Home

Viscerale en pariëtale pijn

Viscerale pijn is pijn die ontstaat door activatie van een pijnreceptor die verbonden is met een orgaan in de borst-, buik-, of bekkenholte. Voorheen dacht men dat organen niet gevoelig waren voor pijn, maar inmiddels weten we dat dit niet waar is en organen daar wel degelijk gevoelig voor zijn De viscerale pijn komt voort uit de darm of een ander orgaan. Het betreffende orgaan is niet gevoelig, echter, pijn kan optreden als het overliggende (viscerale) peritoneum uitgerekt wordt of de spieren van een hol orgaan zich krampachtig samentrekken. De pariëtale pijn wordt veroorzaakt door prikkeling van de gevoelszenuwen van het pariëtale, de buikwand bekledende peritoneum Deze viscerale pijn kan ook pariëtale pijn worden als er niet tijdig wordt ingegrepen. Pariëtale pijn is een stekende pijn en gemakkelijk te lokaliseren. Het veroorzaakt vaak een plankharde buik door de spieren die gespannen staan. De pijn is constant aanwezig en wordt erger bij bewegingen. Oorzaken van buikpij

Wat is viscerale pijn ?Viscerale pijn wordt veroorzaakt door weefselbeschadiging van interne organen en is zodanig een nociceptieve pijn.De pijn wordt meestal diffuus aangegeven in tegenstelling tot andere nociceptieve pijn bijvoorbeeld uitgaande van het bewegingsapparaat waarbij de patiënt zijn pijn meestal goed kan lokaliseren.Omdat viscerale pijn meestal moeilijk t De viscerale laag strekt zich uit tot de wortel van de grote vaten, later samengaand met de pariëtale laag van het sereuze pericardium. Dit proces vindt plaats in twee gebieden waar de aorta en longader het hart verlaten en waar de superieure vena cava, inferieure vena cava en longaderen het hart binnenkomen Deze pijn is het gevolg van een medische aandoening, een ontsteking, druk of een letsel. Enkele voorbeelden van viscerale pijn zijn bijvoorbeeld bekkenpijn veroorzaakt door een blaasontsteking en buikpijn veroorzaakt door het prikkelbaredarmsyndroom. De pijn komt tot stand doordat de nociceptoren (pijnreceptoren) geactiveerd worden Het visceraal systeem betreft de inwendige organen met bloedvaten en lymfestelsel, bijvoorbeeld in keel-, borst- en buikholte. Veel mensen leven met langdurige klachten. Die klachten kunnen te maken hebben met het skelet, met de gewrichten, spieren of pezen. Maar het kunnen ook buikklachten (viscerale) of hoofdpijn of duizeligheid zijn De pariëtale kwabben bevinden zich achter de frontale kwabben meer aan de achterkant van het hoofd. In de pariëtale kwab wordt de gevoelsinformatie van verschillende delen van het lichaam bijeengebracht. (sensorische informatie: pijn, gevoel, warm of koud etc.). Door de pariëtale kwab wordt ons bijvoorbeeld verteld welke kant boven is; de ruimtelijke oriëntatie

Viscerale pijn

 1. Wat is Viscerale therapie? Een behandeling is gericht op o.a. het bindweefsel, organen, zenuwen, bloedvaten, spieren en gewrichten. Gericht op de oorzaak van uw klacht. 013-542743
 2. Het pariëtale peritoneum bekleedt de binnenkant van de buikholte en gaat over in het viscerale peritoneum, een los weefsel dat de organen in de buikholte bedekt. Het pariëtale peritoneum is pijngevoelig, doordat het vele zenuwuiteinden bevat, maar het viscerale peritoneum is ongevoelig voor pijn. Het viscerale en pariëtale peritoneum wrijven tegen elkaar, maar er is enige vrije ruimte tussen deze twee vliezen
 3. Wat is orgaanpijn of viscerale pijn?Als u bijvoorbeeld buikpijn hebt door blindedarmontsteking, dan noemen we dat een viscerale pijn omdat hij veroorzaakt wordt door een ontsteking van de inwendige organen, namelijk de darmen. Dit kan ook voorkomen bij andere inwendige organen zoals lever, maag en longen. Door de ontsteking ontstaat er weefselschade.Bij deze weefselschad
 4. Parietale pijn. Pariëtale pijn is scherp, stekend, exact te lokaliseren, continu en heeft dezelfde kwaliteiten als pijn die in de huid ontstaat. Directe irritatie van het peritoneum door pus, gal, ureine of gastrointestinale secreties veroorzaakt parietale pijn. Parietale pijn is makkelijker te lokaliseren dan viscerale pijn
 5. Viscerale pijn: Nociceptieve pijn veroorzaakt door beschadiging van de ingewanden van de borst of de buik. Deze pijn is meestal niet duidelijk te lokaliseren en borend, drukkend of krampend van karakter. Neuropathische pijn: Pijn veroorzaakt door beschadiging van het perifere of centrale zenuwstelsel
Manuele correctie van de wervelkolom door uw osteopaat

