Home

Aantal schapen in Nederland 2022

Nederland telde op 1 april 2018 bijna 4 miljoen runderen, ruim 178 duizend (4 procent) minder dan een jaar eerder. Het aantal geiten nam met 12 procent toe, het aantal schapen bleef nagenoeg gelijk. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van de CBS Landbouwtelling 2018 Het totaal aantal varkens is in 2019 met ruim 1% afgenomen tot 12,3 mln. stuks. Vanaf de eeuwwisseling is de totale varkensstapel per saldo met 5% gedaald. De twee opkoopregelingen om het mestoverschot te verminderen (Regeling beëindiging veehouderijtakken) leidden in de periode 2001-2004 tot een inkrimping van 15%

FleXstal, Huisvesting en Opslag - Sheepshopping

Opnieuw minder koeien en meer geiten - CB

Met 162 duizend dieren staat de provincie op eenzame hoogte, maar niet op het niveau van tien jaar geleden; toen waren er nog ruim 210 duizend schapen. In 2019 was de Friese schaaudde met 8801 stuks gegroeid ofwel 5,7 procent. Groningen zag het aantal schapen groeien van 69.279 naar 73 638 dieren; een stijging van 6,3 procent. Drenthe had in 2019 zo'n 6.300 schapen meer en er zijn nu 51.951 dieren Het aantal schapen in Nederland is toegenomen. Dat blijkt uit CBS-cijfers. Na jaren van krimp is er voor het eerst weer een kleine groei. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is het aantal schapen met 14.000 toegenomen. De CBS-cijfers betreffen alleen bedrijven die meedoen aan de zogeheten Landbouwtelling

Agrimatie - informatie over de agrosecto

Meer geiten en schapen en minder koeien in Noord-Nederland

Schapen lopen het hele jaar door buiten en zijn daarmee gezichtsbepalend in het Nederlandse landschap. De sector heeft een uitstekend imago en zorgt voor verbindingen tussen de agrarische sector en maatschappij. Europees gezien levert Nederland één van de beste stukjes lamsvlees: van goede kwaliteit en puur natuurlijk Het aantal echtscheidingen in Nederland steeg in tien jaar tijd met bijna 18%. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het onderzoek laat ook het percentage gescheiden inwoners per gemeente en provincie zien. De verschillen zijn groot. Independer bracht alle cijfers en de verschillen met 10 jaar geleden in kaart Het aantal bedrijven en kippen in Nederland. Het aantal pluimveebedrijven in Nederland neemt af. Waar in 2000 nog 1.614 vleeskuikenbedrijven waren (inclusief ouderdieren), waren er in 2019 nog 875 van deze bedrijven. Ook het aantal kippen is de afgelopen jaren gedaald Het aantal mensen geïnteresseerd in de ruitersport is groter, namelijk 1,2 miljoen. Dit zijn mensen welke de paardensport ook daadwerkelijk volgen. Het aantal paarden in Nederland is hoger dan het aantal ruiters, voornamelijk omdat veel ruiters en amazones meerdere paarden hebben. Er zijn namelijk 450.000 paarden in Nederland

Meer schapen in Nederland • Het Schaa

Dit is een lijst van fotovoltaische zonne-energie-installaties in Nederland (zonneparken en zonnedaken), met een minimaal Naam Ontwikkelaar / Eigenaar Plaats Provincie Opp. (ha) Panelen (aantal) Nominaal vermogen (MW) Jaar-­opbrengst (GWh) Huis­- houdens C.F 2019 Zonnepark Ooltgensplaat Sunstroom Ooltgensplaat De hondachtige lijkt zich hier definitief te vestigen. In maart 2015 is, na een kleine 150 jaar, de eerste wolf weer in Nederland gesignaleerd. De laatste in zijn soort stierf in 1869 in Limburg. Jacht op rover 'Om te voorkomen dat in 2019 nog meer schapen doodgebeten worden, dient paal en perk te worden gesteld aan de opkomst van de wolf' Q-koorts is een infectieziekte die van dieren op mensen kan overgaan (zoönose). In Nederland zijn vooral besmette melkgeiten en melkschapen de bron voor mensen. Q-koorts is niet van mens op mens overdraagbaar. Tussen 2007-2011 was er een Q-koortsepidemie in Nederland Het aantal varkensbedrijven in Nederland daalt hard. Ook in het afgelopen jaar hebben 140 varkensbedrijven de deuren gesloten, zo blijkt uit de landbouwtelling van het CBS. Als deze trend doorzet, zijn er binnen 1 jaar minder dan 4.000 varkensbedrijven. De dalende trend heeft echter geen effect op het aantal varkens

