Home

Sinustrombose nhg

Cerebrale veneuze trombose, ook wel sinustrombose genoemd, is een zeldzame vorm van trombose die vooral bij jonge mensen voorkomt. In Nederland zijn er jaarlijks ca. 250 nieuwe gevallen. CVT is het gevolg van een bloedstolsel in de aders van de hersenen, waardoor het bloed niet goed kan worden afgevoerd Stroomdiagram. Beleid in de acute fase bij verdenking op een beroerte * Bij verschijnselen die tussen 4,5 en 6 uur geleden zijn ontstaan: verwijs met U1-urgentie indien start van eventuele endovasculaire behandeling binnen 6 uur na het ontstaan van de symptomen haalbaar lijkt (houd rekening met de aanrijtijd van de ambulance, vervoerstijd naar het ziekenhuis en de tijd die gemoeid is met. Er zijn verschillende mogelijke oorzaken voor cerebrale sinustrombose, zoals: infecties vanuit de voorhoofdsholten; hoofdtrauma; zwangerschap; gebruik van de anticonceptiepil; inflammatoire darmaandoeningen zoals ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa; trombofilie; kanker; hematologische afwijkingen; bindweefselziekten; nefrotisch syndroom; levercirrose; sarcoidose Wat is een cerebrale sinustrombose? Bij een cerebrale sinustrombose zijn de sinussen verstopt, en wordt het bloed niet goed uit bepaalde delen van de hersenen afgevoerd. Daardoor vallen die hersendelen uit. Een gevolg van het uitvallen van hersendelen is bijvoorbeeld invaliditeit Laboratoriumonderzoek (bloed, liquor) helpt over het algemeen niet bij het diagnostiseren van een veneuze sinustrombose, zeker niet bij een langer bestaand ziektebeeld.8 Bij trombose van de sinus sigmoideus en de V. jugularis wordt bij lumbaalpunctie een negatieve uitslag van de proef van Queckenstedt aan de aangedane zijde gevonden: compressie van de V. jugularis leidt niet tot stijging van.

De bescheiden daling na 2005 staat in contrast tot het restrictieve antibioticabeleid dat met de tweede herziening van de NHG-Standaard Rhinosinusitis in 2005 werd geïntroduceerd. 56 In een ander onderzoek onder 1000 Nederlandse huisartsen (respons 50%) werd gevraagd of ze onderscheid maakten tussen acute en chronische rhinosinusitis Andere zeldzame manifestaties van veneuze trombose, zoals armvenentrombose, cerebrale veneuze trombose, trombose van de vena porta, het Budd-Chiarisyndroom, trombose van de vena centralis retinae en trombose bij kinderen, vallen buiten het bestek van deze NHG-Standaard Service. Btw-nr.: NL008959560B01 KvK Uitgeverij BV: 30070930 KvK NHG: 4053047 Leveringsvoorwaarden. Algemene voorwaarden. Veelgestelde vragen. Klachten en suggestie Gebrekkige voeding is zelden de oorzaak van bloedarmoede. Geef eventueel, aan de hand van NHG-zorgmodule Leefstijl voeding, informatie over goede voeding en over ijzer-, vitamine- B12- of foliumzuurrijke voedingsproducten, of verwijs hiervoor naar een diëtist (zie IJzergebreksanemie, Anemie door vitamine B12- of foliumzuurdeficiëntie) Zie verder de NHG-Standaard Otitis media met effusie bij kinderen. In een cohort van 329 kinderen is de waarde van tympanometrie onderzocht voor het voorspellen van het beloop van otitis media acuta. De verschillende tympanogramcurven bleken het beloop niet te voorspellen

Het fissura-orbitalis-superiorsyndroom. Lakke beschreef dit syndroom reeds uitgebreid en vermeldde dat het voor het eerst beschreven was in 1858 bij een patiënt met een trauma capitis.7 De naam van dit syndroom geeft reeds duidelijk de plaats van de afwijking aan binnen de sinus cavernosus. Kenmerkend bij dit syndroom is de complete oftalmoplegie (dubbelzien en zuivere verlamming van. Het is de bedoeling dat alle bovenstaande richtlijnen t.z.t. in de Richtlijnendatabase zijn opgenomen. Nederlandse richtlijnen voor de bepaling van functieverlies en beperkingen bij neurologische aandoeninge Bij een sinustrombose wordt meestal gekozen voor een behandeling waarbij het bloed wordt ontstolt. Dit gebeurt of via een infuus (met heparine) of door middel van prikken met heparine-achtige stoffen (nadroparine, daltoparine, fraxiparine). Deze ontstolling zorgt er voor dat het stolsel niet nog groter wordt Exclusief voor NHG-leden. Alle films die exclusief voor NHG leden zijn vind u terug op de NHG-Leeromgeving: Ga naar het overzicht van alle 45 instructiefilms. Log-in via de knop rechtsboven. Selecteer de gewenste instructievideo