Fysische diagnostiek - loslaatpijn Nederlands

Viscerale pijn, oftewel orgaanpijn, kan worden veroorzaakt door triggerpoints in de spieren. Spieren kunnen namelijk viscerale pijn simuleren. Je kunt meestal uit het verhaal van je cliënten opmaken of er sprake is van viscerale of somatische pijn. Viscerale pijn wordt erger bij stress, angst en depressie Encyclo.nl, online sinds 2007, is een zoekmachine voor Nederlandstalige begrippen en definities. De website probeert alle woordenlijsten op het internet, groot en klein, samen te brengen om het zoeken naar woorden makkelijk te maken Hoe viscerale pijn voelt ; Somatische pijn en viscerale pijn zijn twee verschillende soorten pijn, en ze voelen anders aan. Somatische pijn komt van de huid. spieren en zachte weefsels, terwijl viscerale pijn afkomstig is van de inwendige organen. Leer de verschillen in hoe u ze zou kunnen ervaren, hun bronnen en hoe ze worden behandeld De patiënt heeft pijn in zijn linkerschouder (pariëtale systeem). Veelal vindt de osteopaat bij onderzoek een (beweging)probleem van de bovenbuikorganen, m.n. de maag (visceraal systeem). De osteopaat brengt het betreffende orgaan(en) weer terug in z'n oorspronkelijke beweging en de schouderklacht (compensatieklacht) verdwijnt Viscerale en pariëtale pijn. Buikpijn ontstaat door prikkeling van sensibele zenuwen in de buik. Bij viscerale pijn vindt prikkeling plaats van zenuwen in. Buikpijn is een zeer frequente aanleiding om de huisarts of de spoedgevallendienst te raadplegen

Buikpijn: oorzaken, syptomen, klachten en behandeling

Pleuravocht is een hoeveelheid vocht die zich ophoopt in de borstholte, de ruimte rondom de longen, de pleurale ruimte genoemd. Deze ophoping van vocht kan ademen bemoeilijken, omdat de long zich minder goed kan ontplooien. Er zijn verschillende vormen van pleuravocht, afhankelijk van de bron van vocht en wat de oorzaak is waardoor het in de thoraxholte is opgehoopt Viscerale pijn ontstaat vooral door uitrekking, ontsteking of ischaemie van een hol orgaan. Daar de sensibele vezels die deze prikkels geleiden gemeenschappelijk verlopen met vezels van het autonome zenuwstelsel gaat viscerale pijn vaak gepaard met vegetatieve verschijnselen, misselijkheid, neiging tot collaps, zweten en onrust Pijnprikkels verlopend via routes 1a en 1b veroorzaken zogeheten 'viscerale pijn': moeilijk lokaliseerbare diffuse pijn in de mediaanlijn. Zie tekst twee pagina's verder. Pijnprikkels verlopend via route 2 geeft goed lokaliseerbare pijn. Abdominale processen die het pariëtale peritoneum aandoen verlopen via deze route Pijn die ontspringt uit inwendige organen wordt viscerale pijn genoemd. Voorbeelden zijn een slokdarm- of maagzweer, hartinfarct, cholecystitis, pancreatitis, appendicitis, endometriose en vele andere aandoeningen van de inwendige organen

