Home

Wachttijd Primstar

Dosering: PRIMSTAR 1 liter per ha) De toepassing dient bij voorkeur in het voorjaar plaats te vinden, of gedurende de rest van het groeiseizoen op opnieuw uitgelopen planten na een maaibeurt. Dosering: Primstar 1,5 tot 1,9 liter per ha - (19 ml middel per 5 liter water voor 100 m?). Om dit product te bestellen is een Geldige Licentie vereist Luxan Primstar is een breedwerkend middel tegen diverse onkruiden, zoals klavers, madeliefjes, brandnetels, kleefkruid, vogelmuur, echte kamille, herik, paardenbloem, boterbloem en ridderzuring. Het middel kan worden gebruikt in pas ingezaaide en volgroeide weides en gazons Primstar Gazon Onkruidverdelger wordt geleverd in flesjes van 50 ml . Met Primstar bestrijdt u onkruid in uw gazon, grasveld of weide. Primstar is een breedwerkend onkruidbestrijdingsmiddel tegen de meeste onkruiden zoals, kleefkruid, vogelmuur, echte kamille, herik, paardenbloem, boterbloem, ridderzuring enz Prim7Stars is a seafood brand known for a high quality range of wild caught products. Approximately 3.500 metric tons of tropical shrimps are caught annually by the the largest fishing company in Nigeri Onbehandeld 1,5 Primstar 1,25 Tapir Tapir ook sterk tegen zuring Uit meerdere proeven blijkt de werking van 1,5 L Tapir gelijk aan de werking van 1,9 L Primstar op ridderzuring. Wat blijft gelden, is dat voor een maximaal resultaat de ridderzuring liefst niet ouder moet zijn dan een jaar of 3. Daarnaast moet ridderzuring voldoende bladmassa hebbe

Wij leveren alle beschikbare middelen zoals Buttress, AZ500, Cirran, Harmony SX , Primstar, Primus en Starane TOP en sinds vorig seizoen TAPIR (een combinatie van Primstar en Lontrel). Tapir werkt prima op ridderzuring ! Tapir is momenteel het meest gebruikte middel en standaard voor onkruidbestrijding in voedergrasland Een maximale wachttijd van 4 weken voor een eerste consult. In 80% van de gevallen kunt u binnen 4 weken terecht. Na het eerste consult onderneemt de behandelaar binnen 4 weken stappen om een diagnose of indicatie te stellen. In 80% van de situaties hoeft u niet langer dan 3 weken te wachten Tapir is een product waarin dezelfde twee werkzame stoffen zitten als in Primstar, aangevuld met een derde werkzame stof: Lontrel. Lontrel is een groeistof, net als bijvoorbeeld Starane. Tapir combineert de voordelen van Primstar aangevuld met de groeistof Lontrel, en is daarmee net zo zacht voor het gras als Primstar

Primstar - 5 Liter - De Boer Drachte

 1. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.Voor vragen over de gepubliceerde wachttijden kunt u contact opnemen met het specialisme
 2. PRIMSTAR 1 L/ha. In menging met vloeibare mest, een uitvloeier of een ander herbicide, worden de vermelde doses gehalveerd. In wintertarwe, spelt, wintergerst en zaadproductie van wintertarwe, spelt en wintergerst ook toepassing mogelijk vanaf 2e knoop-topblad - ligulastadium (BBCH32-39): DOSIS Ter bestrijding van kleefkruid PRIMSTAR 1 L/ha
 3. Primstar is een breedwerkend onkruidbestrijdingsmiddel tegen met name kleefkruid, vogelmuur, echte kamille, herik, paardenbloem, boterbloem en ridderzuring. Het middel kan worden gebruikt in pas ingezaaid grasland (weides en gazons) vanaf het 3e bladstadium
 4. der sterk op), muur, paardenbloem, kamille, boterbloem, perzikkruid, kleefkruid, distels, duizendblad, herderstasje, brandnetel en zuring. Tapir mag slechts 1 keer per 12 maanden worden toegepast. 5. 1,9 ltr Primstar + 0,4 ltr Starane TOP per ha
 5. Luimstra Loon-, Grondverzet- en Transportbedrijf, een familiebedrijf met veel ervaring en kennis, een modern machinepark en gespecialiseerd personeel