Sinustrombose: Bloedstolsel in sinus cavernosus in hersenen Een (caverneuze) sinustrombose is een zeer zeldzame, levensbedreigende aandoening die volwassenen en kinderen mogelijk treft. Bij deze aandoening blokkeert een bloedstolsel een ader die door een holle ruimte onder de hersenen en achter de oogkassen loopt (sinus cavernosus) Dit heet ook wel cerebrale veneuze trombose of sinustrombose. Meer over trombose in de hersenen. Bij trombose in de hersenen (cerebrale veneuze trombose) ontstaat er een bloedstolsel in de aders van de hersenen. Hierdoor wordt het bloed niet goed afgevoerd, wat kan leiden tot vochtophoping en kleine hersenbloedingen De caverneuze sinus (sinus cavernosus) is een ruimte aan de hersenbasis achter de ogen. Bij een caverneuze sinustrombose verspreiden de bacteriën uit het abces in de neus zich en veroorzaken ze een bloedstolsel in de caverneuze sinus

Afgesloten bloedvaten in retina (verstopping, infarct, afsluiting, trombose, bloedpropje) netvliesvaten: oorzaken, indeling (BRVO, CRVO, CRAO, BRAO: veneus-arterieel. Cerebrale sinustrombose komt niet meer voor bij bepaalde rassen dan bij andere. Wel komt het iets meer voor bij vrouwen dan bij mannen. Bij mannen wordt het in alle leeftijdscategorieen gezien, terwijl bij vrouwen 61% van de gevallen zich voordoet in de leeftijdscategorie 20-35jaar, wat verband houdt met zwangerschappen en het gebruik van de pil (orale anticonceptie) Sinustrombose. Meer informatie. Neem contact met ons op +31 (0)71 - 561 77 17 +31 (0)71 - 561 77 17 (ma t/m vrij: 09.00 - 12.00 uur en van 13.30 - 16.00 uur) Trombosestichting Nederland Postbus 100 2250 AC VOORSCHOTEN tsn@trombosestichting.nl IBAN: NL35 INGB 0000 3020 30 Het kraambed is een periode waarin een toegenomen kans bestaat op trombo-embolische processen, zoals trombosebeen (bij 2 van de 1000 kraamvrouwen) of longembolie (10-15 van de gevallen van trombosebeen).1 2 Een trombose van de sinus sagittalis superior, het zogenaamde kraamhoofd, is aanzienlijk zeldzamer. In de westerse wereld (Europa en Amerika) worden voor deze aandoening, wanneer gegevens. Sinustrombose. Slaapstoornissen: behandeling. Slaperigheid overdag o.a. OSAS / diagnostiek. SOLK (somatisch onverklaarbare lichamelijke klachten) Spierpijn, kramp en verhoogd CK. Status epilepticus (kinderen) Status epilepticus (volwassenen) Sturge Weber Syndroom (SWS) bij kinderen. Subduraal hematoom bij kinderen. Subduraal hematoom (chronisch.