Het viscerale systeem is neurologisch en mechanisch sterk verbonden met het gehele bewegingsapparaat. Deze verbindingen geven deels een verklaring voor het fenomeen referred pain of 'uitstralende pijn': pijn op een andere plek dan de aandoening. Een goed voorbeeld hiervan is het hart Het viscerale membraan van een holte is de laag die een orgaan raakt en het viscerale pericardium wordt gevormd door het epicardium van het hart. Het viscerale pericardium sluit aan op waar de grote vaten beginnen en vouwt over in het pariëtale pericardium om de pericardiale zak te vormen, met een potentiële ruimte ertussen waar bloed en bacteriën mogelijk kunnen binnendringen Pijn is meestal het eerste en gedurende lange tijd het enige symptoom. Het begint vaak als vage, zeurende en knagende, niet goed te lokaliseren, viscerale pijn, geprojecteerd in de schoudergordel ten gevolge van ingroei van de tumor in de pleura visceralis Pijn, viscerale. buikpijn die uitgaat van een orgaan in de buikholte. Populair. Goed geïnformeerd, gezondere patiënt; Door op 'Akkoord en doorgaan' te klikken, gaat u akkoord met het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- & cookieverklaring

Unreferred viscerale pijn is pijn gevoeld in het gebied of orgel feitelijk beïnvloed door de irriterende of schade. Aangebracht viscerale pijn is pijn gevoeld in andere landen dan die waar de schade is opgetreden gebieden. Afgeleide pijn is een fenomeen dat niet volledig wordt begrepen en wordt nog onderzocht. Dit is vooral belangrijk als het. Viscerale pijnen hebben twee belangrijke verschillen met somatisch: ten eerste hebben ze een ander neurologisch mechanisme, en ten tweede heeft de viscerale pijn zelf een minimum van 5 verschillen: ze worden niet veroorzaakt door irritatie van inwendige organen zonder gevoelige zenuwuiteinden (lever, nieren, pulmonair parenchym)

viscerale pijn Universitair Pijn Centrum Maastrich

Verschil tussen visceraal en pariëtaal pericardium

indicaties viscerale therapie en osteopathie volwassenen: Pijn en stijfheid in de rug of nek; Enkel-, knie-, heup-, pols- of schouder elleboogklachte Een andere vorm van nociceptieve pijn is viscerale pijn, pijn in de organen. Deze wordt over het algemeen als diffuser waargenomen, en is minder precies (of helemaal niet) naar de juiste plaats terug te voeren. Denk bijvoorbeeld aan pijn bij angina pectoris of een hartinfarct, die meestal te voelen is als pijn in de borst, maag en/of linkerarm Door stereotactische stimulatie kan deze pijn opnieuw geactiveerd worden.16 PET-scanbevindingen tonen limbische activiteit bij chronische pijn aan in de gyrus cinguli anterior en insula.17 Koppeling aan vegetatieve functies. Door de nauwe relatie tussen het LS en de vegetatieve functies wordt het LS ook wel het viscerale brein genoemd Pijn in het pariëtale deel van het hoofd is een vrij algemeen verschijnsel. Ze kunnen voorkomen bij mensen van alle leeftijden, zowel volwassenen als kinderen. Het is niet nodig om dit probleem onzorgvuldig te behandelen, zelfs als de pijn tijdelijk is en onafhankelijk doorgeven

Viscerale pijn is anders dan somatische pijn, wat een ander type nociceptieve pijn is. En nociceptieve pijn, meestal veroorzaakt door een blessure, verschilt van neuropathische pijn, die vaak wordt veroorzaakt door zenuwbeschadiging of overgevoeligheid. Somatische versus viscerale pijn . Als u uw vinger met een mes snijdt, ervaart u scherpe. Tussen het pariëtale- en viscerale blad ligt de zogenoemde capillaire spleet = sereuze holte, gevuld met een klein beetje vocht om zo de organen te kunnen bewegen. Normale vochtstoom Het vocht stroomt uit de pariëtale ruimte in de sereuze holte en wordt aan de viscerale zijde weer opgenomen

Wat is viscerale pijn ?Viscerale pijn wordt veroorzaakt door weefselbeschadiging van interne organen en is zodanig een nociceptieve pijn.De pijn wordt meestal diffuus. Beiden verschillen erg in pijngewaarwording, oorzaken en lokalisatie van de pijn. Deze viscerale pijn kan ook pariëtale pijn worden als er niet tijdig wordt Viscerale pijn - TRF Expertisecentrum: Maastricht UMC+, UMCG, Radboudumc - TRF: AMC, VUmc Buikpijn is een zeer frequente aanleiding om de huisarts of de spoedgevallendienst te raadplegen.Een goede anamnese van de klachten, het ontstaan, verloop, de thuismedicatie, het stoelgangspatroon, dysurie, menstruatie, etc kunnen vaak al een goede indicatie geven van de oorzaak van de klachten De pijn is scherp van aard en gewoonlijk gemakkelijk te plaatsen. Als de pijn door inwendige organen wordt veroorzaakt, zoals in het geval van een galstoornis of blindedarmontsteking, wordt deze viscerale pijn genoemd. Viscerale pijn is vaak dof, schrijnend en vrij moeilijk te plaatsen

