameplay to PC.
 • Claims caffeine.
 • Jack Daniels Baby bottle.
 • Aanplakking omgevingsvergunning corona.