Erysipelas is een ontsteking van de huid en subcutis, ook via de lymfbanen voortschrijdend, gekenmerkt door een pijnlijke, warm aanvoelende scherp begrensde erythemateuze en oedemateuze huid, vaak gepaard gaande met hoge koorts (>39 °C), koude rillingen, algemene malaise, hoofdpijn en braken, en veroorzaakt door beta-hemolytische streptococcen (Lancefield groep A) Instruks Nyt siden sidst: Der omtales, at en NOAC har været brugt ved behandling af cerebral venøs trombose. Formål: Beskrive diagnose og behandling af sinustrombose. Forkortelse: LMH: Lavmolekylært heparin Definition: Tromber i hjernens durale sinus og/eller store vener. Klinik: Typisk kombination af følgende: Hovedpine: akut, subakut (hyppigst) eller langsomt progredierende. Eneste. Eerst heb je de typische klachten van een verkoudheid: neusloop, verstopte neus of niezen.Het snot is aanvankelijk waterachtig van kleur. Net als bij een vorderende verkoudheid, is het snot bij sinusitis vaak dikker, heeft het een geel-groene kleur en soms ook een slechte geur.Als het snot vanuit de neusholte naar de keel loopt (postnasale drip) ontstaat een irriterende hoest Ieder uur krijgen 11 mensen trombose. Trombose is een van de belangrijkste doodsoorzaken in Nederland. 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Lees meer >> Epidemiologie. De incidentie van het syndroom van Lemierre wordt op 0,8-1,5 per miljoen personen per jaar geschat.7 Echter, de ware incidentie is, mede gezien de onbekendheid bij de medische stand, waarschijnlijk hoger.6 Humane necrobacillose kan 2 patiëntengroepen treffen.6 15 De eerste bestaat uit gezonde personen zonder onderliggende ziekten met een duidelijke leeftijdsvoorkeur: kinderen.

Sinustrombose - Wikipedi

- Sinustrombose Scheur in bloedvat - Intracerebraal hematoom - Subarachnoidalebloeding - (Subduraal hematoom) - (Epiduraal hematoom) Epidemiologie • Beroerte ≈ 40.000 mensen/jaar - 110 mensen per dag - 1 per kwartier • 1% van de bevolking heeft ooit een beroerte geha Vanaf 1 februari 2016 zijn de streefwaarden verlaagd. 1e intensiteitsgroep INR 2.5 - 3.5 oud INR 2.0 - 3.0 nieuw 2e intensiteitsgroep INR 3.0 - 4.0 oud INR 2.5 - 3.5 nieuw Wat zijn streefwaarden? Streefwaarden zijn bedoeld om zoveel tabletten voor te schrijven dat de INR [ 'Veneuze' infarcten zijn zeldzaam; ze kunnen ontstaan door een afvloedbelemmering van één of meerdere venen, bijvoorbeeld in aansluiting op een sinustrombose.18 Deze infarcten zijn grillig van vorm, komen niet overeen met het verzorgingsgebied van arteriën en vertonen dikwijls bloedlekkage in het geïnfarceerde weefsel

Beroerte NHG-Richtlijne

Cerebrale veneuze sinus trombose: over de ziekt

 1. Instellingen cookies. De UMCG-website toont YouTube-video's. YouTube plaatst cookies als u die video's bekijkt. Wilt u dat niet? Klik dan op Liever niet
 2. Bij het NHG-Standpunt Herhalen gespecialiseerde ggz-medicatie is een nieuw addendum gemaakt over ADHD-middelen bij volwassenen. Hierin staat onder meer dat diagnostiek en behandeling van ADHD bij volwassenen thuishoren in de ggz
 3. der vaak voorkomt
 4. Subdurale bloeding/ subduraal hematoom tussen het harde hersenvlies (de dura mater) en het tweede vlies om de hersenen, het spinnewebvlies (arachnoïda). Lees meer.
 5. der van de kinderen hemiparese