Wolf is actiever in Nederland en valt steeds vaker schapen

 1. Nederland in de jaren 2005-2019 en maakt daarbij onderscheid naar de volgende vleessoorten: rundvlees, varkensvlees, schapen- en geitenvlees, paardenvlees, pluimveevlees en totaal vlees. In hoofdstuk 4 zetten we de actuele vleesconsumptie in Nederland af tegen de hoeveelheden zoals di
 2. Het afgelopen jaar zijn er in Nederland 134 schapen aan wolven ten prooi gevallen. Het aantal ligt waarschijnlijk hoger, rond de 150, omdat een jaaroverzicht nog ontbreekt. De wolf, geen lieftallig en aaibaar diertje maar een jagend roofdier, is terug
 3. Nota 2019-108. Vleesconsumptie per hoofd van de bevolking in Nederland, 2005-2018. Hans Dagevos, rundvlees, varkensvlees, schapen - en geitenvlees, paardenvlees, pluimveevlees en totaal vlees. verbruik in een bepaald jaar wordt afgeleid van het aantal slachtingen van dieren,.

In totaal telt Nederland nu 499.530 geiten op totaal 2.660 bedrijven. Schapensector krimpt. Voor de schapensector geldt het tegenovergestelde. In 2015 waren er 946.180 schapen en 395.420 lammeren. In 2016 waren er nog maar 783.440 schapen en 328.130 lammeren. Daarmee is het aantal schapen en lammeren elk met 17 % afgenomen Het aantal fokvarkens groeide met 12.000 tot 1,17 miljoen. Het aantal vleesvarkens bleef nagenoeg stabiel met 5,63 miljoen dieren. Dit betekent dat de varkensbedrijven steeds meer dieren houden

Ontwikkeling veestapel op landbouwbedrijven, 1980-2019

Het aantal plofkraken is vorig jaar met meer dan 50 procent toegenomen. In 2019 hebben criminelen 95 keer geprobeerd een plofkraak uit te voeren. Geldautomaten van ABN AMRO werden het vaakst. Het aantal aanvallen in de maand november springt er fors bovenuit in vergelijking met de maanden ervoor. In totaal zijn er in november 49 schapen en één alpaca gedood. Voor al deze gevallen geldt dat er nog DNA-onderzoek loopt naar de oorzaak. In de maand oktober zijn fors minder stuks vee doodgebeten, negen schapen en één kalf Wolven in Nederland streeft naar een conflictarm samenleven met wolven. Wolven in Nederland is een samenwerking van Natuurmonumenten, ARK Natuurontwikkeling, FREE Nature, Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, IVN, IFAW, Landschap Overijssel, Studio Wolverine, Rewilding Foundation, van Bommel Faunawerk, Wereld Natuur Fonds, Wolf-Fencing Nederland en Zoogdiervereniging Dit is echter een onderschatting van het aantal mensen met een verstandelijke beperking in Nederland omdat mensen die gebruik maken van de Wlz meestal in een instelling wonen. Een groot deel van de zorg en ondersteuning van mensen met een licht verstandelijke beperking (met wel of geen sociale redzaamheidsproblemen) loopt via de gemeente, huisarts en informele zorg ( Cuypers et al., 2020 ) Aantal vestigingen per provincie Een bedrijf kan meerdere vestigingen hebben. Daarom wordt bij uitsplitsing naar provincie niet de bedrijven maar de vestigingen als uitgangspunt genomen. Aantal vestigingen in het eerste kwartaal 6,1% vestigingen 2018: 3.300 totaal vestigingen 2019: 3.175 totaal 0 100 200 300 400 500 600 700 Groningen 3,1% 3,5%.