De sereuze laag waar de pariëtale pericardium zich bevindt. De sereuze niveau van de pericardiale zak is in werkelijkheid twee verschillende vellen, de viscerale en pariëtale pericardium. De viscerale pericard is de buitenste laag die eigenlijk wordt verenigd met het epicard, de wazige die meer dan het hartzakje Deze osteopathische behandeling is louter en alleen gebaseerd op zachte manuele technieken. Zeggen dat slecht functionerende organen helemaal niets te maken hebben met klachten ter hoogte van het bewegings- of pariëtale stelsel is een even naïef standpunt als zeggen dat elke pariëtale klacht in het bewegingsstselsel te herleiden is tot een slecht functionerend orgaan ergens in het lichaam Somatische pijn: pijn door beschadiging van botten, spieren, gewrichten en huid. Deze pijn is meestal scherp van karakter en is goed aanwijsbaar; Viscerale pijn: pijn vanuit de organen. Door groei van de tumorcellen komen de organen onder een verhoogde spanning te staan. Meestal is het een verspreide pijn zonder duidelijke grenzen. De pijn is. Onlangs verscheen er een nieuw Engelstalig artikel over het chronische bekkenpijn syndroom bij mannen in the Journal of Bodywork & Movement Therapies

Viscerale pijn: Vage pijn afkomstig van inwendige organen

Praktijken voor osteopathie moeten dicht blijven << PETITIE: 'MIJN KLACHTEN KUNNEN NIET WACHTEN ' >> Nu de overheid het verbod op contactberoepen heeft verlengd t/m 09-02, blijven de praktijken voor osteopathie gesloten Palmitoylethanolamide kan zinvol ingezet worden bij een veelheid van aandoeningen die gepaard gaan met pijn of ontstekingen. De wetenschappelijke studies over dit onderwerp zijn in twee monografieën over palmitoylethanolamide in 2012 en 2013 besproken.(32,33) In totaal zijn er vele tientallen klinische studies gepubliceerd sinds 1972, waaruit bij duizenden patiënten is gebleken dat. Viscerale Manipulaties. Viscerale (orgaan) Dit zorgt voor een aanpassing en verbetering van de structuur en functie van de inwendige organen en orgaansystemen, zodat het lichaam zijn natuurlijke gezondheid kan behouden of Uitstralende pijn. Het orgaan systeem is neurologisch en mechanisch sterk verbonden met het gehele bewegingsapparaat De sereuze laag is verdeeld in twee sub-lagen: de pariëtale laag, die onmiddellijk in de vezellaag en de viscerale laag, die direct naast het hart. Er is ongeveer 1,2 ounces (35 ml) van fluïdum in de ruimte tussen de viscerale en pariëtale lagen, waarbij de pericardiale holte wordt genoemd. Functies . Het hartzakje dient drie hoofdfuncties Meer dan 2 miljoen Nederlanders lijden aan chronische pijn en heeft een grote impact op de kwaliteit van leven en het dagelijks functioneren. Omdat chronische pijn niet als ziekte wordt gezien, wordt het niet altijd adequaat behandeld. Toch zijn er veel mogelijkheden om pijn goed te behandelen

Viscerale systeem De inwendige organen met bloedvaten en

Osteopathie (Viscerale therapie) is de basis van het behandeltraject tegen buikpijnklachten. Aanvullend worden soms andere therapieën ingezet, zoals een diëtist of fysiotherapie. Een behandeling duurt ongeveer 30 minuten Pijn kan hiernaast een psychische oorzaak hebben. Deze pijn kan zowel lichamelijk als geestelijk gevoeld worden. Er wordt vaak onderscheid gemaakt tussen pijn van korte duur (acute pijn) bij verwondingen, pijn van lange duur (chronische pijn) waarmee een patiënt leert leven (bijvoorbeeld bij reuma) en pijn bij dodelijke ziekten zoals kanker De overheid heeft op 14-12 jl. nieuwe corona-maatregelen afgekondigd. Eén van de maatregelen is dat contactberoepen per direct niet meer zijn toegestaan tot en met 19-01-2021. Voor (para)medische contactberoepen zoals fysiotherapie maakt de overheid weliswaar een uitzondering, niet voor alternatieve zorg zoals osteopathie