Cerebrale sinustrombose - UMC Utrech

Infectieuze sinustrombose bij kinderen Nederlands

 1. De NHG-Standaard Acute rhinosinusitis geeft richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van acute rhinosinusitis door een infectieus agens bij volwassenen en kinderen. 1 Allergische rhinosinusitis en rhinosinusitis die langer duren dan twaalf weken, worden besproken in de NHG-Standaard Allergische en niet-allergische rhinitis
 2. De NHG-standaard 'Hoofdpijn' geeft een overzicht van ernstige, met hoofdpijn gepaard gaande aandoeningen. Een recente review vermeldt daarnaast een veranderd patroon, positionele hoofdpijn, terwijl CT-venografie gebruikt wordt om te beoordelen of er sprake is van sinustrombose
 3. Allergische sinusitis Sinusitis als gevolg van een allergie (bijvoorbeeld huidschilfers van dieren, stof en pollen) veroorzaakt ontstekingen die leiden tot een verstopte neus en zwelling van de slijmvliezen, waardoor de normale sinusafvoer geblokkeerd is. Allergische sinusitis leidt vaak tot chronische sinusitis.De symptomen zijn seizoensgebonden of verschijnen het hele jaar door en bestaan uit
 4. NHG-standaard:Otitis Media bij kinderen. 2014; Venekamp RP, Sanders SL, Glasziou PP, Del Mar CB, Rovers MM. Antibiotics for acute otitis media in children. Cochrane Database Syst Rev. 2015 ; Trivedi D. Influenza vaccines for preventing acute otitis media in infants and children. Cochrane review summary Prim Health Care Res Dev. 201
 5. Samenvatting NHG standaard - Duizeligheid en andere samenvattingen voor je studie, Arts Klinisch Onderzoeker. Samenvatting NHG standaard hoofdpijn in combinatie met aantekeningen uit het coschap neurologie en het boek Klinisch Neurologie van uitgeverij Bohn.
 6. 1 Hoofdpijn (derde herziening) Frans Dekker, Nico Van Duijn, Jan Ongering, Marie-Louise Bartelink, Lia Boelman, Jako Burgers, Margriet Bouma, Miranda Kurver NHG-Standaard M19 Belangrijkste wijzigingen In deze standaard is meer aandacht voor hoofdpijn bij kinderen. De standaard maakt onderscheid tussen aandoeningen waarbij beoordeling door de huisarts op (zeer) korte termijn plaatsvindt en.

Richtlijn Chronische Rhinosinusitis en Neuspoliepen, 2010 1 SAMENSTELLING VAN DE WERKGROEP Kernredactie • Mw. prof.dr. W.J. Fokkens, KNO-arts, Academisch Medisch Centrum, Amsterda Wilt u meer weten over een van onze specialisten? U kunt hieronder zoeken op naam of op alfabetische volgorde. Als u een specialisme kiest, dan ziet u een overzicht van de specialisten die werkzaam zijn binnen dit specialisme 1 NHG-Standaard Diepe veneuze trombose Oudega R, Van Weert H, Stoffers HEJH, Sival PPE, Schure RI, Delemarre J, Eizenga WH. Huisarts Wet 2008;51(1): Inleiding De NHG-Standaard Diepe veneuze trombose (DVT) geeft richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van DVT in het been. 1 Ook de preventie van DVT, van het posttrombotisch syndroom en van een recidief- DVT of -longembolie wordt besproken

Acute rhinosinusitis NHG-Richtlijne

1 M103 NHG-Standaard Beroerte Eerste versie, met het verschijnen van deze standaard vervallen de NHG-Standaarden TIA (M45) en CVA (M81) Beusmans GHMI, Van Noortwijk-Bonga HGC, Risseeuw NJ, Tjon-A-Tsien MRS, Verstappen WHJM, Burgers JS, Wiersma Tj, Verburg AFE Huisarts Wet 2013;56(12): Deze standaard omvat zowel de herziening van de NHG-Standaard TIA als de herziening van de NHG-Standaard CVA St. Antonius heeft meerdere locaties. Bij het maken van een afspraak kunt u aangeven welke locatie uw voorkeur heeft

Sinustrombose is een vorm van trombose, evenwichtsstoornissen, buiten bewustzijn raken, verschijnselen van Prognosis of Cerebral Vein and Dural Sinus. Richtlijnen diagnostiek Naar de tekst van de NHG-Standaard ; Het is niet altijd gemakkelijk om de diagnose van diepe veneuze trombose te stellen Een aanvullende opname in de veneuze fase (CTV) kan vervaardigd worden om een sinustrombose vast te stellen of uit te sluiten (Leach, 2006). De onduidelijkheid is er met name betreffende aanvullende MRI/MRA of DSA in geval van een negatieve CTA, bij patiënten met een hoge a priori kans op een onderliggende macrovasculaire afwijking Zeldzame ziektes, zeer het zoeken waard! Paul Höppener, huisarts n.p. Simon Kleijkers, huisarts Gezondheidscentrum Hoensbroek Adviseur: Yvonne van Leeuwen, huisarts en universitair docen Bij patiënten die een CPAP-behandeling krijgen komt heldere rinorroe geregeld voor. In zeer zeldzame gevallen is de oorzaak een liquorlek. Deze diagnose moet men overwegen wanneer er sprake is van unilaterale rinorroe of een toename van de rinorroe bij de valsalvamanoeuvre of vooroverbuigen