2019 was met een gemiddelde temperatuur van 11,2 °C het zesde zeer warme jaar op rij. Dit beeld past in de trend van een opwarmend klimaat. Met 40,7 °C in Gilze-Rijen werd op 25 juli de hoogste temperatuur sinds minimaal 3 eeuwen in Nederland geregistreerd 24 januari 2019 Vorig jaar doodden wolven in Nederland 166 schapen, dat is althans het aantal schapen waarvoor tot en met oktober een vergoeding werd uitgekeerd DNA-onderzoek wijst uit dat de dode schapen in de Ooijpolder bij Nijmegen door een goudjakhals zijn gedood. Voor Nederland is de goudjakhals een relatief nieuwe soort. Pas drie keer eerder is een goudjakhals in Nederland aangetoond, waarvan twee keer op de Veluwe. Dit is de eerste keer in Nederland dat een goudjakhals schapen doodt

Kleine krimp rundveestapel - CB

Lees ook: Dit jaar zeker tien verschillende wolven gezien in Nederland Dan het gevaar van de wolf voor schapen. In 2018 zijn tot en met 7 oktober met zekerheid 143 schapen doodgebeten door wolven Het aantal eerste asielverzoeken ligt daarmee net iets onder het niveau van vóór de coronacrisis. In 2019 kwamen er in totaal 26 720 asielzoekers en nareizigers. In 2015 was er een piek in het aantal asielzoekers dat naar Nederland kwam. De oorlog in Syrië zorgde in dat jaar voor een grote vluchtelingenstroom CBS Statlin De omvang van armoede in 2017. In 2017 is het aantal arme personen in Nederland volgens de SCP-armoedegrens (het niet-veel-maar-toereikendcriterium) gelijk aan iets minder dan 939.000. Dit is 5,7% van de bevolking. Wanneer een striktere grens wordt aangehouden (het basisbehoeftencriterium) zijn er in 2017 ongeveer 618.000 armen. Dit is 3,8% van de bevolking Het aantal kampeerauto's is volgens de organisaties de afgelopen tien jaar verdubbeld naar 115.359 en qua caravans (437.442) is Nederland samen met Zweden de koploper van Europa. Ouderen met gel

Aantal seh's Het aantal seh's in Nederland neemt gestaag af. Tussen 2016 en 2019 sloten 7 seh's en nam het aantal seh's dat 24x7 geopend is met 7 af naar 83. De bereikbaarheid van seh's blijft echter op peil In Nederland doet gemiddeld 51,3% van de bevolking van 19 jaar en ouder minstens één keer per week aan sport. De interactieve kaart met de cijfers van elke gemeente is hier te vinden. In de periode 2001 tot 2019 is het aantal Nederlanders van 12 jaar en ouder dat zwemt of tennist gehalveerd De cijfers uit de Kamerbrief komen tot stand op basis van de cijfers van het CBS (aantal verkeersdoden), Rijkswaterstaat (BRON) en het SWOV (aantal verkeersgewonden). Cijfers Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) Hieronder vindt u de meest recente CBS-cijfers over het aantal verkeersdoden. Tabel 1 geeft een totaalbeeld voor heel Nederland In 2019 steeg het aantal rechtszaken licht ten opzichte van 2018. Er kwamen 1,54 miljoen zaken binnen bij de Rechtspraak, 20 duizend meer dan een jaar eerder. Bijna driekwart van de zaken die vorig jaar bij de Rechtspraak zijn aangebracht, waren civielrechtelijke handelsgeschillen en familiezaken. Op deze site treft u alle informatie over Melkschapen in Nederland en over de verenigingen en stamboeken die zich bezighouden met de instandhouding van dit schapenras. Het Frysk Melkskieppe Stamboek is het oudste stamboek dat sinds 1908 melkschapen registreert, later is hier het Zeeuwse melkschapen stamboek bijgekomen maar op dit moment niet meer operationeel (slapend)

CBS Statlin

Schapen Rammen Ooien; Aantal geboren dieren in 2019: 20: 20: Aantal gestorven dieren: 3-Oudere dieren-11: Totaal van beschikbare dieren: 17: 31: Aangehouden op Haagse Stadsboerderijen-17: Verkocht met contract aan kinderboerderijen--Verkocht met contract aan hobbydierhouders: 17: 14: Verkocht met contract aan Agrarisch onderwijs--Verkocht met. Jaarlijks maakt het ministerie van OCW een prognose van het aantal leerlingen en studenten in het bekostigde onderwijs. Op basis hiervan is de verwachte ontwikkeling zichtbaar gemaakt. Onderstaand is de verwachting van het aantal studenten in het wetenschappelijk onderwijs te vinden. Onder 'gerelateerde grafieken' vindt u het aantal studenten uitgesplitst naar sector en voltijd - deeltijd. Title: Feiten en cijfers griep in Nederland, winter van 2018/2019 Author: RIVM Created Date: 8/30/2019 11:48:48 A Warmond, 31 oktober 2017 - De afgelopen tien jaar heeft het aantal fitnesscentra in Nederland zich gestaag ontwikkeld. In 2017 telde Nederland bijna 1.700 fitnesscentra terwijl dit aantal in 2008 nog circa 1.450 bedroeg, een stijging van 16%. De groei zat voornamelijk in de periode 2008 - 2011, toen er bijna 200 nieuwe locaties bijkwamen

