Home

Uitslag mammografie huisarts

Wat is de uitslag van de mammografie? Huisarts De uitslag van de mammografie is normaal gesproken binnen twee weken bekend. Indien er een afwijking is geconstateerd op de foto, ontvangt ook je huisarts deze uitslag. De huisarts zal naar aanleiding van de uitslag contact met je opnemen en je doorverwijzen naar het ziekenhuis voor verder onderzoek Huisarts vergeet slechte uitslag van mammografie. De huisarts uit dit verhaal begrijpt zelf ook echt niet hoe dit kon gebeuren. De uitslag van de mammografie, bij een vrouw met in de voorgeschiedenis borstkanker, was helder. Een nieuwe laesie, sterk verdacht voor een maligniteit, snel naar de mammapoli dus

Is er een afwijking gevonden? Uw huisarts krijgt de uitslag en belt u. Mogelijk heeft u al contact met hem/haar gehad. Is dat niet het geval? Maak dan een afspraak. Uw huisarts kan vragen beantwoorden over de uitslag. Ook zorgt de huisarts ervoor dat u naar de borst-polikliniek (mammapoli) van een ziekenhuis kunt voor onderzoek De uitslag van de mammografie bepaalt of een verwijzing voor verder onderzoek nodig is. Dat is het geval bij BI-RADS 0, 3, 4 en 5. Aanvullend onderzoek kan via de mammapoli of de eigen huisarts. De huisarts krijgt ook de uitslag van je mammografie. Verder onderzoek zal uitwijzen of het om een goedaardige verandering in de borst gaat, of om borstkanker De uitslag. Binnen 10 werkdagen versturen wij een brief met de uitslag. Welke uitslag is mogelijk? Geen afwijking gevonden. Er zijn op de röntgenfoto's geen aanwijzingen gevonden voor borstkanker. U kunt over 2 jaar (dit kan tijdelijk later zijn) weer meedoen aan het bevolkingsonderzoek. Het onderzoek biedt geen volledige zekerheid De uitslag. Twee artsen bekijken apart de foto's en vergelijken die eventueel met foto's van voorgaande jaren. Na twee weken krijg je daarvan schriftelijk uitslag. Bij ongeveer één op de honderd vrouwen is er een afwijking te zien. Als dit het geval is, word je opgeroepen door je huisarts

Mammografie: uitslag en is een mammografie pijnlijk

Bij ontvangst van de uitslag van een mammogram of echografie mag de huisarts verwachten dat het verslag van de radioloog wordt afgesloten met een conclusie waaruit blijkt wat de meest waarschijnlijke diagnose is, gevolgd door een classificatie volgens de ACR BI-RADS® Atlas 48 en een advies over het te voeren vervolgbeleid Half in je blootje, met je borsten tussen twee platen geplet... Het is best begrijpelijk dat je tegen een mammogram opziet en misschien naar excuses zoekt waarom je niet hoeft te gaan. Voordat je besluit om het bevolkingsonderzoek borstkanker over te slaan, bespreken we negen mythes over mammografie. Zo kun je een goede afweging maken Bij de bevolkingsonderzoeken borstkanker en baarmoederhalskanker ontvangt de huisarts een afwijkende uitslag eerder dan de betrokken vrouw. Dat geeft de huisarts de gelegenheid de vrouw persoonlijk op de hoogte te brengen. Enkele dagen later ontvangt de vrouw dan alsnog de uitslagbrief van de screeningsorganisatie Als de huisarts na een borstkankeronderzoek belt met de mededeling 'misschien is het niks, maar...', dan staat de wereld stil. Joke van Damme (67) weet hoe slopend het is om te wachten op een. Bij de uitslag BI-RADS 4/5 is een afwijking gezien. De BI-RADS 4/5 patiënten worden op de mammapoli begeleid en ontvangen dezelfde dag nog de uitslag. De route in Zorgdomein hiervoor is: Klik op 'Medisch specialistische zorg', vervolgens op 'Heelkunde' en dan op 'mammapathologie'. Verwijzing door de huisarts na eigen diagnose