NHG richtlijnen Neurochirurgische mogelijkheden na hersenletsel door een val bij ouderen Drs. Ernst Delwel, neurochirurg Afdeling Neurochirurgie Erasmus MC Rotterdam Criteria voor [1] hoofdtrauma met sterk Casusbespreking Sinustrombose of Trombosehoofd Lotte Sondag,. M103 NHG-Standaard Beroerte Eerste versie, met het verschijnen van deze standaard vervallen de NHG-Standaarden TIA (M45) en CVA (M81) Beusmans GHMI, Van Noortwijk-Bonga HGC, Risseeuw NJ, Tjon-A-Tsien MRS, Verstappen WHJM, sinustrombose. Deze oorzaken komen relatief fre

Sinustrombose herstel. Herstel mogelijk? Project Overprikkeling Sinustrombose is een vorm van trombose, bloedprop of meerdere bloedpropjes, in de aders van de hersenen Het herstel kan wel een tot twee jaar duren, in de eerste maanden na een sinustrombose treedt het meeste herstel op, daarna gaat het herstel langzamer . Sinustrombose - Bij een sinustrombose is er sprake van bloedstolling in een. Het gaat daarbij om periorbitale cellulitis, osteomyelitis frontalis, hersenabces, meningitis en caverneuze sinustrombose. Deze complicaties zijn zeer zeldzaam. Sutter A de, Burgers JS, Bock GH de, et al. NHG-standaard Rhinosinusitis. Nov 2005. NHG-Standaarden voor de huisarts deel II. Utrecht: Bunge, 1996, pp. 271-9. 13 Behandeling binnen 3 uur De NHG-Standaard CVA van 2004 vermeldde betreffende de behandeling dat patiënten met een CVA in beginsel met spoed werden opgenomen op een 'stroke-unit'. [farma-magazine.nl In dit hoofdstuk worden verschillende acute neurologische problemen en een aantal verrichtingen kort en praktisch beschreven Bij kinderen van 0-4 jaar wordt de diagnose zeer weinig gesteld, bij kinderen van 5-17 jaar ongeveer acht keer per 1000 patiënten per jaar (bron: NHG standaard acute rhinosinusitis). Complicaties Het gaat daarbij om bacteriële complicaties zoals (peri)orbitale cellulitis of (peri)orbitaal abces, etmoïditis, osteomyelitis frontalis, hersenabces, meningitis en caverneuze sinustrombose

enfermedad de las venas & tromboflebitis Symptoomchecker: mogelijke oorzaken zijn Keizersnede. Bekijk nu de volledige lijst met mogelijke oorzaken en aandoeningen! Praat met onze Chatbot om uw zoekopdracht te verfijnen Epidemiologie Hoofdpijn is een van de meest voorkomende klachten in de huisartsenpraktijk, zowel bij volwassenen als kinderen. Echter gaan de meeste patiënten niet naar de huisarts met hoofdpijn

NHG-Standaard Otitis externa (Eerste herziening) Deze standaard is in 2014 beoordeeld op actualiteit, hetgeen leidde tot de conclusie dat de aanbevelingen uit 2005 niet gewijzigd hoeven te worden (zie de paragraaf Totstandkoming voor meer details). Kernboodschappen De basis van de behandeling van otitis externa[ Study Hoofdpijn flashcards from Rianne Kroes's class online, or in Brainscape's iPhone or Android app. Learn faster with spaced repetition - NHG-Standaard Beroerte. Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). 2013. www.nhg.org - NHG-Standaard Hoofdpijn. Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). 2014. www.nhg.org - Richtlijn Diagnostiek, behandeling en zorg voor patiënten met een beroerte. Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO/Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN). 2008 disminucion de conciencia & meningitis por paperas Symptoomchecker: mogelijke oorzaken zijn Otitis media. Bekijk nu de volledige lijst met mogelijke oorzaken en aandoeningen! Praat met onze Chatbot om uw zoekopdracht te verfijnen - NHG-Standaard Beroerte. Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). 2013. www.nhg.org - NHG-Standaard Hoofdpijn. Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). 2014. www.nhg.org - Richtlijn Diagnostiek, behandeling en zorg voor patiënten niet een beroerte. Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO/Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN). 2008