Aantal scholen in het primair onderwijs Kengetallen

Hoeveel (vee)dieren telt Nederland? - Dierenarts

 1. ique van Roon. Op 1 januari 2019 telde Nederland bijna 4,9 miljoen jongeren tot 25 jaar. Dit aantal zal naar verwachting afnemen tot 4,8 miljoen in 2029
 2. ister Bruno Bruins (Medische Zorg) werkt een groep van ruim 50 experts en patiënten de komende maanden aan een gezamenlijke aanpak. Deze.
 3. NOS Nieuws • Binnenland • 12-06-2019, 00:58 • Aangepast 12-06-2019, 11:33 Aantal 100-plussers blijft steken, vrouwen nog altijd sterk in meerderheid Er wonen 2189 100-plussers in Nederland.
 4. OOIJ - Niet de wolf is verantwoordelijk voor de dood van een aantal schapen in de Ooijpolder eind vorige maand, maar de goudjakhals. Dat heeft dna-onderzoek uitgewezen. Dat komt niet als een.

Video: Landbouw - Cijfers - Economie Trends in Nederland 2019 - CB

Het aantal ondernemers met één vestiging daalt licht. Maken wij op basis van het aantal vestigingen een ranglijst, dan ziet de top10 er als volgt uit: De sterke groei bij Partou en Stichting Kindercentra Midden Nederland Kind en Co zijn voor een fors deel te verklaren door het omzetten van Ppeelzalen naar Kinderdagverblijf registraties In Nederland waren er in 2007 nog zo'n 5000 webshops in Nederland. In 2020 zijn dat er alweer bijna 10x zoveel. En dat in maar 13 jaar, op dit gebied zal ons nog een hoop groei te wachten staan. Zie al onze statistieken in de tabellen. De data uit de tabellen is gebaseerd op statistieken van het CBS. Aantal Webshops in Nederland per jaa Flevoland blijft ook in 2019 Nederlands kampioen biologisch areaal met 12.496 hectare (inclusief in omschakeling), goed voor een areaalaandeel van 14%. Er zijn een aantal redenen waarom het percentage biologisch areaal zo hoog is in Flevoland. Ten eerst speelt de vruchtbare kleigrond, die voor een lage onkruiddruk zorgt, een belangrijke rol Het aantal geiten in Nederland is in 2019 opnieuw gestegen. Nederlandse geitenboeren houden samen in totaal 614.000 dieren. Dat meldt het CBS. Het aantal geiten nam met 4,5 procent toe ten opzichte van 2018. In vergelijking met het jaar 2000 is het aantal geiten in Nederland zelfs verdrievoudigd. Het gemiddeld aantal schapen per bedrijf stijgt van 25 naar 31, met uitschieters voor de Kempense schapen (gemiddeld 173) en voor het Vlaamse kuddeschaap (gemiddeld 102). Voor het behoud van de genetische basis is het nochtans belangrijk dat het aantal dieren over een groot aantal kwekers wordt gespreid

In Nederland heeft iedereen elk jaar recht op wettelijke vakantiedagen. Hoeveel dit zijn hangt af van het aantal uren dat je per week werkt. Je hebt elk jaar minimaal recht op 4 keer het aantal uren dat je per week werkt. Kortom: als je 5 dagen per week volledig werkt, heb je jaarlijks recht op minimaal 20 dagen (4 x 5 dagen) vakantie NIJMEGEN - Het Nederlandse griepvaccinatiebeleid moet dringend verbeteren. Afgelopen winter stierf er een recordaantal mensen in Nederland. Meest waarschijnlijke oorzaak: de griep 15-02-2019 Nederland telt 1 miljoen leaseauto's Nederland telt eind 2018 het recordaantal van 1 miljoen leaseauto's. Zowel zakelijk, maar ook 150.000 consumenten kiezen voor het gemak van zorgeloze mobiliteit zonder zelf een auto te hoeven bezitten