Huisarts vergeet slechte uitslag van mammografie

Ik ben uitgenodigd voor het bevolkingsonderzoek

 1. g van borstkanker
 2. U wordt gevraagd om even te wachten in de wachtkamer tot de mammografie gelukt is. Hierna kunt u op eigen gelegenheid naar huis. Wanneer en van wie krijg ik de uitslag? De radioloog bestudeert de gemaakte foto's. De uitslag is na 4 à 5 werkdagen bekend bij de behandelend arts. Van uw behandelend arts krijgt u de uitslag
 3. Uitslag: via mammapoli dezelfde dag, via huisarts of andere specialist bij volgende afspraak; Aantal behandelingen of onderzoeken volgens de wettelijke norm. Dat kan met behulp van een mammografie. Een mammografie bestaat uit een serie digitale röntgenfoto's van uw borst
 4. Zorgvuldige beoordeling. Als in een eerdere screeningsronde al röntgenfoto's zijn gemaakt worden deze met de nieuwe foto's vergeleken. Als de twee radiologen een verschillende uitslag geven, dan volgt er een derde beoordeling door een onafhankelijke derde radioloog
 5. Wanneer je huisarts niet bereid is een verwijzing te geven voor een MRI scan of röntgenfoto kun je ervoor kiezen een onderzoek te laten doen zonder verwijzing. Aan de hand van de uitslag kan de arts je vertellen in welke mate je een risico loopt om in de komende vijf jaar te maken te krijgen met hart- en Een MRI mammografie,.

Mammografie - Kanker

Bevolkingsonderzoek borstkanker Beoordeling en uitslag

Verweerder is tekortgeschoten in zijn rol als huisarts door na te laten klaagster in oktober 2015 de uitslag van haar mammografie door te geven. Het college overweegt in dat verband dat op verweerder - als huisarts van klaagster - de verantwoordelijkheid rustte de bij hem bekende en relevante medische informatie van klaagster afkomstig van andere specialisten, met klaagster te delen De uitslag wordt doorgegeven aan uw specialist of huisarts. U dient een afspraak te maken voor de uitslag. Indien u via een huisarts verwezen bent en een punctie heeft ondergaan, krijgt u een afspraak voor de uitslag op het mammacentrum De uitslag wordt in de meeste gevallen direct besproken met de patiënt. De huisarts ontvangt de uitslag ook. Soms wordt er na de mammografie nog een echo genomen indien men dit nodig acht. Ook hiervan is de uitslag direct te bespreken De voorspellende waarde van classificatie van mammografie-uitslagen volgens het 'Breast imaging reporting and data system' Als de uitslag conform het vermoeden was, kwam verder vervolgonderzoek te vervallen. onder andere vanuit de radiologie of vanuit de huisarts-geneeskunde gebruikte classificaties,. Bij klachten naar de huisarts. Als u klachten heeft, of een van de volgende veranderingen ziet of voelt, vraag dan uw huisarts om advies. De huisarts kan u eventueel doorverwijzen naar het ziekenhuis voor nader onderzoek. Wacht bij klachten dus niet op de uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek en maak geen afspraak in het onderzoekscentrum

Presentatie videospreekuur borstzorg

De huisarts kwam tot dezelfde bevinding, Nadat deze haar nog eens op de door de röntgenoloog afgegeven uitslag van het mammografisch onderzoek had Verschillende keren werd er reeds in dit tijdschrift op gewezen dat mammografie in 90 tot 95 van de gevallen betrouwbaar is.1-6 In 5 tot 10 van de gevallen is de diagnostiek fout-negatief of. En dat mammografie levensreddend zou zijn is gebaseerd op onjuiste en verdraaide feiten. Op een mammografie is kanker niet altijd te zien. Screening kan ook tot een vals-negatieve uitslag leiden, met andere woorden kanker die er wel degelijk is wordt niet altijd in beeld gebracht. Mammogrammen 'missen' zo'n 20 procent van alle kankergevallen

Let op de huid (uitslag, roodheid, deukjes of kuiltjes, sinaasappelhuid, knobbeltjes of plooien). Let op uw tepels (kleur, intrekking, vochtig of droog, korstjes of eczeem). Leg uw handen daarna in uw nek en kijk opnieuw of u een verandering aan uw borsten ontdekt (in de vorm, de huid of de tepels). Voele De persoon die de mammografie maakt mag deze niet beoordelen. De officiële diagnose, of dat de scan schoon is of dat er verdachte plekjes zijn, dat mag alleen een radioloog (arts doen) Je zou morgen kunnen bellen naar de huisarts of de uitslag er al is, dat gaat vaak erg snel Mammografie. Morgenochtend moet ik een mammografie van beide borsten laten maken. Na een week kan ik de huisarts bellen voor de uitslag. Ik probeer er niet te veel mee bezig te zijn, maar merk dat het op de achtergrond toch steeds door mijn hoofd speelt De uitslag krijgt u via uw huisarts. Deze is meestal binnen twee werkdagen bekend. Meer informatie staat in de folder over mammografie. Hierin staat onder andere benoemd hoe we omgaan met mammografie tijdens zwangerschap of borstvoeding, bij borstprotheses en bij een pacemaker of ICD