Indien er ook nog wortelonkruiden voorkomen, gebruik dan een hogere dosering in combinatie met een langere wachttijd van minimaal een week. Onkruidbestrijding Met een najaarstoepassing kunnen effectief veel lastige onkruiden als duist, ereprijs, dovenetel, straatgras, kamille en kruiskruid worden bestreden Wachttijd voor begrazen of maaien: 7 dagen Primstar™ - Dosis 2 L/ha Door de toevoeging van fluroxypyr aan florasulam werkt PRIMSTAR nog breder en sneller dan PRIMUS Atlantic Shrimpers Limited and Primstar B.V. have together recently invested in a sound traceability system which can track and trace all the catch from every vessel right from packing on board to delivery at the clients' cold stores. The intrinsic value of the brand Prim 7 Stars is based on consistency, both in terms of quantity and qualit

Luxan primstar 40 ml. Tegen onkruiden in weide en gazon. Primstar® is een breedwerkend onkruidbestrijdingsmiddel tegen met name kleefkruid, vogelmuur, echte kamile, herik, paardenbloem, boterbloem en ridderzuring. Het middel kan worden gebruikt in pas ingezaaid grasland (weides en gazons) vanaf het 3de bladstadium Primstar - 500M2 50ML. Pak snel en eenvoudig onkruid in gazons aan met Primstar. 1 verpakking is goed voor 500M2 onkruidbestrijding. Primstar is een.. Primstar is een breedwerkend onkruidbestrijdingsmiddel tegen met name kleefkruid, vogelmuur, echte kamille, herik, paardenbloem, boterbloem en ridderzuring. Het middel kan worden gebruikt in pas ingezaaid grasland (weides en gazons) vanaf het derde bladstadium Wachttijd in kalenderdagen Behandeling/operatie: Arnhem Zevenaar Velp Cardiologie Dotterbehandeling 25 Chirurgie Spataderen (open procedure) 70: 112 Spataderen (endovasculair) 15: Liesbreukoperatie* 84 Liesbreuk - laparoscopische operatie* 114 Kind - liesbreukoperatie: 56 Kind - overige chirurgische operaties: 5 Wachttijd Contact opnemen Steeds meer van de behandelingen bij Centiv vinden succesvol digitaal plaats. Soms aangevuld met fysieke consulten. Uit onderzoek is gebleken dat digitaal behandelen via beeldbellen voor veel therapieën net zo succesvol is (of beter) dan fysieke consulten. Lees hier meer over online behandelen. Omdat u met beeldbellen niet afhankelijk bent van de [

Luxan Primstar - Onkruidbestrijder voor gazons - Welkoo

combinatie met Primstar). Na toepassing van Xanadu minimaal 3-4 weken wachttijd aanhouden. Dit geldt 00k voor Capri Twin of Hussar. N-qift in winterqranen Door de natte omstandigheden hebben de meeste percelen wintergerst of vroege wintertarwe nog geen eerste N-gift gehad wachttijd. Arbowet. Zoek op www.fytostat onder 'veiligheidsbladen' naar het middel Toki. Zoek van de middelen Primstar en Roundup evolution op www. Ctgb.nl welke W nummers het meest recent zijn. Noteer ook de datum tot wanneer het vorige W nummer mocht worden gebruikt Primstar ® en Bofix ® zijn geregistreerde handelsmerken van Dow AgroSciences. Harmony ® SX is een geregistreerd handelsmerk van Du Pont de Nemours. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie Er moet wel voldoende groei zijn en let ook op de wachttijd na gebruik van middelen. Op bestaand grasland tegen standaard onkruiden: 1-1,5 liter Primstar + 1,5-2 liter Cirran of Mcpa. Bestaand grasland met ridderzuring: 1,9 liter Primstar + 2 liter Cirran/MCPA. Bodemtemperatuur, grasgroei en opbrengstcijfer PRIMSTAR Bestrijdt diverse onkruiden in pas ingezaaid grasland (toepassing vanaf het 3e bladstadium van het gewas,1 liter per ha) en bestaand weiland (bij voor-keur in het voorjaar of rest van het groeiseizoen op opnieuw uitgelopen planten na een maaibeurt, 1.9 liter per ha). Bij professioneel gebruik licentieplichtig! 44. 14 incl.BTW € 52,5