Aantal gedetineerden steeg in 2019 opnieuw: bijna

 1. Title: Schaap en Geit 20 - juni 2019, Author: Gezondheidsdienst voor Dieren, Name: Schaap en Geit 20 - juni 2019, Length: 24 pages, Page: 1, Published: 2019-07-18 Issuu company logo Issu
 2. Aantal stemmen per partij in gemeente Putten, verkiezingsuitslag van 23 mei 2019. Bekijk ook de uitslagen van alle andere verkiezingen sinds 2002 die voor gemeente Putten beschikbaar zijn. Provinciale Staten verkiezingen 20 maart 2019, uitslag gemeente Putten
 3. Het Nederlands marktaandeel (in bezoek) is licht gegroeid: tussen 2018 en 2019 van 11.2% naar 11,7%. Het aantal bezoekers aan Nederlandse films steeg met bijna 12 % en kwam op 4,5 miljoen (2018: 4 miljoen)
 4. ING is de grootste bank van Nederland, gemeten naar balanstotaal. De oranje bank wordt gevolgd door Rabobank en ABN AMRO. De jaarverslagen van de Nederlandse banken over 2018 bieden wat dat betreft weinig verrassingen

Feiten en cijfers Nederlandse veehouderij - Melkveebedrijf

 1. aantal 89.140. Volgens de registratierapportage van VPTZ Nederland zijn 12.351 cliënten ondersteund in 2017, in 2016 was dit aantal 12.130. Het percentage door VPTZ ondersteunde cliënten ging daarmee van 13,6% (2016) naar 13,8% (2017). 1.2 Rol en positie VPTZ Nederland
 2. Belastingdienst | Landelijke Landbouwnormen 2019 5 Inleiding In de 'Landelijke Landbouwnormen 2019' vindt u de normbedragen voor 2019 voor de meest gangbare kostenposten en voor bepaalde bedrijfsmiddelen en voorraden voor agrarische bedrijven. Deze normen gelden alleen voor ondernemers en alleen voor agrarische activiteiten in Nederland
 3. der dan het jaar ervoor. De cijfers betreffen boekhandels die zich specialiseren in boeken, en daarnaast winkels die tevens kranten, tijdschriften, kantoorartikelen en andere mediaproducten verkopen
 4. In 2019 hadden ruim zeven duizend personen contact met Slachtofferhulp Nederland als gevolg van een zedenmisdrijf. Het ging daarbij om slachtoffers (91%), betrokkenen en overige typen cliënten. Bijna negen van de tien (87%) van hen was vrouw. Van deze vrouwen had 27% contact als gevolg van een aanranding en 23% als gevolg van verkrachting
 5. der dan in 2018, toen er 678 doden vielen in het verkeer
 6. Door de sterke stijging van de woningprijzen is het aantal miljoenenwoningen in Nederland in 2019 opnieuw flink toegenomen. De meerderheid van deze woningen voldoet aan het stereotiepe beeld van een miljoenenwoning: vrijstaande villa's zoals die te vinden zijn aan de Konijnlaan in Wassenaar, overigens opnieuw de duurste straat van Nederland
 7. Voor de berekening van de tarieven voor het houden van schapen en geiten is het aantal bedrijven en het aantal dieren gebruikt zoals vastgesteld in 2018: 989.445 schapen, 554.423 geiten, 8.280 schapenbedrijven en 680 geitenbedrijven. 4.2. Rundere