Nederlands: ·(medisch) met betrekking tot de ingewanden··↑ visceraal op website: Etymologiebank.nl ↑ Weblink bron Gearchiveerde versie Word Prevalence Values op ugent.b

Parietaal kwab Wandbeenkwab / Gevolgen per hersengebied

Parietale systeem Ook wel ons bewegingsapparaat genoemd (bot-, gewricht- en spierstelsel). Met ons bewegingsapparaat kunnen we bewust bewegen, zoals lopen, dansen, springen enz. Een slecht bewegend gewricht kan pijnklachten geven in het gewricht zelf, in de gewrichtsbanden of in de spieren rondom het gewricht. Deze klachten kunnen o.a. veroorzaakt worden door overbelasting of een ongeval Het gevolg is een verkeerd gewrichtsspel. Het lichaam blijft echter functioneren en compenseert deze stoornis in andere gewrichten tot zelfs andere systemen onder andere bepaald door het functioneel bewegen op zich en de zwaartekracht. Dit gebeurt echter niet ongestraft en de kruik gaat te water tot ze breekt Wat is viscerale osteopathie? Wij werken voornamelijk aan de balans tussen spieren, botten, ligamenten en pezen, daarnaast houden wij middels viscerale technieken ook rekening met de bewegingen en kwaliteit van interne organen (ook wel ingewanden genoemd: maag, lever, darmen, longen, enz.) welke een invloed kunnen hebben op onze rug, nek, schouders en been problemen Vergelijk 8 bedrijven Boumans Lieve, Dirk Wouters D.O., Thibault Gilles, Verdin Peter D.O.,... vind contacten, telefoon, beschrijvingen, openingsuren en review

Wat is Viscerale therapie? Sens Gezondheidszor

Zoals het gekende voorbeeld waarbij een hartprobleem pijn in de linkerarm geeft. • Pariëtale systeem: het bewegingsapparaat, gewrichten, spieren en pezen • Viscerale systeem: de organen met hun ophangsystemen en vliezen • Craniosacrale systeem: de schedel, wervelkolom, bekken en hersenvliezen Er zijn twee pleurae: pariëtale pleura en viscerale pleura. Het buitenste borstvlies wordt pariëtale pleura genoemd en het is bevestigd aan het binnenoppervlak van de borstholte. De binnenste pleura wordt viscerale pleura genoemd en bedekt het oppervlak van elke long en duikt in de kloven tussen de lobben Nieuw: Kijk ook op Oncoguide voor de Beslisboom: Pijn bij patiënten met kanker (in de palliatieve fase) . Oncoguide toont beslisbomen voor diagnostiek en behandeling op basis van patiënt- en ziektegegevens. De beslisbomen, ontwikkeld met zorgprofessionals en op basis van de richtlijn, zijn inzichtelijk, bruikbaar en toegankelijk via een app voor tablet en website ((nog) niet voor smartphone) Viscerale pijn die een vast uitstralingspatroon kent wordt 'gerefereerde pijn' genoemd. Dit is bijvoorbeeld de pijn van een hartinfarct, die in de linkerarm en de kaak kan uitstralen. Viscerale pijn verloopt vaak wisselend in pijnaanvallen. De locatie is vaak niet goed als één plek aan te wijzen