wachttijd voor melk en vlees. Toepassing: zowel onderhuids te injecteren als oraal toe te dienen. www.Boerenwinkel.nl Boerenwinkel.nl is een website die mede mogelijk gemaakt is door meerdere groothandels. Boerenwinkel.nl heeft meer dan 5.000 producten voor koeien, paarden, varkens, schapen, honden en katten Karate Garden van COMPO is een snel werkend insecticide tegen allerlei soorten ongedierte op planten, inclusief de buxusrups. Het middel wordt snel opgenomen door de plant en heeft daarna een werking tot 2 weken. De wachttijd na gebruik is zeer kort. 300 ml is goed voor minimaal 224 vierkante meter. Inhoud: 300 m

PRIMSTAR heeft een extra werking op veelknopigen en paarse dovenetel, naast een goede werking op veenwortel bij toepassing in april-mei. Er is geen werking op ereprijs, akkerviooltje, melde en duivenkervel. KART (florasulam 1 g/l + fluroxypyr 100 g/l) is het nieuwere broertje van Primstar (2,5 g/l. Onkruid Stoppel Grasgroenbemester Wachttijd Aardappelopslag 4 l/ha Roundup Ultimate 1-2 weken Akkerdistel 4 l/ha Roundup Ultimate + 2 l/ha MCPA 2 l/ha Mega 2,4-D 2-3 weken (99 ml/ha) en/of Primstar (1 l/ha) worden toegepast. Dit betekent dat we ook in een grasgroenbemester wortelonkruiden (haagwinde, veenwortel) ideaal kunnen bestrijden Milieu-effectenkaart 2014 Gras Organisch stofgehalte 1,5-3% en 3-6% ToeAdviespassingsdosering tijdstip Middel Basagran 1,4,6 Basagran 1,4,6 2,3 Buttress 2,3 Buttress 4,10,11 Cirran Cirran 4,10,11 DecisEC 1 MCPA VLB 500 6 Mega 2,4 D 1,5,7 Mega 2,4 D 1,5,7 Primus Primus Primstar Primstar glyfosaat 360 g/l Starane 200 2 Starane 200 2 Verigal D 1 mrt-aug sept-feb mrt-aug sept-feb mrt-aug sept-feb. Na de komst van Primstar is er jaren niets meer toegelaten. Na het spuiten geldt een wachttijd van veertien dagen voordat er vee mag worden geweid of gras mag worden gemaaid

Onkruid Stoppel Grasgroenbemester Wachttijd Aardappelopslag 4 l/ha Roundup Ultimate 1-2 weken Akkerdistel 4 l/ha Roundup Ultimate + 2 l/ha MCPA 2 l/ha Mega 2,4-D 2-3 weken en/of Primstar (1 l/ha) worden toegepast. Dit betekent dat we ook in een grasgroenbemester wortelonkruiden (haagwinde, veenwortel) ideaal kunnen bestrijden Primstar : - 0,5 1 l/ha 1 toepassing/jaar - vroege toepassing - zeer brede werking 15. Starane : - 2 l/ha - muur, zuring, netels, varkensgras 16. Ethofumesaat : - 2 2,4 l/ha (= ex-tramat 500 g/l) max. 1,2 kg/jaar 500 g/l - duist, windhalm, straatgras, herderstasje, muur, struisgras, kruipertje - behandelen in oktober-november of februari-maart - veiligheidstermijn : 2 weken Plaatselijke. Transcript Welkom Graanfungiciden Welkom -Lezing R. van Wesemael -Nieuws seizoen 2012 Graan - Graanfungiciden - Aviator Xpro - Skyway Xpro - Bravo Premium 1 - Bixafen + Prothioconazool - Bixafen nieuwe chemische groep (carboxamide) - Toegelaten winter- zomertarwe, winter- en zomergerst, triticale, haver, spelt en winterrogge -Dosering 0,75 - 1 ltr per ha 250 g/l chloorthalonil 62.5 g/l. Milieu-effectenkaart 2014 Gras Organisch stofgehalte 1,5-3% en 3-6% ToeAdviespassingsdosering tijdstip Middel Basagran 1,4,6 Basagran 1,4,6 2,3 Buttress 2,3 Buttress Cirran 4,10,11 Cirran 4,10,11 DecisEC 1 DecisEC 1 MCPA VLB 500 6 Mega 2,4 D 1,5,7 Mega 2,4 D 1,5,7 Primus Primus Primstar Primstar glyfosaat 360 g/l Starane 200 2 Starane 200 2 Verigal D 1 mrt-aug sept-feb mrt-aug sept-feb mrt-aug.