De vergrijzing in Nederland zet door: ook in 2019. Ontvang de laatste cijfers en ontdek de trends die voor uw organisatie van belang zijn. Vraag het gratis ebook aan De fitnessbranche is in Nederland opnieuw gegroeid. Het aantal fitnesscentra is in 2019 namelijk voor het vierde opeenvolgende jaar toegenomen. Ten opzichte van vorig jaar was de groei in het aantal trainingslocaties 6%. In totaal bedraagt het aantal vestigingen nu 1.615, tegenover 1.530 in 2018 CBS: Iets minder verkeersslachtoffers in 2019 ANWB: daling aantal verkeersdoden is nog geen trendbreuk. 15 april 2020 Hoewel het totale aantal verkeersslachtoffers in 2019 iets lager was dan een jaar eerder, kwam een kwart meer twintigers en dertigers om in het verkeer. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) aantal festivals gestegen. Onlangs zijn 1275 festivals in Nederland en België geactualiseerd voor het culturele adressenbestand AdresData.Dit levert een schat aan informatie op die we graag met u delen in dit Festival Overzicht 2019.We hebben gekeken naar het aantal festivals en het aantal bezoekers per provincie Overzicht op jaartal. Actieve brouwerijen, brouwerijhuurders, brouwerijverhuurders en workshopbrouwerijen in Nederland. Totaal aantal: 820. Jaar van oprichting - Naa

Het SCP stelt de hoogte van de armoedegrens vast met twee referentiebudgetten. Het strikte basisbehoeftenbudget omvat de minimale uitgaven van een zelfstandig huishouden aan onvermijdbare, basale zaken als voedsel, kleding, wonen, verzekering et cetera. Het niet-veel-maar-toereikendbudget (nvmt) houdt ook rekening met de minimale kosten van ontspanning en sociale participatie Nederland kent anno 2019 2,5 miljoen 'tweeps', een daling van 10 procent ten opzichte van vorig jaar, toen het aantal Twitter-gebruikers nog licht groeide. Ook het frequente gebruik is afgenomen met 10 procent. 908.000 Nederlanders gebruiken Twitter dagelijks, waar er dat vorig jaar nog iets meer dan een miljoen waren. 85.000 voormalige gebruikers hebben daadwerkelijk hun account opgezegd In Nederland wonen ongeveer 17 miljoen mensen, maar maar het aantal fietsen in Nederland werd in 2019 geschat rond de 23 miljoen. Omgerekend is dat dus 1.4 fiets per persoon. Dit betekent echter niet dat elke Nederlander een fiets bezit. Veel mensen hebben namelijk 2 of zelfs 3 fietsen De vogels met loggers die tot nu toe werden gemeld, waren echter niet de vogel van de Hellegatsplaten 2019. Ook via de netwerken die in Nederland en Duitsland dode dieren inzamelen voor onderzoek werd onze zeearend nog niet gemeld. Werkgroep Zeearend Nederland & Wageningen Environmental Researc Voor het eerst heeft een goudjakhals schapen doodgebeten in Nederland. De goudjakhals, het kleine neefje van de wolf, is wel enkele keren eerder in het land gezien op camerabeelden maar het.

Vleesconsumptie Nederland stijgt licht - WU

Gebruik een 100% compleet overzicht van alle Fabrieken in Nederland. BoldData helpt je op weg met een maatwerkbestand met alle 86.617 fabrieken van uitzonderlijke datakwaliteit. Gecollecteerd uit unieke bronnen zoals de KvK en CBS.. Het aantal fabrieken in Nederland is 86.617.Bijna één op de vijf Nederlandse industriële bedrijven is gevestigd in Noord-Brabant (18%) Tweede kwartaal 2019 Nederland 2019 Q2 Cijfers in het kort aantal aantal +/- met 2019 Q2 aantal +/- met 2019 Q2 aantal +/- met 2019 Q2 Banen binnen de banenafspraak 131.082 75.179 +55.903 118.841 +12.241 127.158 +3.924 Personen binnen de banenafspraak 224.770. 2016 werd hun aantal geschat op 3.960. 1 Ministerie van VWS, Zwer0ongeren in Nederland, een heldere defini7e 2 Ministerie van VWS (2019), Aceprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren 2019-2021 3 Ministerie van VWS, Zwer0ongeren in Nederland, een heldere defini7e 4 CBS (2019), Aantal daklozen sinds 2009 meer dan verdubbeld In de afgelopen tien jaar is de sportbranche in Nederland gegroeid en diverser geworden. Het aantal sportaanbieders is toegenomen en sporters kunnen kiezen uit een breder aanbod. Het sportaanbod bij sportverenigingen is ongeveer stabiel; het commerciële sportaanbod en de ongeorganiseerde sport (wandelen, fietsen) groeien. Sommige trends brengen een uitdaging mee voor de toekomst: zo neemt de. Terwijl het totale aantal geweldsmisdrijven daalt, geldt dat niet voor het aantal messteekincidenten. Dit aantal is sinds 2014 met bijna 7 procent (6,82%) gestegen, terwijl het aantal geweldsincidenten juist met ruim 10 procent daalde. Dat blijkt uit navraag van EenVandaag bij de politie naar aanleiding van de reeks steekincidenten in binnen- en buitenland

