Home

Circulaire 2022/c/50

 1. Wij willen hier een beschrijving geven, maar de site die u nu bekijkt staat dit niet toe
 2. istratieve richtlijnen inzake het btw-stelsel van het intracommunautair handelsverkeer van goederen tussen belastingplichtigen, waaronder de zogenaamde quick fixes
 3. istratie licht in de nieuwe uitgebreide circulaire 2020/C/50 van 2 april 2020 over intracommunautaire goederentransacties de rol van het bestem
 4. istratie publiceerde een omvangrijke circulaire inzake het btw-stelsel van het B2B intracommunautair handelsverkeer van goederen (Circulaire 2020/C/50 van 2 april 2020, www.fisconet.be). De circulaire bespreekt het btw-stelsel dat van toepassing is op de intracommunautaire handelingen met betrekking tot goederen in een B2B-context, met name
 5. istrative approach to intra-EU operations. Besides the EU rules harmonizing the proof of shipment, a special national rule easing the proof of shipment has been adopted

te leven van de Circulaire 2020/C/50 . De aansprakelijke vertegenwoordiger wordt niet verondersteld de juistheid van de door de opdrachtgever gegeven inlichtingen of informatie, noch de authenticiteit of regelmatigheid van de door de opdrachtgever aangereikte documenten te onderzoeken. Zij worden te goeder trouw als dusdanig aanvaard Circulaire 2020/C/50 worden op een bondige en praktische wijze toegelicht.. De opdrachtgever bevestigt kennis te hebben genomen van Circulaire 2020/C/50 betreffende het btw-stelsel van het B2B intracommunautair handelsverkeer van goederen dd 2.4.2020 en het KB nr. 52 dd. 11/12/2019 alsook het artikel 45bis van uitvoeringsverordening EU 2018/1912 dd. 4.12.2018 Ga verder in het Nederlands ; Continuez en français ; Weiter auf Deutsc Een Circulaire 2020/C/50 van 2 april 2020 licht de nieuwe maatregelen verder toe, en maakt van de gelegenheid gebruik maakt om een hele resem eerdere administratieve toelichtingen en Europese.

Circulaire NBB_2015_30 / Vereisten inzake het indienen van informatie bij de Bank in het kader van de goedkeuringsaanvragen voor het gebruik van één of meer maatregelen als bedoeld in artikel 308bis van Richtlijn 2009/138/EG. 16 november 2015

Door de inwerkingtreding van het nieuwe Douanewetboek van de Unie (Verordening (EU) 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie) moest een nieuwe circulaire betreffende de gecentraliseerde vrijmaking opgemaakt worden Uw BV(BA) moet het btw-nummer van haar klant uit een andere EU-lidstaat steeds op de factuur vermelden. Vroeger werd die vermelding als een vormvoorwaarde beschouwd die al eens door de vingers gezien werd, maar sinds 01.01.2020 is dat niet meer zo! Ook de onlangs verschenen circulaire benadrukt dat (circ. 2020/C/50, 02.04.2020). Tip Dans la nouvelle circulaire 2020/C/50 du 2 avril 2020 relative aux transactions intracommunautaires de marchandises, l'administration belge explique le rôle du document de destination comme preuve du transport Circulaire 2020/C/50 betreffende het btw-stelsel van het B2B intracommunautair handelsverkeer van goederen door SPF Finances / FOD Financiën le 02 Avril 2020, om 08:59 De Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Belasting over de toegevoegde waarde publiceerde op 02/04/2020 de circulaire 2020/C/50

(Circulaire 2020 / C / 50) Si ces documents ne sont pas disponibles, des précautions supplémentaires doivent être prises pour s'assurer que la transaction est effectuée de manière équitable et que personne ne profite que la facturation est possible sans TVA pour vendre les marchandises en Belgique Deze onderwerpen de bestaande vrijstelling aan een aantal vormelijke verplichtingen die voortaan grondvoorwaarden uitmaken (wet van 3 november 2019). De administratieve richtlijnen ter zake werden door de administratie herwerkt en gepubliceerd in een nieuwe circulaire (2020/C/50 van 2 april 2020) Circulaires et instructions > Mise en œuvre, dans la fonction publique territoriale, de l'indemnité compensatrice de la hausse de la contribution. De administratie vraagt om in het bezit de zijn van onder meer de contracten, bestelbonnen, facturen, betalingsdocumenten, bewijs van vervoer (Circulaire 2020/C/50). Als deze documenten niet aanwezig zijn moeten extra opletten dat de transactie eerlijk gebeurt en dat niemand profiteert dat de facturatie zonder BTW kan om de goederen in eigen land te verkopen