De wachttijd na gebruik is zeer kort. 100 ml is goed voor minimaal 75 vierkante meter. Primstar | 50 ml (Gazon, Concentraat) €14,95. Kabelshop.nl (376) Onkruidbestrijder voor gazons en weilanden - Heb jij last van onkruid in jouw gazon, dan is dit doeltreffende middel ideaal. Je kunt. COMPO Karate Garden 100ml. COMPO Karate Garden is een insectenbestrijder met het breedste werkingsspectrum op de markt. Met meer dan 200 toepassingen bestrijd je met dit product allerlei soorten bijtende en zuigende insecten zoals bladluizen, kevers, wantsen, rupsen, preimot, groentevliegen, trips, witte vlieg, Karate Garden van COMPO is een snel werkend insecticide tegen allerlei soorten ongedierte op planten, inclusief de buxusrups. Het middel wordt snel opgenomen door de plant en heeft daarna een werking tot 2 weken. De wachttijd na gebruik is zeer kort. 100 ml is goed voor minimaal 75 vierkante meter. Inhoud: 100 m Primstar en MCPP en op gazons, sportvelden en onbeteelde terreinen Primus, Primstar, Basagran. toegepast. Waardoor de dosering van MCPA en/of 2,4 D kan worden verlaagd of de stof niet meer. hoeft worden toegepast. Bij de bestrijding van akkerkers lijkt vervanging van Antikiek doo 2 l/ha Cirran® + 1,5 l/ha Primstar. Distels en melkdistels. Deze onkruiden kiemen later en worden bij voorkeur na de eerste maaibeurt bestreden. 3,5 l/ha Cirran® Najaarstoepassing. Ridderzuring wordt het best bestreden in een jong stadium of in het najaar bij een neerwaartse. sapstroom

Akkerviooltje bestrijden. 6.Onkruid- en mosbestrijding. Vanaf 1 november 2016 hebben wij geen onkruidbestrijdingsmiddelen meer te koop waarin de werkzame stof Glyfosaat is verwerkt Akkerviooltje staat op open, zonnige, droge tot vochtige, matig voedselrijke, vrij kalkarme tot vrij kalkrijke, meestal omgewoelde grond, bestaande uit zand, lemig agrarische aanbiedingen pagina 7. pagina 3. pagina 15. pagina 31. pagina 2. 2013/2014. www.deboerdrachten.nl voor ons complete assortiment Én eenvoudig bestellen van artikelen in onze websho

Bestaand weiland tegen ridderzuring: 1,9 L Primstar. Vooral bij zuring is het van belang dat de omstandigheden optimaal zijn. Referencia név Frissítés sorszáma Frissítés dátuma DICOPHAR június. ADR): 5L Engedményes mennyiség (ADR): E Tengeri úton történő. JARDIN DE PELOUSE TUEUR DE WENDY DICOPHAR MAUVAISES HERBES BESLIST.be Bekijk het grootste assortiment tuin-artikelen o.a. Gardena, Hartman, Karcher Aanbiedingen in tuingereedschap, partytenten & parasol Uncategorized. karate insecticide composition. January 9, 2021 0 Comments ♥ Like 0 Comments ♥ Lik Free library of english study presentation. Share and download educational presentations online Topdrukte bij grasdrogerij in Ruinerwold (rtvdrenthe.nl) . De Coöperatieve Grasdrogerij Ruinerwold draait op volle toeren om het aanbod aan gras te verwerken. Voor boeren die nog geen lid zijn is er zelfs een wachttijd van een week