Ondanks een lichte afname van het aantal Shell-locaties in 2018 blijft het merk met 416 tankstations koploper in Nederland. TinQ klom naar de tweede positie, ten koste van Texaco. Dat blijkt uit de uitgave Mobiliteit in Cijfers 2018-2019 van BOVAG en RAI Vereniging. Uit de jongste cijfers die in de nieuwste editie van het naslagwerk [ Jaarovericht politie: stijging aantal schietincidenten in 2019 De politie heeft in 2019 bijna zeventig schietincidenten meer geregistreerd dan een jaar eerder FLEVOLANDER De basis van het ontstaan van de Flevolander ligt bij het schapenonderzoek dat IVO deed in de jaren '70.Na ongeveer tien jaar gingen begin jaren '80 de 1e ooien naar praktijkbedrijven toe.. LEES VERDER OPRICHTING STAMBOEK In 1985 besloten 3

Het aantal hotels in Nederland is ten opzichte van vier jaren geleden met 1% gestegen. In 2013 waren er 3.505 hotels, afgelopen jaar waren dit er 3.525. Hoofdstad en toeristentrekpleister Amsterdam is de populairste stad voor hotels, gevolgd door Utrecht en Rotterdam, zo blijkt uit onderzoek van adviesbureau Horwath HTL en ABN AMRO Nederland blijft dan ook aantrekkelijk voor institutionele beleggers die in vastgoed willen investeren. In de internationale politiek en handelsbetrekkingen geldt dat er in een toenemend aantal landen sprake is van meer Vanaf 2019 stopt de Europese Centrale Bank met het opkoopprogramma van staatsobligaties

2019 21 AUGUSTUS 2019 2.7 Stevige daling aanbod zet door Het aantal aangeboden recreatiewoningen liet vorig jaar voor het eerst een stevige daling zien. Dit jaar zet de daling door, maar niet zo sterk als in 2018. Op 1 januari 2019 bedraagt het aantal aangeboden recreatiewoningen bijna 2.600, een daling van 7,2 2019 2019 Nieuwe samenwerkingsafspraken ondernemers over groei en ontwikkeling e-commerce HUB 3 Hubs Utrecht HUB +1 Home delivery +40 +44 +20 +1 +1 +3 +200 nieuwe recepturen op het gebied van lekker en gezond eten Opening Jumbo Food College Powered by La Place Jumbo België Nieuw Hoofdkantoor in Brasschaat Consumentenomzet Aantal vestigingen. Nederland (2010). Roken heeft in 2010 voor zowel mannen als vrouwen de grootste bijdrage aan het aantal nieuwe gevallen van kanker (19% van alle gediagnostiseerde kankergevallen), gevolgd door ongezonde voedingsgewoonten (10% van alle kankergevallen) en overgewicht en obesitas (4% van alle nieuwe kankergevallen)

Het aantal miljonairs in Nederland blijft toenemen. Ons land telde begin 2017 ongeveer 115.000 miljonairshuishoudens, zo'n 3.000 meer dan een jaar daarvoor De bevolking van Nederland is geleidelijk aan het vergrijzen. Vergrijzing houdt in dat het aandeel ouderen in de totale bevolking toeneemt. In de twintigste eeuw is het aantal 65-plussers in Nederland meer dan vertienvoudigd: van 0,3 miljoen in 1900 tot 3,2 miljoen in 2018 de aantallen werkzame medisch specialisten in 2017 en het aantal geregistreerde medisch specialisten in 2017, 2018 en 2019. Bij de raming van het aantal werkzame medisch specialisten per 1-1-2018 respectievelijk 1-1-2019 is uitgegaan van het aantal geregistreerde specialisten per die datum (bron: RGS). Dit bestand is vi Schaap en Geit, oktober 2019 - 23 diergezondheid volgens Engel Kupers De liefde voor geiten zit er al even in bij Engel Kupers. Het begon in de hippietijd: samen met zijn vrouw wilde hij. Aantal mensen die kanker hebben (gehad) Hieronder staan cijfers van alle mensen met kanker in Nederland die in 2019 de diagnose kanker kregen. Wil je de cijfers van de verschillende kankersoorten zien? Bekijk deze cijfers hier. In 2019 kregen 117.631 mensen de.