Het btw bestemmingsdocument als bewijs van het vervoer bij

 1. Op 2 april is de modelaangifte in de personenbelasting verschenen in het Belgisch Staatsblad. Op de website van de FOD Financiën verschenen eerder al de voorbereidende documenten U kunt ook de voorbereidende documenten downloaden: Deel 1 (regionaal) Vlaams Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 2. Circulaire PPB-2007-14-CPB-CPA/ Arrêté relatif aux modifications apportées au reporting périodique sur une base sociale et territoriale des établissements de crédit (Schéma A Livre I) et des états périodiques des sociétés de bourse. 06 November 2007
 3. I.-Le I de l'article 79 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, le montant : « 41 246 740 001 » est remplacé par le montant : « 41 254 740 001 » ; 2° La seconde colonne du tableau du second alinéa est ainsi modifiée : a) A la septième ligne, le montant : « 93 006 000 » est remplacé par le montant : « 101 006.
 4. De BTW Club biedt u een permanente opvolging inzake indirecte belastingen. In 5 sessies worden de meest actuele wetgeving, wijzigingen, arresten, circulaires, parlementaire vragen én commentaren inzake indirecte belastingen toegelicht
 5. AFFAIRE PROTECTION SOCIALEE N° RG 18/03153 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LVQA X C/ CPAM DU RHÔNE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON du 10 Avril 2018 RG : 20141058 COUR D'APPEL DE LYON Protection sociale ARRÊT DU 2
 6. Quick fixes -Nouvelles mesures 1er Janvier 2020 A partir du 1er janvier 2020 : l'article 39bis relatif à l'exemption est modifié •Deux conditions de fond supplémentaires pour pouvoir bénéficier d

Avant, cette mention était considérée comme une condition de forme qu'il arrivait de prendre à la légère, mais il n'en est plus ainsi depuis le 01.01.2020 ! Ce que la circulaire récemment parue confirme (circ. 2020/C/50 du 02.04.2020). Conseil Free Shipping on eBa Fiscalaw, Ans, Belgium. 204 likes · 1 talking about this. Lorsque l'on pense «fiscalité», on est souvent noyé sous une masse d'informations dans laquelle il n'est pas évident de se dépatouiller

Circulaire B2B intracommunautair handelsverkeer van

Nieuwe Circulaire 2020/C/15 gecentraliseerde vrijmaking

Mise en œuvre, dans la fonction publique territoriale, de

Fiscale Club Online - Update btw mei - WEBTWNB - Fiscaal

 • Brand Lisse vandaag.
 • Sneaker Alert.
 • Eurovision songs 2019.
 • Medisch Contact vaccineren.
 • Spreekbeurt Burgers' Zoo.
 • Aesculaap Webshop direct.
 • Nouvelle aquitaine bezienswaardigheden.
 • Studio huren Nijmegen.
 • Tiger Shark Wikipedia.
 • Skillet Awake.
 • Herfst tekening groep 6.
 • Noorderlink gemeente Groningen.
 • Meldpunt asbest.
 • Filatelie Antwerpen.
 • Ik geloof in mezelf SBS6.
 • BMW 1 series hardtop.
 • Kleuren van Nijntje.
 • Poedel modellen.
 • Stijlfiguren Catullus.
 • Zon afbeelding gratis.
 • Hielspoor oefeningen pdf.
 • TV beugel Blokker.
 • Jukebox onderdelen Wurlitzer.
 • Pokedex Sinnoh Pokemon Go.
 • K3 3 biggetjes musical download.
 • Blokbodemzakjes groot.
 • IMindMap 11 kopen.
 • StukTV filmpjes.
 • Ovenschotel tomaat mozzarella.
 • Denon Support.
 • Wiet meenemen naar Italië.
 • Wandelschoenen Dames Aanbieding.
 • Beyblade goud.
 • Schommelzitje rubber.
 • Gezegden met beer.
 • NBA MVP list.
 • Fit Girl.
 • Ontdarmde garnalen.
 • Daimler br222.
 • Schuine pony 2019.
 • Salaris Junior Designer.