Borstkanker opsporen met mammografie - Gezondheidsne

Mammografie Binnenkort heeft u een afspraak voor het maken van een mammografie. Dit is een röntgenonderzoek waarbij het weefsel van beide borsten zichtbaar wordt gemaakt. U bent door uw huisarts doorverwezen naar het Catharina Ziekenhuis voor nader onderzoek aan uw borsten. Er zijn meerdere redenen waarom u doorverwezen kan worden voor onderzoek Een mammografie is een röntgenfoto van de borst(en). Met behulp van dit onderzoek wordt vastgesteld of er afwijkend weefsel in de borst aanwezig is. Als u een knobbeltje in uw borst voelt of als bij het bevolkingsonderzoek iets afwijkends is ontdekt, adviseren wij u naar uw huisarts te gaan om een verwijzing te vragen voor verder onderzoek Een afwijkende uitslag van de hielprik betekent dat een kind mogelijk een ziekte heeft. Als er een afwijkende uitslag is gevonden, dan neemt uw huisarts zo snel mogelijk contact met u op over het vervolgonderzoek.U krijgt hierover ook bericht van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Op de website stond namelijk zelfde dag uitslag etc. Maar werd door verwezen naar de röntgen omdat dat de huisarts heeft aangevraagd. Ik stelde mijn vraag wat kan ik verwachten? Ze zegt je krijgt een mammografie en je boord binnen 5 werkdagen de uitslag! Dus er zit wat in mijn borst waar de huisarts zich zorgen om maakt Neem iemand mee naar het onderzoek. U heeft direct na het onderzoek een gesprek over de uitslag met de radioloog. Het kan voor u dan prettig zijn dat u een vertrouwd persoon bij zich heeft. Meenemen naar het ziekenhuis • Verwijzing van de huisarts als deze niet al digitaal naar de Breast Clinic is gestuurd

Ik heb 2 maanden geleden een mammografie laten maken omdat ik een knobbeltje in mijn borst voelde. De uitslag was goed, ze zagen niks en gaven aan dat het waarschijnlijk klierweefsel was. Nu 2 maanden later,heb ik het idee dat het knobbeltje groter wordt Huisarts informatie; FAQ; x. Mammografie, hard ik een klein beetje een kliertje heen en weer bewegen maar in me ene oksel voel ik hem heel goed. heb een echo en een mammografie gehad. de uitslag was goed. nu ben ik 27 jaar en lees ik dat het niet altijd betrouwbaar is. mijn dokters hebben gezegd dat het wel goed is en ik hier op moet. We vergelijken de foto's zoveel mogelijk met eerdere mammografieën. Laat ons daarom weten of er eerder een mammografie bij u is gemaakt. Bijvoorbeeld bij het bevolkingsonderzoek of in een ander ziekenhuis. Na 3 dagen is de uitslag van het onderzoek bekend bij uw huisarts of specialist

Als uw huisarts het onderzoek heeft aangevraagd, ontvangt uw huisarts de uitslag binnen 3 werkdagen. Als uw chirurg het onderzoek heeft aangevraagd, kunt u in de meeste gevallen direct na het onderzoek naar uw chirurg of de verpleegkundig consulent Mammacare voor de uitslag (route 7). Deze afspraak is dan al aan u doorgegeven Mammografie Radiologie. Een mammografie bestaat uit een serie digitale röntgenfoto's van de borst. Op deze foto's zijn veranderingen in het borstweefsel te zien. Deze veranderingen hoeven niet voelbaar te zijn. De röntgenfoto's kunnen soms niet voldoende zijn om een complete diagnose te stellen Uw huisarts heeft u daarom doorverwezen naar het ziekenhuis. De huisarts kan kiezen uit sneldiagnostiek, dan heeft u een afspraak binnen 48 uur, of een standaard afspraak binnen enkele werkdagen. Om inzicht te krijgen in de aard van de afwijking gaat u eerst naar afdeling Radiologie voor een röntgenonderzoek (mammografie) mammografie; echografie, eventueel met echogeleide punctie; echografie, eventueel met stereotactische punctie; MRI-scan mammografie (zo nodig) De uitslag. Als de onderzoeken zijn afgerond, krijgen u meteen de uitslag van de radioloog. Zijn er geen verdachte afwijkingen gevonden? Dan kunt u direct terug naar de huisarts Bent u via de huisarts doorgestuurd dan krijgt u indien mogelijk gelijk de uitslag van de radioloog. Is er eerst nog aanvullend onderzoek nodig dan wordt dit gelijk voor u geregeld. Is er aanvullend een punctie gedaan dan krijgt u de uitslag hiervan binnen 24-48 uur en wordt er een afspraak gemaakt in het borstcentrum Bravis voor de uitslag