Diepveneuze trombose en longembolie NHG-Richtlijne

Sinustrombose Hoofdpijn na trauma capitis; Neurologische uitval, insulten; Gebruik orale anticoagulantia. Sub/epiduraal hematoom Hevige hoofdpijn (per)acuut, hypertensie, visusdaling en/of verwardheid. Subarachnoïdale bloeding, 1 Informatie voor de patiënt is te vinden op www.thuisarts.nl Meningitis Symptoomchecker: mogelijke oorzaken zijn Acute otitis media. Bekijk nu de volledige lijst met mogelijke oorzaken en aandoeningen! Praat met onze Chatbot om uw zoekopdracht te verfijnen Sinustrombose (cerebrale veneuze trombose): subacuut begin (>2 maar <30 dagen), progressief, focale uitval mn oogspieren. RF kraambed (mn 1-3wk postpartum), obesitas, KNO-infect, oestrogeengebruik Richtlijn cerebrale veneuze sinustrombose. Rotterdam: Erasmus MC, 2013. www. erasmusmc. nl/ 47445/ 674532/ 2253326/ sinus- trombose, geraadpleegd januari 2014. De Lau LML, Van der Lugt A, Dippel DWJ

Sinustrombose en subarachnoïdale bloeding komen niet vaak voor maar zijn ernstige ziektebeelden en vragen beide om adequaat handelen. Tijdens de AZO-scholing over acute neurologie van 14 november wordt je als deelnemer meegenomen in de theorie die wordt ondersteund door praktijkvoorbeelden om zo de patiënt tijdig, de juiste zorg te kunnen geven NHG STIP cursus tijdig spreken over het levenseinde voor POH-S en huisartsen Door Marieke de Korte Wist je dat. Op de MRI was gebleken dat patiënt een sinustrombose met een bloedprop in het afvoerende vat heeft gehad. Deze trombose heeft een herseninfarct veroorzaakt

NHG-Praktijkhandleiding baarmoederhalskanker

Start studying Tentamenvragen TT3. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools {{configCtrl2.info.metaDescription} hoorcollege veroudering exercise for preventing falls in older people living in the community (review) sherrington et al., 2019 training verminderd d PDF | On Oct 1, 2014, Venekamp RP and others published NHG-Standaard Acute rhinosinusitis (Derde herziening) | Find, read and cite all the research you need on ResearchGat kklo 24 vraag a1: aan het begin van deze bijeenkomst worden vragen de kklo-e door de docent gesteld aan studenten om te checken of de informatie in de kklo-

Anemie NHG-Richtlijne

Trombose in het oog. Gevolgen van sinustrombose . Trombose in het oog kan leiden tot blijvend zichtverlies. Zeker in het geval van arteriële oogtrombose ; Dit onderzoek is hard nodig, want het niet goed behandelen van trombose kan ernstige gevolgen hebben. Meer over onderzoek. Downloads. Brochure Trombose (pd Request PDF | On Jan 1, 2018, C. L. van den Brand and others published Acute neurologische of neurochirurgische problemen: Probleemgerichte aanpak | Find, read and cite all the research you need.

Otitis media acuta bij kinderen NHG-Richtlijne

Study Beroerte flashcards from Rianne Kroes's class online, or in Brainscape's iPhone or Android app. Learn faster with spaced repetition Study free Medical flashcards and improve your grades. Matching game, word search puzzle, and hangman also available De NHG-Standaard Diepe veneuze trombose en longembolie geeft richtlijnen voor de preventie, diagnostiek en behandeling van diepe veneuze trombose symptomen en het. Op het ogenblik dat een bloedvat beschadigd is en er bloed buiten je bepaalde behandelingen op basis van je de symptomen die bij trombose horen snel NHG stappenplan; paracetamol en/of NSAID, eventueel in combinatie met anti-emeticum. Triptaan3. Bij misselijkheid of braken of wanneer orale medicatie onvoldoende werkt sumatriptan neusspray of subcutane injectie. Preventieve behandeling: Overweeg bij 2 of meer aanvallen per maand

Het sinus-cavernosussyndroom Nederlands Tijdschrift voor

NHG: medicatie kan visusdaling veroorzaken 02-10-2015 04:10:52 Vrouw (30) vervult droom: permanent blind 01-10-2015 04:10:50 Al meer dan 50 mannen blind door erectiepil 25-09-2015 09:09:1 467. Een cerebrale veneuze sinustrombose komt vooral voor bij vrouwen. Juist: 468. Het syndroom van Brown-Séquard ontstaat bij halfzijdige ruggenmergsbeschadiging. Onder de laesie zijn verschillende systemen aangedaan, zowel ipsilateraal als contralateraal. Het vitale systeem is aan contralaterale zijde aangedaan. Juist: 469 • NHG Standaarden • Overzicht handige links van mol_air • Medische rekenmachine • Websurg Kan geen kwaad als er sprake is van een sinustrombose, hoewel dat niet evidence based is. Sowieso kun je dan een veneuze serie maken om te kijken naar een eventuele sinustrombose