Les meilleures offres pour Pompe à huile Renault Megane I 1,6 K4M700 7700600532 sont sur eBay Comparez les prix et les spécificités des produits neufs et d'occasion Pleins d'articles en livraison gratuite wachttijd. Arbowet. Zoek op www.fytostat onder 'veiligheidsbladen' naar het middel Toki. Zoek van de middelen Primstar en Roundup evolution op www. ctgb.nl welke W nummers het meest recent zijn. Noteer ook de datum tot wanneer het vorige W nummer mocht worden gebruikt De wachttijd na gebruik is zeer kort. 100 ml is goed voor minimaal 75 vierkante meter. Primstar | 50 ml (Gazon, Concentraat) €14,95. Kabelshop.nl (376) Onkruidbestrijder voor gazons en weilanden - Heb jij last van onkruid in jouw gazon, dan is dit doeltreffende middel ideaal. Je kunt. Mastitis injectoren, zonder wachttijd voor de melk. SPN130163. 48 INJECTIES. Voordelige grootverpakking. incl. BTW € 9,83. Trekker van. incl. BTW € 46,19. BOVIFERM-PLUS VOOR KALVEREN MET.

Video: Primstar (50 ml) - Tegen onkruiden in gazon en weid

Primstar

Primstar - 500M2 - AllesTegenOngedierte

 1. Primstar - 500M2 - JUNA
 2. Home - Luimstr
 3. Agrotheek info Zaaigranen Oogst 202
 4. Onkruidbestrijding in grasland in mei-juni - deloonwerker
 5. Prim7Stars - Primstar
 6. Luxan Primstar 40 ml - Graszaaddirec

bol.com Primstar - 500M2 50M

LUXAN PRIMSTAR - Tuinartikelen kopen? BESLIST

Grondig 5 - 2013 by Vakblad Grondig - Issu

 1. GRASLAND. Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling ADLO ..
 2. Welkom Graanfungiciden slideum
 3. Veel gestelde vragen - meergrasmeermelk
 4. goed graslandbeheer geeft onkruid geen kan
 5. Bayer Garden Rosacur concentraat 75 ml - Tuinartikelen
 6. COMPO Karate Garden 100ml > Morsink Dier & Hobb
 7. COMPO Karate Garden concentraat 100 ml

Literatuurstudie kritisch doseren MCPA en 2,4-D - Schone

 1. Cirran - Nufarm - Yump
 2. Akkerviooltje bestrijden kiemplant akkerviooltje voor
 3. De Boer Drachten Agrarische folder by NewMerce - Issu
 4. Dicophar 5l - Betonszerkezete
 5. Luxan Ortiva Garden 4 x 4 ml - Tuinartikelen kopen
 6. karate insecticide compositio
 7. null slideum.co

Topdrukte bij grasdrogerij in Ruinerwol

 1. Pompe à huile Renault Megane I 1,6 K4M700 7700600532 eBa
 2. Agrarische folder 2014-2015 by de Boer Drachten - Issu
 3. EO
 • Mijn hond wil niet met andere honden spelen.
 • Foto onderzetters glas.
 • Netflix Columbo episodes.
 • Workshop vilten Limburg België.
 • Mindmap model.
 • Melk opschuimen in pan.
 • Smurf met spiegel en bloem.
 • Santos Travelmaster 2.
 • Griekse band huren.
 • Kruidvat Andrélon Oil & Care.
 • Annabelle Jeugdjournaal.
 • What dragon ball episodes are filler.
 • Kinderboeken klassiekers.
 • Ocean Waves IMDb.
 • Twitter wh press.
 • Fotos mit Rahmen versehen kostenlos.
 • IJsblokjes Action.
 • Wat te doen in Driebergen.
 • SDP vs VPN.
 • Kia Wikipedia.
 • Logo Rode Kruis.
 • De 7 schoonheden man.
 • Gibson SG Black.
 • Grondsoorten wijnbouw.
 • Netflix VR Oculus Rift S.
 • Paleo eenpansgerecht.
 • Ik ben geïrriteerd of geërgerd.
 • Porsche GT3 RS price.
 • Moviepark met Hotel.
 • Waternet nep mail.
 • Timelapse continental Drift.
 • Workshop puzzelwoord.
 • GIF for WhatsApp.
 • Kastiop doodsoorzaak.
 • Immo Wallonië België.
 • CC Lake.
 • Stank English.
 • Maurice Dufrasnestadion.
 • Bijbelverhaal de zaaier.
 • Blokker filialen Nederland.
 • Gezicht symmetrisch maken fillers.