Ben 33 ben vandaag naar de ziekenhuis geweest voor mammografie nou zei de dokter van de ziekenhuis dat alles goed er goed uitzag maareacties ze moet nog antwoord geven naar de huisarts het istrand toch niet zo dat ik dan wat anders van de huisarts krijg te horen . Reageer Directe uitslag van radioloog . De radioloog bekijkt de foto's. Als u voor een controle-mammografie komt na een operatie aan een borst en er worden geen afwijkingen gevonden, krijgt u even later de uitslag van een gespecialiseerde mamma-chirurg of verpleegkundig mamma-specialist op de Breast Clinic

Borstkanker NHG-Richtlijne

Mammografie (aangevraagd via Mammacare) Een mammografie is een onderzoek waarbij röntgenfoto's van de borsten (mammae) worden gemaakt. Door middel van röntgenstraling wordt de weefselstructuur van de borsten zichtbaar gemaakt. Op deze manier kunnen we veranderingen in het borstklierweefsel signaleren De huisarts heeft binnen twee werkdagen de uitslag. Vervolgonderzoek Het resultaat van de echografie in combinatie met die van de mammografie kan aanleiding zijn om een biopsie (punctie) van de borst te doen

9 mythes over mammografie Gezondheidsne

Binnen 48 uur de uitslag. Als de mammografie technisch goed gelukt is en er verder geen aanvullend onderzoek nodig is, Het is dus heel belangrijk dat u, als u een afwijking in uw borst voelt, altijd contact opneemt met uw huisarts, ook als het bevolkingsonderzoek kort voordien normaal was Uw huisarts zal de uitslag ontvangen binnen 5 werkdagen na het uitvoeren van het onderzoek. Indien u door uw behandelend specialist bent doorverwezen voor onderzoek op de afdeling radiologie, krijgt u de uitslag van deze specialist tijdens de afspraak die hiervoor met u gemaakt is door de polikliniek Bij een tomosynthese worden met behulp van hetzelfde röntgentoestel waarmee ook de mammografie wordt gemaakt, meerdere dunne opnamen gemaakt van het borstweefsel. Het onderzoek verloopt ongeveer op dezelfde manier als een mammografie. De uitslag van dit onderzoek krijgt u tegelijk met de uitslag van de mammografie Mama-life.nl - Het online platform voor mama's. vanmorgen bij de huisarts geweest wegens aanhoudende pijn in oksel en het uitstralen naar borst, aangezien ik familiair belast ben moet ik dit goed in de gaten houden, vanaf mijn 40e zou ik ieder jaar of om de 2 jaar een mammografie krijge

Als uw huisarts vermoedt dat u borstkanker heeft, verwijst hij u door naar Borstkliniek Oost-Nederland. Er kunnen verschillende omstandigheden zijn geweest waardoor u bent verwezen door uw huisarts. Zo kan het zijn dat u knobbeltje in uw borst heeft gevoeld of een andere afwijking aan uw borst heeft ontdekt.. Het is ook mogelijk dat tijdens het bevolkingsonderzoek iets is gevonden of nader. De huisarts of assistente zal u aan de telefoon vragen stellen. Probeer te voorkomen dat u het coronavirus krijgt of aan anderen geeft: Was uw handen vaak met zeep. Nies en hoest in uw elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes. Geef anderen geen hand. Houd 1,5 meter afstand van anderen