Richtlijnen - NVN - Nederlandse Vereniging voor Neurologi

NHG-standaard Urineweg-infecties. Let op: beleid bij kinderen is apart vermeld (richtlijnen beleid) Jongh T de, Vries H de, Grundmeijer HGLM. Diagnostiek van alledaagse klachten. Bohn Stafleu van Loghum. Hoofdstuk over koorts bij kinderen. Voorbeeld verdeling bij 12 groepsleden Geneeskunde # 93: waar we worden gekortwiekt | School & Studie (SES We bespreken de soorten CVA (ischemisch en bloedig), het lokaliseren van het CVA en de behandeling, zoals trombolyse bij het iCVA

Sinustrombose - Kinderneurologie

Flashcards blok 1.4 (eerste deel) 1.4 Infectieziekten, afweer en ontstekingen: Tabel met de SOA's Zelfstudie opdracht over mazelen. Tabel met infecties van de bovenste luchtwegen Peri- en postnatale aandoeningen.docx Uitgewerkte leerdoelen RD Farma 1.4.doc Samenvatting - nhg standaarden ezso 12 tm 14 Samenvatting - overzicht van de canto's 1 t/m 6, 10, 13, 15, 26, 27 & 34 Samenvatting - colleges - Overzicht Grieks partikels Dinsdag 2 Februari Hoofdpijn Samenvatting - artikel nhgstandaard Samenvatting - artikelen Vooral bij jonge kinderen zijn de hoogte, het verloop en de duur van de koorts onvoldoende voorspellen voor de aard en de ernst van de infectie casus casus/ u bent huisarts en op uw spreekuur meldt zich meneer wolters, een man van 37 jaar. hij klaagt over hoofdpijn, die de laatste drie dagen toch we

Eline Boer. 47 likes. Nederlands-Duitse journalist & copywriter. Woonachtig in de stad Groningen • NHG Standaarden • Overzicht handige links van mol_air • Medische rekenmachine • Websurg - tekst en video's van voornamelijk laparoscopische chirurgie DD/ sinustrombose, PRESS, cardiale emboliebron, ADEM of demyelinisatie anderszins onwaarschijnlijk,. Toelichting Op De Module P - NHG Al eenzijdige, bonzende hoofdpijn, met misselijkheid en/of braken, die erger wor-den bij lichamelijke activiteit zoals traplopen. De aanvallen gaan in tegenstelling tot bij migraine bijna nooit gepaard met misse-lijkheid en/of braken

 • Hoe wordt pizza gemaakt.
 • Primaire juridische bronnen.
 • I amsterdam letters wiki.
 • Wolvenstraat 35 Amsterdam.
 • Transfergeruchten Antwerp.
 • Supportersclub Sophie de Boer.
 • Whatsapp status ideas Nederlands.
 • 1864 Dybbøl.
 • Powder Puff karakter.
 • Shrimp ah.
 • Sigarendoosje hout.
 • Wildwaterbaan Slagharen.
 • Jalapeño peper bewaren.
 • 7N6 ammo.
 • El Rio Bobbejaanland.
 • Scannen met printer Canon TS3150.
 • Radson Vertical.
 • Anime Amsterdam.
 • Imprint vertaling.
 • Hoofdpersoon.
 • Batavus Winner review.
 • Mediq medeco inloggen.
 • Steeg 4 letters.
 • Sesamstraat aflevering 1.
 • Groothoeklens Nikon.
 • AC3 codec Windows 10.
 • Quicke Brugge.
 • Split airco aanbieding LG.
 • Wafels bakken met havermelk.
 • Levensduur horloge.
 • Connect PS4 to laptop without remote play.
 • Breitling Avenger.
 • Uitstappen Orihuela Costa.
 • Plop en Kwispel.
 • Welke lens voor sportfotografie Nikon.
 • Rode curry tofu.
 • Laminaat Hofmans cuijk.
 • Loonheffingen 2016.
 • Pachtprijzen 2020.
 • Grote knuffelbeer 100 cm.
 • Apple Mobile Device Service download Windows 10.