Bedrijfscijfers in Nederland voor het 1e kwartaal van 2018 en 2019 . Wat ook positief bijdraagt aan de groei van het aantal ondernemingen in Nederland, is dat er minder bedrijven failliet zijn gegaan in het afgelopen jaar. Er is een daling te zien van 2% t.o.v. 2017 (bron: KvK) Grootste toename van ondernemingen in Noord- en Zuid-Hollan augustus 2019 natuur & Milieu | Gasmonitor 2019 5 1. Inleiding Nederland gaat van het aardgas af. De ambitie van het kabinet-Rutte III is dat vanaf 2021 ieder jaar in dertig- tot vijftigduizend bestaande huizen de aardgaskraan dicht kan.i Ook wordt de nieuwbouw aardgasloos. Op dit momen 17-10-2019 Verzekeraars Daarom stelt het Verbond van Verzekeraars de Risicomonitor Woningbranden in samenwerking met Brandweer Nederland en Stichting Salvage op. Bekijk de toelichting op de cijfers. Aantal brandclaims per jaar. Aantal Salvage-meldingen met batterij/accu als oorzaak in 2017 en 2018. Bron:.

De vergrijzing in Nederland is een veel besproken onderwerp. Het heeft namelijk een groot maatschappelijk effect. Zo heeft het bijvoorbeeld invloed op de hoogte van de AOW-gerechtigde leeftijd, het aantal oudere werknemers maar ook op zaken zoals de zorg en mobiliteit. In deze blog praten wij u bij over de huidige feiten en cijfers wat betreft de vergrijzing in Nederland 6 | Abonnementen 2019 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De laatste jaren neemt in Nederland het gebruik van abonnementen toe. In het onderzoek is gekeken naar het aantal abonnementen dat een huishouden heeft en vooral welke dat dan zijn. Ook is onderzocht welk gedrag consumenten vertonen met betrekking tot abonnementen Het aantal brandclaims op de inboedel- en opstalverzekering is vorig jaar met 11 procent gedaald. Dat blijkt uit de nieuwe Risicomonitor Woningbranden die is opgesteld door het Verbond van Verzekeraars, Brandweer Nederland en Stichting Salvage. In 2018 werd er 80.582 keer een beroep gedaan op de verzekering na brandschade

Schaapherders nemen maatregelen tegen wolf: 'Je doet hetAfschieten dat beest, de beste oplossing …Schapenfok korrel - PaardenspecialistMonitor Wolven NederlandVleesconsumptie Nederland stijgt licht - WUR
 • Why is Voldemort evil.
 • Kartonnen huis Kind.
 • Brown trout calendars.
 • Weerstand verhogen corona.
 • Kreeft armoricaine Jeroen Meus.
 • Grote maten herenkleding Duitsland.
 • Teams without World Series win.
 • Whitney houston on my.
 • Www ger gem Westkapelle nl.
 • Meervoud Spaans oefenen.
 • Wizard Extreme.
 • Vegetarisch blogger.
 • Alles over Geschiedenis deel 4.
 • Galah cockatoo wiki.
 • Voorwerpen met een F.
 • Cijfer stickers.
 • Ruysdaellaan Huis ter Heide.
 • Energieprijzen 2018.
 • Conway virtual fair.
 • Sleutelhanger klompjes bedrukken.
 • Paris Jackson wilted.
 • K3 3 biggetjes musical download.
 • Tinder for friends.
 • Minecraft Hacked Client Aristois.
 • Totalitaire staat met de communistische partij aan de leiding.
 • Zeearend leefgebied.
 • Balmoral Cigars.
 • Shell toren Amsterdam.
 • Portugal tourism corona.
 • Angels Lucifer.
 • Hoger onderwijs Brussel corona.
 • ICloud agenda verwijderen.
 • Eastman Gent noord.
 • Wandelen Outer Hebrides.
 • Bedelarmband samenstellen.
 • Simulatie psychiatrie.
 • Pre workout Sale.
 • Canon EF S 55 250 mm f/4 5.6 IS STM.
 • Zorg en Zekerheid AV Sure.
 • Bestaat het Overlook Hotel.
 • Goedkoop Afrika.