Een mammografie is een röntgenonderzoek van de borsten en is beter bekend als borstonderzoek. De uitslag van het onderzoek krijgt u zo snel mogelijk van uw behandelend arts. Als uw huisarts het onderzoek heeft aangevraagd, heeft deze de uitslag na twee werkdagen Een mammografie is een röntgenfoto van de borst, die wordt gemaakt tijdens het bevolkingsonderzoek of bijvoorbeeld na een verwijzing van de huisarts. Hoe gaat een mammografie precies in z'n werk? Een mammografie wordt gemaakt door de borst tussen twee plexiglasplaten plat te drukken, zodat er van twee kanten een foto kan worden gemaakt

Zomerportret 1

Video: Berichtgeving door de huisarts bij bevolkingsonderzoeken

De uitslag. De radioloog bekijkt de beelden en geeft de onderzoeksresultaten per brief door aan uw huisarts of specialist. Uw mammografie, botdichtheidsonderzoek, doorlichtingsonderzoek en röntgenonderzoek van de organen) is wel een afspraak nodig. U kunt op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur een afspraak maken via telefoonnummer 0485-84. Ga NIET naar de huisarts toe. De huisarts of assistente zal u aan de telefoon vragen stellen. Probeer te voorkomen dat u het coronavirus krijgt of aan anderen geeft: Was uw handen vaak met zeep. Nies en hoest in uw elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes. Geef anderen geen hand. Houd 1,5 meter afstand van anderen. Ga niet naar drukke plekken

Mammografie. Een mammografie is een röntgenfoto van de borst, die gemaakt wordt tijdens het bevolkingsonderzoek, of bijvoorbeeld na een verwijzing van de huisarts. Op de foto zijn vetweefsel, klierweefsel en bindweefsel zichtbaar. Een mammografie maakt ook afwijkingen in de borst zichtbaar. Wat kunt u verwachten de Doc Huisartsen Den Haag. Boomsluiterskade 299 2511 VJ Den Haag telefoon tijdens kantooruren. 070 - 382 47 77. contact buiten kantooruren. 070 - 346 96 69 (HADOKS) fax. 070 - 381 80 48. Email. Locaties. de Doc Stationsweg de Doc Boomsluiterskade Inschrijven Ga naar de website. Mammografie Component Action Menu ${title} ${loading} Actions. Mammografie. Bij een mammografie maakt een laborant röntgenfoto's van uw borsten. Van elke borst worden minstens 2 foto's gemaakt. Het onderzoek duurt ongeveer 20 tot 30 minuten.. Een mammografie is een röntgenonderzoek van de borsten en is beter bekend als borstonderzoek. Mamma is de medische term voor borst. De radioloog beoordeelt de resultaten van het onderzoek en stuurt de uitslag naar uw huisarts of medisch specialist. Aanvullend onderzoek

'Wachten op de diagnose sloopt' Nieuws AD

Spreekuur & Praktijk Herhaalrecepten Inschrijven Patiënten Patiënten Spoed Openingstijden & Contact Huisarts Oudemans Huisarts Oudemans Inschrijven voor nieuwe patiënten Heeft u interesse om zich in te schrijven als een nieuwe patiënt bij onze praktijk, vul dan onderstaand contactformulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u om met u de inschrijving te voltooien Hoe komt u aan de uitslag? De radioloog maakt een onderzoeksverslag. Het verslag gaat naar uw behandelend arts. Uw arts bespreekt de uitslag van het onderzoek met u bij uw volgende afspraak. Komt u via de huisarts, dan duurt het maximaal drie werkdagen voordat de uitslag bij uw huisarts bekend is. Wat te doen in geval van ziekte of verhindering

Bij een mammografie wordt de weefselstructuur van de borsten zichtbaar gemaakt met behulp van röntgenstralen. Uitslag van het onderzoek. De radioloog beoordeelt het onderzoek en stuurt de uitslag naar de arts die het onderzoek heeft aangevraagd. Van hem ontvangt u de definitieve uitslag Uitslagen. Als de huisarts voor u onderzoek heeft aangevraagd verzoeken wij u om zelf naar de praktijk te bellen en te vragen naar de uitslag. U belt hiervoor met de assistente tussen 11.00 en 12.00 uur (0314-681484 keuze 3). Röntgenfoto's, echo- en bloedonderzoek: uitslagen zijn meestal bekend na 2 werkdagen De uitslag van het onderzoek krijgt u meestal binnen 2 werkdagen van uw arts, telefonisch of tijdens een vervolgafspraak. Veiligheid van het onderzoek Een mammografie is een veilig onderzoek Aan vrouwen van 50 tot 75 jaar wordt eens in de 2 jaar een mammografie aangeboden tijdens het bevolkingsonderzoek. Resultaten en vervolgonderzoek. In de meeste ziekenhuizen krijg je dezelfde dag nog de uitslag van de mammografie. In andere gevallen bespreek je de uitslag met je arts tijdens een volgende afspraak De huisarts verwacht u terug op het spreekuur voor de uitslag. U kunt, zodra u weet wanneer het onderzoek plaatsvindt, een afspraak met de huisarts maken voor de uitslag. De assistente kan meestal goed inschatten wanneer de uitslag na het onderzoek bij ons is. U kunt de uitslag opvragen door middel van een e-consult via de website