De functie van het buikvlies (peritoneum

Viscerale pijn, zoals deze bij beginnende appendicitis voorkomt, wordt vaak op een andere plaats gevoeld dan de locatie van het aangedane orgaan. Pariëtale pijn is meestal direct boven het ontstoken peritoneum gelokaliseerd. Kolieken worden gekenmerkt door pijn die in vlagen op en neer gaat, bewegingsdrang, misselijkheid en braken Pijn boezemt angst in, verlamt en kan iemand depressief maken. Of kan iemand zelfs tot wanhoop drijven. Tegenover anderen beschrijven patiënten de pijn als: 'Er zit een zenuw in de knel.' Of als: 'Het voelt alsof iemand een priem in mijn rug steekt. De Viscerale pijn geassocieerd met maag-darmaandoeningen rapport geeft een overzicht van therapeutische pijplijn activiteit en therapeutische onderzoek van de producten door Development Stage, Product Type, de wijze van toediening, Molecule Type, en MOA Type Voor Viscerale pijn geassocieerd met maag-darmaandoeningen Across The Complete cyclus van de ontwikkeling, met inbegrip van alle. De ene pijn is heviger dan de andere, dat weten we allemaal. Maar pijn kan niet alleen in intensiteit verschillen: ook op basis van tijdsduur en oorzaak kunnen we verschillende soorten pijn onderscheiden Daarom kent de behandeling een viscerale en pariëtale Symptomen zoals pijn en een gespannen gevoel zijn subjectief, signalen zijn objectief. Diarree, huiduitslag, verhoogde bloeddruk zijn voorbeelden van signalen. emotionele en viscerale centrum van ons lichaam

osteopathie voor paarden - PaardenwaardenMedische illustratie van de symptomen van pericarditis

Fascia: viscerale en craniale technieken. De oorzaak van de klacht is vaak elders gelegen in het lichaam dan waar de pijn gevoeld wordt. Er bestaan belangrijke verbindingen van zenuwen, bloedvaten en bindweefsel tussen de organen en het bewegingsapparaat Patiënten ervaren pijn wanneer ze lijden aan viscerale overgevoeligheid. De pijn kan scherp, saai of brandend zijn en kan constant zijn of niet. Patiënten kunnen ook andere symptomen hebben zoals: constipatie, een opgeblazen gevoel, diarree, misselijkheid en overgeven. Er is geen specifieke test om viscerale hyperalgesie te diagnosticeren In 50% van de gevallen houdt die pijn rechtstreeks verband met de ziekte, bij één derde van de patiënten gaat het om tendinomusculaire pijn, en in een klein aantal gevallen (5 %) om pijn van psychologische oorsprong. Diverse klinische studies zijn het erover eens dat patiënten die klagen over pijn, neiging vertonen tot depressie en stress Viscerale gerefereerde pijn. Moderator: ArcherBarry. 2 berichten • Pagina 1 van 1. Bericht wo 01 mei 2013, Ik ben een beetje in de war ivm gerefereerde pijn. en dat dit komt doordat afferenten van de huid toekomen in hetzelfde ruggenmergsegment als de afferenten van de organen en dat er dan een verwerking fout gebeurd in de hersenen

 • Lage weerstand symptomen.
 • Drankspelletjes.
 • Allergische reactie huid rode vlekken.
 • Adoptie Haïti blog.
 • Sensor prullenbak met afvalscheiding.
 • Inkscape Trace image.
 • Michelin crossclimate KwikFit.
 • Heath Ledger Death cause Joker.
 • Kinder polo lange mouw.
 • Hoe hoog is een wijnfles.
 • Aangeboren lichamelijke beperking.
 • Metallica Enter Sandman.
 • Spijkerjasje dames ZARA.
 • Chocolade Frappuccino Starbucks.
 • Zaal huren Etten Leur eigen drank.
 • Aan welke landen geeft Nederland ontwikkelingshulp.
 • Oefeningen Frans werkwoorden.
 • Split airco aanbieding LG.
 • Atami voeding kopen.
 • Dr Martens Junior.
 • H10 Free breakfast.
 • Pendelaars wormen kopen.
 • Jedi civil war.
 • Ruitercap.
 • Atlético Madrid Champions League loting.
 • Verbouwing voor en na.
 • Pachtprijzen 2020.
 • Verzonnen 4 letters.
 • Quizvragen over brandweer.
 • Schuine pony 2019.
 • Mannelijke burgemeester aantal.
 • Brandweerman kleurplaat printen.
 • Lindevrouwsweb Babyjurkje.
 • Spotter belgie.
 • Impermo Wetteren.
 • Opa Ja zuster Nee zuster.
 • Krampus 2015 cast.
 • Boomhut bevestiging boom.
 • Bpost kariboo.
 • Instituut heilige familie secundair sint niklaas.
 • Korps Commando Troepen trainingsschema.