Zorgdomein: Mammografie 'BI-RADS 0' onder ander kopje

Als op de mammografie en/of echografie een afwijking is te zien, kijkt de radioloog of er cel- of weefselonderzoek nodig is (punctie of biopsie). De cellen of het weefsel worden dan voor verder onderzoek opgestuurd naar de patholoog. De uitslag is na ongeveer 3 werkdagen bekend. De uitslag krijgt u via de verpleegkundig consulent Mammacare Mammografie mzp2515 februari 2017. PATIËNTENINFORMATIE De uitslag van het onderzoek wordt op de Indien u via de huisarts komt, is de uitslag van het . onderzoek na drie werkdagen bij uw huisarts bekend. Tot slot Mocht u na het lezen van deze informatie nog . vragen hebben, dan kunt u deze stellen aan u

Uitslag Een radioloog beoordeelt de opnamen. Soms geeft de mammografie niet voldoende informatie en is na-der onderzoek nodig. De radioloog kan eventueel om extra foto's vragen en/of een echografie verrichten. De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandeld arts (huisarts of specialist).. Mammografie Vragen De uitslagen van door huisarts of praktijkverpleegkundige aangevraagde onderzoeken zijn pas na minimaal 1 dag bij ons binnen. Opvragen van onderzoeksuitslagen: Indien u zich al heeft geregistreerd bij MijnGezondheidszorg.net dan kunt u, na minimaal 1 dag, uitslagen van bloedonderzoek- en longfunctietesten die bij het SHL zijn uitgevoerd in uw eigen dossier opzoeken (Staat de uitslag [ Huisarts afwezig bij uitslag testen Afgelopen woensdag had mijn man (31 jr oud) last van druk op de borst. Dit bleef en op donderdag hebben we een afspraak gemaakt bij de huisarts en zijn we doorgestuurd voor testen en een hartfilmpje in het ziekenhuis. Nu is het weekend voorbij en zouden we. Bij de meeste onderzoeken is de uitslag binnen enkele dagen bekend. De huisarts die het onderzoek heeft aangevraagd, ontvangt van ZekerWeten de uitslag van het onderzoek. Met hem of haar spreekt u af hoe en wanneer u de uitslag krijgt

Mensen die positief getest zijn horen binnen 24 uur de uitslag. Dat zal niet via de website gebeuren maar nog gewoon via een telefoontje van de GGD Zwarteweg 65 Mw L.M.L. van Wiechen, huisarts 2121 BB Bennebroek Mw S. Verhoeven, huisarts Tel: 023-5846300 Mw M.H.M. Princen, huisarts Fax 023-5849764 Mw M Schipper, huisarts www.kphuisartsen.nl Dhr J. van Ballegoij, huisarts info@kphuisartsen.nl Mw E. Houtzager, huisarts Onder behandeling specialist? Nee Ja Specialisme: _____ Specialisme: _____ Gebruikt u medicatie Mammografie . Een mammografie is een onderzoek waarbij uw borsten met röntgenstralen worden onderzocht. Redenen voor dit onderzoek kunnen zijn: klachten van uw borst(en), borstkanker bij uw familieleden, een verwijzing via het Bevolkingsonderzoek voor Borstkanker of controle na een eerdere operatie aan een borst. O Per 1 juni wordt het landelijk testbeleid dat iedereen met vermoeden van COVID-19 zich kan laten testen, via de teststraten van de GGD. De GGD voert vervolgens het bron- en contactonderzoek uit. Huisartsen testen alleen patiënten met ernstige coronaverdachte klachten en patiënten uit risicogroepen, als deze zich melden bij de huisartsenpraktijk of huisartsenpost

Huisarts Edwin de Vaal (47) geeft antwoord. Oktober is borstkankermaand. In Nederland krijgt één op de zeven vrouwen de diagnose borstkanker. Daar komt ook het woord mammografie vandaan,. Een mammografie is daardoor wel vrij onaangenaam en soms zelfs wat pijnlijk, maar dit ongemak is van korte duur. Het beste moment voor een mammografie is de 4de tot de 12de dag na het begin van de menstruatie. De borsten zijn dan minder gespannen en zullen minder pijn doen tijdens de mammografie Positieve uitslag corona test doorgeven aan huisarts. Bent u door de GGD getest op corona en blijkt u besmet te zijn? Meld dit dan ook aan uw huisartsenpraktijk. Ook als u corona heeft, kunt u nog steeds met uw vragen bij de huisarts terecht

Mammografie

De mammografie is in die leeftijdsgroep het beste middel om borstkanker in een vroeg stadium op te sporen, lang voordat er zich klachten voordoen. Zo zullen in die leeftijdsgroep minder vrouwen aan borstkanker sterven. Buiten deze leeftijdsgroep kan u zich steeds laten screenen met een voorschrift van uw huisarts of gynaecoloog Mammografie. Pagina 1 van 3 Foldernummer 24.20, 10_18 Afspraak (verzekering, huisarts) gewijzigd, dan vragen wij u dit te melden bij de Patiëntenregistratie in de hal op de begane grond van het ziekenhuis. U krijgt de uitslag van de mammografie van uw behandelend arts. Tot slo Indien u een mammografie wenst te laten maken, maakt u altijd een afspraak. Een goede raad Na een drietal weken ontvangen de huisarts en u thuis een brief met de uitslag van het onderzoek. De huisarts volgt dit verder op. Na het onderzoek. Infobrochure Mariaziekenhuis vzw Maesensveld 1 3900 Overpel Mammografie Met uw behandelend arts heeft u afgesproken dat er röntgenfoto's van uw borst(en) Uw huisarts heeft de uitslag meestal binnen 2 werkdagen. Met uw behandelend arts heeft u voor het onderzoek al afgesproken wanneer en hoe u zelf de uitslag te horen krijgt Mammografie. Bij een mammografie maken we röntgenfoto's van uw borsten. Zo kunnen we heel kleine veranderingen in uw borstweefsel opsporen. Soms zelfs als ze nog niet voelbaar zijn. Zulke veranderingen kunnen een teken zijn van borstkanker, maar dat hoeft niet 15-aug-2019 - foto bron: Google Vandaag was een spannende dag. Ik kreeg een mammografie omdat er in beide borsten een bultje was te voelen. De huisarts dacht dat het niet iets ergs zou zijn maar voor de zekerheid, toch maar even een mammografie. Na de mammografie moest er toch nog even een echo gemaakt worden voor d

 • Levensduur horloge.
 • Motorkap openen Ford Focus.
 • Nike Air Force 1 '07.
 • OM606 pump.
 • Belgian Army Dunkirk.
 • Hoxton milano.
 • Is mijn data gelekt.
 • Blokbodemzakjes groot.
 • Oefenen namen geslachtsorganen man.
 • Soep maken van pattison.
 • Digital booklet.
 • Hoe herken je een virus op je computer.
 • Het huis van Hades.
 • Telefoon als afstandsbediening LG.
 • Blink 182 eu store.
 • Youtube coming home leon bridges.
 • Variatiecoëfficiënt SPSS.
 • Best camera smartphone 300 euro.
 • Vrouwelijke eend.
 • Bus 24 Den Haag.
 • Golf 7 1.2 TSI distributieriem vervangen kosten.
 • BSW draad tabel.
 • Buitensauna ton.
 • Bouwkachel GAMMA.
 • Kunststof tegels GAMMA.
 • IKEA MALM bed opbergruimte.
 • STD symptoms.
 • Zonnevizier helm schoonmaken.
 • Depressie moeder.
 • Knolletjesbacterie.
 • Hip Hop leren dansen.
 • Parchi game.
 • Www motorforum nl.
 • Hersenontwikkeling tot 25 jaar.
 • Animated GIF Outlook 365.
 • Matilda scene.
 • Tapas Oostende.
 • Public transport from JFK.
 • VSCO online.
 • Bumble review.
 • Vijver dieren kopen.